Aktuality

3D prehliadka školy

 

 

Testy ALF

Školský poriadok

 

Záverečná správa

 

Streda 24. 4. 2019

Streda 24. 4. 2019

Fotogaléria

 • Using technology in education through eTwinning

  V dňoch 18. – 20.4.2019 sa v tureckom Izmire konala mimoriadne prestížna multilaterálna konferencia, zameraná na inovácie vo vzdelávaní na platforme eTwinningu. Konferencie sa zúčastnilo približne 120 účastníkov z rôznych európskych krajín vrátane zastúpenia severnej Afriky. Cieľom konferencie bolo oboznámiť účastníkov s koncepciou eTwinningu, jeho inovatívnosťou a potenciálom učiť v štýle edukácie pre 21. storočie, vedieť naplánovať a prakticky pripraviť efektívny a kvalitný etwinningový projekt. Je mimoriadne cenné, že príležitosť zúčastniť sa takéhoto európsky významného podujatia dostala i naša škola v podobe zastúpenia pána učiteľa Dr. Michala Pankeviča. Pán učiteľ aktívne participoval na konferencii prezentáciou, na našej škole realizovaného, etwinningového projektu s názvom „Selfie (proud to be me)“ ako príkladu dobrej praxe. Okrem aktívnej účasti v podobe prezentácie projektu pred kolegami z krajín (nielen) EÚ došlo k nadviazaniu a získaniu viacerých pracovných i priateľských multilaterálnych kontaktov, čo možno hodnotiť ako významný a cenný podnet nielen pre ďalší rozvoj a perspektívu našej školy (a možnosti rozvoja profesijných kompetencií učiteľov v nej), ale i obce Markušovce, ktorá sa tak výrazne zviditeľnila v, nielen, európskom priestore. Prezentáciu z konferencie si môžete stiahnuť a pozrieť TU. Krátku fotoprezentáciu si môžete pozrieť TU.

 • Dňa 28. 3. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v anglickom jazyku – Shakespeare Memorial. Súťažiaci boli zaradení do dvoch kategórií. Kategória 1A / 5.,6. a 7. ročník / a kategória 2A / 8. a 9. ročník /. Za organizáciu a priebeh súťaže zodpovedali Ing. Adriana Vaľušová a Ing. Peter Rášo.

  Víťazmi sa stali:

  kategória 1A

  1. Ladislava Klempárová – VII.A

  2. Michaela Sisková – VI.A

  3. Michal Kopnický - VI.A

  kategória 2A

 • Dňa 28.3. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019. Súťaže sa zúčastnilo 30 žiakov, ktorí nám zaspievali jednu slovenskú ľudovú pieseň podľa vlastného výberu. Súťažilo sa v troch kategóriách. Spevákov hodnotila porota v zložení : p.uč. Jarmila Štefaňáková,p.uč. Nikola Lesňáková, p.uč. Ľubomíra Kaľavská a p.uč. Stanislava Kubovičová.

  Vyhodnotenie:

  1. kategória:( 1.-3. ročník)

  1.miesto: Ivana Pechová -1.A

  2.miesto: Olívia Bondirová – 1.A

  3.miesto: Veronika Michalíková – 2.A

 • Prečo práve mesiac marec patrí knihám? Odkiaľ poznáme túto tradíciu? Prečo sa stať vášnivým čitateľom? Čo nám kniha prináša a aká je jej história? Na tieto, ale aj iné otázky dostali odpovede žiaci, ktorí prijali pozvanie na školskú akciu o knihách, konanú 27. marca, ktorú si pre nich pripravili pani učiteľky slovenčinárky.

  V minulosti knihy patrili do rúk len vzdelaným, vysoko postaveným ľuďom. Neskôr sa pohľad na knihy výrazne zmenil. Kniha sa stala predmetom, ktorý spájal ľudí rôznych vrstiev i vekových skupín. A prečo ich čítať? Obohacujú slovnú zásobu, zlepšujú vyjadrovacie schopnosti, skvalitňujú myslenie, rozvíjajú fantáziu a tvorivosť, sú podnetné, poskytujú relax, odstraňujú stres a pod.