Aktuality

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Z/01/2013 Dohoda o nájme nebytového priestoru s DPH 07.01.2013 Peter Tarbaj
Objednávka 37/2017 Objednávka na opravu 2 ks projektorov s DPH 01.08.2017 PC expres, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Janka Gazdurová poverený riaditeľ školy
Objednávka 48/2017 Objednávka na vysvahovanie terénu 758,78 s DPH 28.08.2017 DIPPER s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16, Markušovce Ing. Janka Gazdurová poverený riaditeľ školy
Objednávka 47/2017 Oprava internetového pripojenia a nefunčných zar. PC 200,76 s DPH 28.08.2017 Ing. Miroslav Maršalek SVOISOFT Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Janka Gazdurová poverený riaditeľ školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Poistenie majetku Základnej školy s materskou školou v Markušovciach 100,00 s DPH 06.09.2017 08.09.2017 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16, Markušovce
Objednávka 46/2017 Objednávka školských stoličiek Eso 760,00 s DPH 23.08.2017 Daffer s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Janka Gazdurová poverený riaditeľ školy
Objednávka 45/2017 Objednávka jedálnych kupónov 1 050,00 s DPH 21.08.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Janka Gazdurová poverený riaditeľ školy
Objednávka 44/2017 Nákup učeb. pomôcok pre ZŠ - finančná gramotnosť 587,36 s DPH 21.08.2017 AD REM - P.Skubák Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Janka Gazdurová poverený riaditeľ školy
Objednávka 42/2017 Objednávka pracovných zošitov 33,00 s DPH 16.08.2017 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Janka Gazdurová poverený riaditeľ školy
Objednávka 41/2017 Objednávka pracovných učebníc pre 1. roč. 39,60 s DPH 16.08.2017 Aitec s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Janka Gazdurová poverený riaditeľ školy
Objednávka 40/2017 Objednávka pracovných učebníc pre 1. roč. 71,40 s DPH 16.08.2017 Orbis Pictus Istropolitána s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Janka Gazdurová poverený riaditeľ školy
Objednávka 39/2017 Objednávka na závesy na okná 523,20 s DPH 16.08.2017 Ing. Pavol Andreanský Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Janka Gazdurová poverený riaditeľ školy
Objednávka 38/2017 Objednávka vlajok SR a EÚ s tunelom 62,12 s DPH 08.08.2017 Singo, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Janka Gazdurová poverený riaditeľ školy
Objednávka 36/2017 Objednávka na zameranie a opravu elektrického vedenia s DPH 01.08.2017 Východoslovenská distribučná a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Janka Gazdurová poverený riaditeľ školy
Objednávka 50/2017 Objednávka na školské boxy A4 427,90 s DPH 14.09.2017 REMIDO s.r.o.-prev. BERINJELA Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/09/2017 Zmluva o spolupráci v programe Teach for Slovakia s DPH 05.08.2017 Manageria Ing. Janka Gazdurová poverený riaditeľ školy
Objednávka 35/2017 Objednávka čistiacich potrieb ZŠ a MŠ 1 747,77 s DPH 25.07.2017 Miva Market s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Janka Gazdurová poverený RŠ
Zmluva Z/08/2017 Poistenie budovy a majetku MŠ 612,32 s DPH 17.07.2017 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Janka Gazdurová poverený RŠ
Objednávka 34/2017 Objednávka učeb.pomôcok pre MŠ 241,50 s DPH 04.07.2017 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Janka Gazdurová poverený RŠ
Objednávka 33/2017 Objednávka 0,6 m3 betón s dopravou 48,36 s DPH 28.06.2017 Betón Spiš s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/466