Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 25/2020 Objednávka na bezkontaktné teplomere, 3ks 194,70 s DPH 25.05.2020 NAY a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 24/2020 Objednávka bezdotykových teplomerov pre MŠ 130,80 s DPH 19.05.2020 Vitaminy a Vitalita- Róbert Gajdoš Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 23/2020 Objednávka nitril. rukavíc 113,28 s DPH 14.05.2020 Klimafil Praha s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 22/2020 Objednávka na bavlnenú látku 48,00 s DPH 14.05.2020 P.Andreanský Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - rozvoz suchej stravy 130.00/deň s DPH 07.05.2020 Bublinka, s r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 21/2020 Objednávka na stravovacie kupóny 10 268,82 s DPH 05.05.2020 UP Slovensko s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 20/2020 Objednávka na bezdotykové teplomery 298,00 s DPH 08.04.2020 VARIAFLEX s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2020 Zákazky podľa § 1 a § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 9 319,26 s DPH 08.04.2020 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
Faktúra 3/2020 Faktúry - marec 2020 s DPH 31.03.2020 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 19/2020 Objednávka školských tlačív s DPH 11.03.2020 ŠEVT a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 18/2020 Objednávka pracovných zošitov 473,50 s DPH 11.03.2020 Orbis Pictus Istropolitána s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 17/2020 Objednávka pracovných zošitov 566,50 s DPH 11.03.2020 Aitec s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/08/2020 Zmluva o dodávke plynu s DPH 10.03.2020 SPP, a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/07/2020 Rámcová zmluva o správe registratúry s DPH 10.03.2020 Archivovanie SK s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 16/2020 Objednávka na balík služieb Správa registratúry Optimal 3 058,62 s DPH 10.03.2020 Archivovanie SK s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 15/2020 Objednávka školských potrieb II.polrok HN 3 859,50 bez DPH 10.03.2020 Miva Market s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 14/2020 Objednávka na hotové dekoračné závesy 550,00 s DPH 04.03.2020 P.Adreánsky Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 13/2020 Objednávka na opravu krycích lemoviek a lemovky na komíne 586,00 bez DPH 04.03.2020 MK strechy - Milan Krčmár Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 12/2020 Objednávka na brúsenie nožov v ŠJ 57,60 s DPH 04.03.2020 Peter Fulla Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 2/2020 Faktúry - február 2020 s DPH 29.02.2020 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/604