Facebook ZŠ

3D prehliadka školy

 

 

Testy ALF

Školský poriadok

 

Záverečná správa

 

Štvrtok 21. 10. 2021

Štvrtok 21. 10. 2021

Fotogaléria

 • Návrat Geolabu

  Dňa 7. 10. 2021 sme mali príležitosť zúčastniť sa prednášky priamo v teréne s pani prof. Natáliou Hlavatou Hudáčkovou, ktorá k nám opäť prišla z Bratislavy. Tam prednáša na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na katedre geológie a paleontológie. Dnešnou témou boli horniny Markušoviec, ich vznik a ako to tu vyzeralo pre tisícami rokov.

  Oboznámili nás, ako pracujú paleontológovia a geológovia v teréne, o čo sa zaujímajú.

  Ako rekvizity nám poslúžili markušovské steny, ktoré sa vynímajú v strede obce Pod horou.

 • Tréningové kolo iBobor

  Dňa 6.10.2021 prebehlo tréningové kolo informatickej súťaže iBobor, zúčastnilo sa ho 55 žiakov našej školy. Súťaž v školskom roku 2021/22 prebieha v spolupráci s aSc cez EduPage. Tréningové kolo bolo určené predovšetkým na otestovanie serverov, typov úloh a toho, aby si žiaci zvykli na iný spôsob výberu odpovedí, resp. interaktivity úloh, aký bol doteraz v systéme ibobor.

 • Pamätný deň holokaustu

  Pamätný deň holokaustu sme si spolu so žiakmi IX.A triedy pripomenuli nielen verbálnym priblížením témy na vyučovacích hodinách dejepisu, ale aj premietnutím filmu Bež, chlapče, bež v popoludňajších hodinách.

  9. september 1941 sa zapísal do našich dejín ako tragický deň, kedy bol prijatý Židovský kódex. Smutné 80. výročie udalostí, počas ktorých boli občanom židovského pôvodu odobraté občianske i ľudské práva, boli vylúčení zo spoločenského a hospodárskeho života, zbavení majetku a v konečnom dôsledku poslaní na smrť vo vyhladzovacích táboroch, nás nenechali chladnými.

 • ZVIERA NIE JE VEC

  Dňa 1. 10. 2021 nás na našej škole navštívil Útulok šťastný psík z Matejoviec nad Hornádom. Pripravili nám krásnu besedu na tému: ZVIERA NIE JE VEC. Zúčastnili sa jej žiaci I. stupňa. Rozprávali nám o rôznych spôsoboch správania sa ľudí ku psom. Rozlišovali dobré správanie sa od zlého, ako sa správne postarať o psa. Žiaci boli veľmi aktívni, pozorne počúvali a zapájali sa do súťaží, ktoré im Útulok šťastný psík pripravil. Po ukončení besedy sme sa poďakovali a odovzdali vrecia granúl pre šteniatka. Je dôležité, aby žiaci vedeli, že živá bytosť nie je ako hračka a spotrebná vec. Je na nás dospelých, aby sme dokázali žiakom vysvetliť, že zvieratá sú odkázané na pomoc ľudí, pretože sme si ich k sebe pripútali, a tým sme prevzali zodpovednosť za ich životy.

 • Akcia žiakov špeciálnych tried

  Do diania našej školy sa zapájajú aj žiaci špeciálnych tried.

  Dňa 30.9.2021 žiaci 7. X a 8. X si zmerali „sily“ v hre dámy a človeče nehnevaj sa. Veľmi sa tešili a darilo sa hlavne žiakom 8.X. Aj keď títo žiaci majú menší hendikep, stále sú súťaživí a sú radi, že sa môžu aj oni zapájať do súťaží.

  Táto malá akcia sa konala pod vedením p. uč. Vaškovej a p. uč. Smržíka.

 • BIELA PASTELKA

  Dňa 24.9.2021 sa v našej škole uskutočnila dobročinná akcia pod názvom BIELA PASTELKA.

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka pomoci nás všetkých zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

  Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.