Aktuality

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Z/01/2013 Dohoda o nájme nebytového priestoru s DPH 07.01.2013 Peter Tarbaj
VO: Podlimitná zákazka Výmena podlahovej krytiny v priestoroch zborovne školy 2 355.00 s DPH
Objednavkovy_formular_zakazky_c._Z201519628.pdf

Priloha_c.3__Zmluva_c._Z201519628_Z(1).pdf
verejná súťaž 08.08.2015 13.08.2015 B - komplet, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
Objednávka 23 - 35/2015 Zoznam objednávok II. štvrťrok s DPH 30.06.2015
Faktúra Faktúry - apríl 2015 s DPH 30.04.2015
Faktúra Faktúry - máj 2015 s DPH 31.05.2015
Faktúra Faktúry - jún 2015 s DPH 30.06.2015
Zmluva Z/07/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 28.07.2015 Slovak Telekom a.s.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Maliarske práce v priestoroch zborovne školy 821,00 bez DPH 06.08.2015 11.08.2015 ZAVEX, s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Podlimitná zákazka Sanácia zavlhnutých priestorov suterénu materskej školy v Markušovciach 19 860.00 bez DPH
Vyzva_na_predlozenie_cenovych_ponuk_sanacne_prace_(1).pdf
prieskum trhu 06.08.2015 14.08.2015 Jozef Kozák – Dipper, s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
Zmluva Z/08/2015 Výmena podlahovej krytiny v zborovni 2 355,00 s DPH 13.08.2015 B - komplet, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie a inštalácia elektronického zabezpečovacieho systemu 1 161,18 s DPH 16.06.2015 19.06.2015 TEXNET, s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
Zmluva Z/09/2015 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biolog.kuchynského odpadu 24,00 bez DPH 01.09.2015 Brantner Nova s.r.o
Zmluva Z/10/2015 Rámcová zmluva o vykonaní prác s DPH 04.09.2015 Ondrej Pramuka Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie pracovných zošitov pre nultý ročník ZŠ 194,40 s DPH 04.09.2015 14.09.2015 Peter Skubák - AD REM Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
Zmluva Z/12/2015 Kúpna zmluva na dodávku školského ovocia - ŠJ s DPH 26.06.2015 BIGIMI s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
Zmluva Z/13/2015 Licenčná zmluva mzdového programu s DPH 18.09.2015 Vema, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
Zmluva Z/14/2015 Zmluva na dodávku kuchynského vybavenia ŠJ 1 555,00 s DPH 20.10.2015 CORA GASTRO s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Podlimitná zákazka Dodanie vybavenia školskej kuchyne 1 555.00 s DPH
Objednavkovy_formular_zakazky_c._Z201530325.pdf

Priloha_c.3__Zmluva_c._Z201530325_Z.pdf
verejná súťaž 15.10.2015 20.10.2015 03.11.2015 CORA GASTRO s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Podlimitná zákazka Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení 3 310.80 bez DPH
Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_revizie_EZ_pri(1).pdf
prieskum trhu 18.06.2015 22.06.2015 Ondrej Pramuka Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Podlimitná zákazka Dodanie učebníc anglického jazyka 2 070.42 s DPH
Vyzva_na_predlozenie_ponuk_ucebnice_AJ(1).pdf
prieskum trhu 02.06.2015 05.06.2015 preskoly.sk/Distribučná agentúra ADREM Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/505