Aktuality

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 12/2018 Faktúry - december 2018 s DPH 31.12.2018 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 61/2018 Objednávka didaktických pomôcok pre MŠ 1 102,30 s DPH 27.12.2018 Insgraf s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 60/2018 Objednávka hračiek a spotreb.materiálu pre MŠ 1 913,00 s DPH 27.12.2018 Insgraf s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/10/2018 Rámcová zmluva - Revízie a servis plynových zariadení s DPH 20.12.2018 Dušan Slaninka, Revízie a servis plynových zariadení Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/09/2018 Zmluva o poskytovaní štatutárneho auditu 1 500,00 bez DPH 19.12.2018 Ing. Mária Kyselová Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 59/2018 Objednávka na opravu prístrešku ZŠ 450,00 s DPH 05.12.2018 MK STRECHY - Milan Krčmár Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 11/2018 Faktúry - november 2018 s DPH 30.11.2018 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 58/2018 Objednávka soc. fondu - deky s lemovkou 1 413,60 s DPH 30.11.2018 Abtex s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 55/2018 Objednávka MŠ na pracovný odev a obuv 200,00 s DPH 29.11.2018 Pracovné odevy, M. Repaská Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 57/2018 Objednávka na nákup elektrotechniky / televízor / 349,00 s DPH 29.11.2018 NAY a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 56/2018 Objednávka ŠJ na pracovný odev a obuv 359,58 s DPH 29.11.2018 Pracovné odevy, M. Repaská Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 53/2018 Objednávka učebných pomôcok pre ZŠ a ŠKD 1 333.73 s DPH 27.11.2018 Zábavné učení, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 54/2018 Objednávka učebných pomôcok pre MŠ 346,79 s DPH 27.11.2018 Zábavné učení, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 52/2018 Objednávka prac.učebníc - Prvouka pre 2 roč. 82,50 s DPH 26.11.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 51/2018 Objednávka na UP pre materskú školu 298,00 s DPH 22.11.2018 ELARIN s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 50/2018 Objednávka na opravu strechy MŠ - havarijný stav 550,00 bez DPH 22.11.2018 MK STRECHY - Milan Krčmár Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 10/2018 Faktúry - október 2018 s DPH 31.10.2018 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 49/2018 Objdnávka na opravu, výmenu soc. zariadenia 1 384.86 bez DPH 23.10.2018 ZAVEX, s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 48/2018 Objednávka jedálnych kupónov 432,00 s DPH 18.10.2018 Up Slovensko, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 47/2018 Objednávka tonerov 773,62 s DPH 11.10.2018 Soft-Tech. s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/466