3D prehliadka školy

 

 

Testy ALF

Školský poriadok

 

Záverečná správa

 

Štvrtok 28. 5. 2020

Štvrtok 28. 5. 2020
Počet návštev: 1444896

Fotogaléria

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2020/2021

Vážení rodičia budúcich „škôlkarov“, vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19

sa zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021

uskutoční od 04.05.2020 do 31.05 2020.

 

Oznam pre žiakov ZŠ počas karanténnych prázdnin COVID-19

 

Aktualizovali sme záložku v menu na ľavej strane s názvom - Vyučovanie - koronavírus, kde žiaci ZŠ bez prihlásenia nájdu učivo pre jednotlivé ročníky a predmety počas karanténnych prázdnin od 16. 3. 2020 do odvolania. 

 

Postup pri vyhľadávaní učiva:

1. Na ľavej strane v menu kliknúť ná záložku Vyučovanie - koronavírus.

2. Žiaci si najprv vyberú ročník v hornej ponuke odkazov tak, že kliknú na názov ročníka, ktorý navštevujú, napríklad žiaci  4. A, 4. B, 4. C, 4. D - kliknú na 4. ročník.

3. Ďalej kliknú na názov témy z  predmetov, ktoré sa im zobrazia, napríklad v predmete Matematika v 4. ročníku je téma Násobenie (kliknúť na slovo Násobenie).

4. Obsah učiva sa im zobrazi v novom okne prehliadača.

O Z N A M

 Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky a podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce  vyučovanie v základnej a materskej škole v období od 16. marca do odvolania.

  • S vami doma (Tumenca khere)

    V súčasnej mimoriadnej situácii sa škola presunula do detských izieb, obývačiek, do domácností. Učíme sa z pohodlia domova, učíme sa online, vedomosti čerpáme zo vzdelávacích programov. K Školskému klubu, ktorý vysiela Dvojka každý pracovný deň predpoludním, pribudla nová vzdelávacia relácia určená žiakom najmä 1. stupňa z rómskych komunít. Jedna rodina, dvaja moderátori a množstvo veselých vzdelávacích aktivít aj v rómskom jazyku. Takáto je nová relácia s názvom S vami doma (Tumenca khere), ktorú RTVS vysiela na Dvojke každý štvrtok popoludní. Pozývame vás pozerať!