Facebook ZŠ s MŠ

3D prehliadka školy

 

 

Testy ALF

Školský poriadok

 

Záverečná správa

 

Nedeľa 17. 1. 2021

Fotogaléria

OZNAM

Oznamujeme žiakom a ich rodičom, že rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 5.januára 2021 je s účinnosťou od  11.1. 2021 mimoriadne prerušené školské vyučovanie v školách.

 V našej základnej škole bude prebiehať dištančné vzdelávanie.

Pracovné listy a úlohy pre žiakov budú zverejnené na webovej stránke školy. Učitelia budú telefonicky kontaktovať zákonných zástupcov a podávať ďalšie informácie.

Informovať sa môžete na telefónnych číslach uvedených na webovej stránke školy

https://zsmarkusovce.edupage.org/contact/