Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Z/02/2012 Audit účt.závierky za rok 2011 s DPH 08.03.2012 Ing. Mária Kyselová
Zmluva Z/03/2013 Audit účtovnej závierky-Dodatok k zmluve č.1/2012 s DPH 29.01.2013 Ing. Mária Kyselová
Zmluva Z/8/2018 Dadatok č. 5 k Zmluvám o dodávke plynu s DPH 11.10.2018 SPP a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/10/2013 Darovacia zmulva-výpočtová technika s DPH 18.09.2013 Štátny pedagogický ústav
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie a inštalácia elektronického zabezpečovacieho systemu 1 161,18 s DPH 16.06.2015 19.06.2015 TEXNET, s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie a servis výpočtovej a kancelárskej techniky vrátane dodania náplní a tonerov do kancelárskych tlačiarní 5 373,55 s DPH 06.12.2017 12.12.2017 Ing. Miroslav Maršalek - SvoiSOFT Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16, Markušovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie a servis výpočtovej a kancelárskej techniky vrátane dodania náplní a tonerov do kancelárskych tlačiarní 5 373.55 s DPH 05.02.2019 11.02.2019 Ing. Miroslav Maršalek - SvoiSOFT Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie pracovných zošitov pre nultý ročník ZŠ 194,40 s DPH 04.09.2015 14.09.2015 Peter Skubák - AD REM Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Podlimitná zákazka Dodanie učebníc anglického jazyka 2 070.42 s DPH
Vyzva_na_predlozenie_ponuk_ucebnice_AJ(1).pdf
prieskum trhu 02.06.2015 05.06.2015 preskoly.sk/Distribučná agentúra ADREM Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie učebníc anglického jazyka pre základné školy  1 849.99 s DPH 10.05.2016 13.05.2016 31.05.2016 Ing. Ján Strapec - Oxico Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce
VO: Podlimitná zákazka Dodanie vybavenia školskej kuchyne 1 555.00 s DPH
Objednavkovy_formular_zakazky_c._Z201530325.pdf

Priloha_c.3__Zmluva_c._Z201530325_Z.pdf
verejná súťaž 15.10.2015 20.10.2015 03.11.2015 CORA GASTRO s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
Zmluva Z/04/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - Virtuálna knižnica s DPH 29.06.2018 KOMENSKY, s,r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/08/2019 Dodatok k licenčnej zmluve - URBIS s DPH 11.03.2019 MADE s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/29/2013 Dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ s DPH 16.12.2013 SPP, a.s.
Zmluva Z/28/2013 Dodatok k zmluve o dodávke plynu ZŠ s DPH 16.12.2013 SPP, a.s.
Zmluva Z/30/2013 Dodatok k zmluve o dodávke plynu ŠJ s DPH 16.12.2013 SPP, a.s.
Zmluva Z/05/2019 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu s DPH 12.02.2019 innogy Slovensko s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/3/2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb s DPH 16.02.2016 Komensky, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/11/2019 Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o vykonaní prác. bez DPH 25.03.2019 Ondrej Pramuka Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
Zmluva Z/1/2016 Dodatok č. 3 . k Zmluvám o dodávke plynu s DPH 25.01.2016 SPP a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/604