Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Z/01/2013 Dohoda o nájme nebytového priestoru s DPH 07.01.2013 Peter Tarbaj
Zmluva Z/22/2014 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru s DPH 18.12.2014 Soft-Tech, s.r.o.
Zmluva Z/01/2015 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru s DPH 07.01.2015 DOMINO a.s. Spišská Nová Ves
Faktúra Faktúry - december 2014 s DPH 31.12.2014
Faktúra Faktúry október 2014 s DPH 31.10.2014
Objednávka 63-97/2014 Zoznam objednávok s DPH 31.12.2014
Zmluva Z/29/2014 Rámcová zmluva na dodávku tovaru s DPH 31.12.2014 Nezábudka, s.r.o.
Zmluva Z/29/2014 Rámcová zmluva na dodávku tovaru s DPH 30.12.2014 Tehelňa STOVA, spol. s r.o.
Zmluva Z/28/2014 Rámcová zmluva na dodávku tovaru s DPH 29.12.2014 MEGAS Trade, s.r.o.
Zmluva Z/27/2014 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru s DPH 29.12.2014 Ekovolt s.r.o.
Zmluva Z/26/2014 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru s DPH 29.12.2014 Daffer s.r.o.
Zmluva Z/25/2014 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru s DPH 22.12.2014 BIGIMI s.r.o.
Zmluva Z/24/2014 Zmluva o poskytovaní služieb osobnej prepravy s DPH 22.12.2014 Spišbus, s.r.o.
Zmluva Z/23/2014 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru s DPH 22.12.2014 Repko Jozef - Stolárstvo
Zmluva Z/21/2014 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru s DPH 17.12.2014 Ing. Miroskav Maršalek - SVOISOFT
Zmluva Z/03/2015 Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby s DPH 18.02.2015 MEDISON s.r.o.
Zmluva Z/20/2014 Rámcova zmluva - vykonávanie reviz. a servis. prác na plynových zariadeniach s DPH 16.12.2014 Dušan Slaninka Revízie a servis plynových zariadení
Zmluva Z/19/2014 Dohoda o nájme nebytových priestorov s DPH 04.12.2014 Vladimír Macej
Zmluva Z/18/2014 Dohoda o nájme nebytových priestorov s DPH 03.11.2014 Štefan Chovanec
Zmluva Z/17/2014 Dohoda o nájme nebytových priestorov s DPH 03.11.2014 Štafan Harviščák
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/604