Aktuality

3D prehliadka školy

 

 

Testy ALF

Školský poriadok

 

Záverečná správa

 

Streda 26. 9. 2018

Počet návštev: 1045884

Fotogaléria

  • Dňa 22. 6. 2018 žiaci siedmych a ôsmych ročníkov navštívili Múzeum v Poprade. Poznávacia exkurzia bola zameraná na objavovanie princípov, systémov a použitia vedeckých hračiek. Expozícia Vedecká hračka ponúkla našim žiakom rôzne druhy hračiek resp. mobilných zariadení, ktoré jednoduchým nenásilným spôsobom približujú alebo využívajú nejakú prírodnú zákonitosť. Žiaci sa aktívne zapájali do poznávania a experimentovania s hračkami. Putovnú výstavu odporúčame navštíviť aj iným žiakom našej školy a kamarátom.

  • Dňa 21.6.2018, prvý letný deň, sa triedy 5.A a 7.A vybrali na exkurziu do Popradu. Najprv sme navštívili Podtatranské múzeum, kde bola výstava logických hračiek. Mali sme možnosť vyskúšať si rôzne hračky zamerané nielen na logické myslenie, ale aj na zábavu. Pozreli sme si centrum mesta a na námestí sme si všetci kúpili chutnú zmrzlinu.

    Ďakujeme triednym učiteľkám Vaľušovej a Krajňákovej, že sme sa mohli zúčastniť tejto pekne exkurzie a zažiť niečo nové.

    Žiaci 5.A a 7.A triedy

  • Dňa 20. 6. 2018 sme si so žiakmi 2. B a 2. D triedy pripravili bylinkový čaj z našej „liečivej záhradky“, ktorú sme si vysadili 10. 4. 2018. Dnes sme si natrhali už čerstvú mätu, medovku a stéviu. Povedali sme si, na čo nám pomáhajú tieto bylinky, naučili sme sa ich rozoznávať čuchom a ochutnali sme sladkú stéviu. Žiakom sa aktivita veľmi páčila a čaj im chutil.

    p. uč. Farkašovská


  • Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.