Aktuality

3D prehliadka školy

 

 

Testy ALF

Školský poriadok

 

Záverečná správa

 

Streda 19. 6. 2019

Streda 19. 6. 2019

Fotogaléria

Výsledky volieb do rady školy konané dňa 18. 6. 2019

Výsledky volieb zástupcov do rady školy za pedagogických zamestnancov

 

základná škola:  

1. Mgr. Janka Jančíková - 35 platných hlasov                                    

2. Mgr. Jarmila Štefaňáková -  20 platných hlasov     

                               

materská škola:

1. Mária Adamcová – 2 platné hlasy

2. Zdenka Bočkayová - 2  platné hlasy

3. Bc. Mária Malejčíková - 0 platných hlasov                                    

                                                                                       

Zástupcami do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Markušovciach, Školská 16, 05321 Markušovce

za pedagogických zamestnancov sa stali:

 

Mgr. Janka Jančíková, Zdenka Bočkayová (po žrebovaní)

 

Výsledky volieb zástupcu do rady školy za nepedagogických zamestnancov

 

1.  Anna Jagáčová - 16 platných hlasov

 

Zástupcom do Rady školy pri  Základnej škole s materskou školou,

Školská 16, 05321 Markušovce sa za nepedagogických zamestnancov stala : 

Anna Jagáčová.

 

Výsledky volieb zástupcov do rady školy za rodičov

základná škola:

    1. Andrašiová Jana, Rudňany – 5 platných hlasov

    2. Gurčík Michal, Pod Horou – 10 platných hlasov

    3. Holub Vladimír, Jareček – 6 platných hlasov

    4. Horváth Zdenko, Jareček – 124 platných hlasov

    5. Horváthová Marcela, Jareček – 7 platných hlasov

    6. Kačírová Mariana, SNP – 10 platných hlasov

    7. Kaleja Dávid, Jareček – 3 platné hlasy

    8. Klempárová Anna, Za tehelňou – 1 platný hlas

    9. Klempárová Katarína, Za tehelňou – 2 platné hlasy

   10. Kotlárová Lenka, Hájik – 0 platné hlasy

   11. Kroščen Vladimír, Jareček – 4 platné hlasy

   12. Lazniová Miroslava, Školská – 9 platných hlasov

   13. Mozoláková Gabriela, Banícka – 4 platné hlasy

   14. Pecha Vladimír, Michalská – 115 platných hlasov

   15. Pecha Vladimír, Jareček – 110 platných hlasov

   16. Pechová Darina, Odorínska cesta – 2 platné hlasy

   17. Pechová Eva, Sv. J. Nepomuckého – 3 platné hlasy

   18. Žiga Tibor, Jareček – 2 platné hlasy

          

materská škola:

     1. Bielická Skarleta Mgr. – 2 platné hlasy

     2. Šmelková Lucia – 5 platných hlasov

     3. Virágová Ingrid – 8 platných hlasov

     4. Zumerling Ján  - 7 platných hlasov

 

Zástupcami do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou,

Školská 16, 05321 Markušovce sa za rodičov stali:

 

Horváth Zdenko, Jareček

Pecha Vladimír, Michalská

Pecha Vladimír, Jareček

Viragová Ingrid

 

Zapísala: Mgr. Martina Duliková

  • Pomaly sa začína sezóna pestovania rastliniek. Do nášho minuloročného kvetináča sme si dňa 6. 6. 2019 so žiakmi v rámci pozorovania života rastlín vysadili letničky, mätu a medovku. Prekyprili sme si pôdu, vyčistili ju od buriny, nasypali novú výživnú zeminu a zasiali. Rastlinky budeme chodiť pravidelne zalievať a starať sa o nich. Žiakom v priebehu tejto aktivity sme vysvetlili význam ekologického pestovania plodín a význam ochrany životného prostredia. Aktivite predchádzalo zabezpečenie vhodných rastlín a zeminy. Žiakom sa aktivita veľmi páčila.