3D prehliadka školy

 

 

Testy ALF

Školský poriadok

 

Záverečná správa

 

Štvrtok 9. 7. 2020

Štvrtok 9. 7. 2020

Fotogaléria

O Z N A M

 Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky a podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce  vyučovanie v základnej a materskej škole v období od 16. marca do 27. marca 2020 vrátane.

 • S vami doma (Tumenca khere)

  V súčasnej mimoriadnej situácii sa škola presunula do detských izieb, obývačiek, do domácností. Učíme sa z pohodlia domova, učíme sa online, vedomosti čerpáme zo vzdelávacích programov. K Školskému klubu, ktorý vysiela Dvojka každý pracovný deň predpoludním, pribudla nová vzdelávacia relácia určená žiakom najmä 1. stupňa z rómskych komunít. Jedna rodina, dvaja moderátori a množstvo veselých vzdelávacích aktivít aj v rómskom jazyku. Takáto je nová relácia s názvom S vami doma (Tumenca khere), ktorú RTVS vysiela na Dvojke každý štvrtok popoludní. Pozývame vás pozerať!

 • Školský klub (Hodinka z triedy bez kriedy)

  „Od pondelka 30. marca do 3. apríla bude mať Školský klub dvojnásobné trvanie a prinesie aktivity aj pre žiakov druhého stupňa," TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková s tým, že Dvojka bude reláciu vysielať od 9.15 h do 10.45 h. Uvažuje sa o pokračovaní až do Veľkej noci.

  V pondelok bude o prírodovedných predmetoch, v utorok o informatike, v stredu o matematike, vo štvrtok sa bude venovať spoločenskovedným predmetom a v piatok sa zameria na slovenčinu a literatúru. Celý koncept je postavený na prepájaní predmetov a ročníkov, aby aj súrodenci doma mohli spolupracovať a objavovať učivo.

 • Dňa 11. marca sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci sa na 66. ročníku umeleckého prednesu poézie a prózy predviedli v úlohe recitátorov, kde kultivovali a formovali svoj jazykový prejav. Porotcov zaujali svojou schopnosťou pracovať s hlasom títo žiaci:

  1. kategória:

  - poézia:

  1. miesto: Katarína Combová II.A, Olina Kroščenová IV.A

  2. miesto: Nikola Mačeková III.A, Adela Horváthová II.A

  3. miesto: Lukáš Bondira III.A, Anička Klempárová II.A

 • Pomaly prichádza jar a čo nevidieť sú tu aj veľkonočné sviatky. S tými sú spojené nielen dlhšie a teplejšie dni, ale aj rôzne veľkonočné tradície, ktoré sa nám, žiaľ, zo života akoby pomaly vytrácali. A tak nám napadlo, čo keby sme si jeden veľkonočný zvyk oživili a skúsili vlastnoručne vyrobiť peknú veľkonočnú ozdobu. Kraslice, papierové, s jarou spojené zvieratká alebo veľkonočné vajíčko ako ovečka. A práve túto inšpiráciu sme my, žiaci 4. A triedy, využili ako súťažný námet. Vydavateľstvo Slovart totiž vyhlásilo jarnú súťaž o najkrajšiu veľkonočnú ozdobu. Neváhali sme a prihlásili sme sa do nej. Páči sa vám naša súťažná veľkonočná ovečka? Ak áno, držte nám palce!