Aktuality

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 15/2019 Objednávka na tlač a výrobu propagač.materiálov 936,00 bez DPH 21.06.2019 Miroslav Baron-BM COPYcentrum Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
Objednávka 14/2019 Objednávka na vyhotovenie maľby sneh.vločky 800,00 bez DPH 21.06.2019 OPEN AIR s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
Faktúra 5/2019 Faktúry - máj 2019 s DPH 31.05.2019 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
VO: Súhrná správa 1. štvrťrok 2019 Zákazky s nízkou hodnotou_1. štvrťrok 2019 53 693,21 s DPH 27.05.2019
Zmluva Z/12/2019 Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb s DPH 02.05.2019 Daffer spol. s r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
Faktúra 4/2019 Faktúry - apríl 2019 s DPH 30.04.2019 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup a dodanie školského nábytku a školského zariadenia pre potreby prevádzky ZŠ s MŠ Markušovce 24 076.84 s DPH 15.04.2019 25.04.2019 Daffer spol. s r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
Faktúra 1-3/2019 Faktúry 1. štvrťrok s DPH 31.03.2019 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
Zmluva Z/11/2019 Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o vykonaní prác. bez DPH 25.03.2019 Ondrej Pramuka Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
Zmluva Z/10/2019 Rámcová zmluva o dodaní tovarov a služieb s DPH 21.03.2019 Nezábudka s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
Zmluva Z/09/2019 Zamestnávateľská zmluva DDS s DPH 21.03.2019 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
Objednávka 13/2019 Objednávka pracovných zošitov 299,50 s DPH 15.03.2019 Orbis Pictus Istropolitána s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
Objednávka 12/2019 Objednávka pracovných zošitov 972,73 s DPH 14.03.2019 Aitec s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup všeobecného spotrebného a priemyselného železiarskeho tovaru pre potreby prevádzky ZŠ s MŠ Markušovce 2 696.74 s DPH 14.03.2019 19.03.2019 Nezábudka, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
Zmluva Z/08/2019 Dodatok k licenčnej zmluve - URBIS s DPH 11.03.2019 MADE s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 11/2019 Objednávka na montáž elektr .zariad. v ZŠ - suterén 557,30 bez DPH 01.03.2019 Ondrej Pramuka Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
Objednávka 10/2019 Objednávka na opravu priestorov ZŠ - suterén 1 947.69 bez DPH 01.03.2019 ZAVEX, s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
Zmluva Z/07/2019 Zmluva o zabezpečení pobytu za účelom lyžiar.výcviku 2 550,00 s DPH 01.03.2019 Súkromná škola v prírode Tatranská Lomnica Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
Objednávka 9/2019 Objednávka školských tlačív s DPH 28.02.2019 ŠEVT a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
Objednávka 8/2019 Objednávka tonerov 126,42 s DPH 20.02.2019 Soft-Tech. s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/507