Facebook ZŠ

3D prehliadka školy

 

 

Testy ALF

Školský poriadok

 

Záverečná správa

 

Pondelok 2. 10. 2023

Pondelok 2. 10. 2023

Fotogaléria

 • Aj v tomto roku sa žiaci našej školy zapájajú do dobročinnej akcie - verejnej zbierky pod názvom BIELA PASTELKA.

  Vďaka výnosu zbierky budú pripravené kurzy, na ktorých inštruktori učia nevidiacich a slabozrakých ľudí orientovať sa v priestore s pomocou bielej palice, čítať a písať Braillovo písmo, pracovať na špeciálne upravenom počítači, či uvariť si a postarať sa o svoju domácnosť.

  Zbierka v našej škole potrvá do piatka 30.9.2023.

  Ochotným a štedrým darcom zo ĎAKUJEME

 • Dňa 14. 9. 2023 sa v našej škole uskutočnila beseda o škodlivosti drog, protidrogová prevencia žiakov druhého stupňa. Prednášok sa zúčastnili žiaci piatych, siedmych a ôsmych ročníkov. Podstatou prevencie v školskom prostredí je tak pôsobiť na deti a žiakov, aby získali vyhranený negatívny vzťah, resp. postoj k užívaniu návykových látok.

 • Dňa 4. 9. 2023 sme opäť privítali žiakov v našej škole. Všetkým žiakom a učiteľom prajeme veľa úspechov v novom školskom roku.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023 sa uskutočnilo dňa 30. 6. 2023 v areáli školy. Pani riaditeľka poďakovala všetkým žiakom a učiteľom za vykonanú prácu a pri tejto príležitosti boli ocenení žiaci, ktorí reprezentovali našu školu a dosiahli výborné výsledky.

  Všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme príjemný oddych a veľa slnečných dní počas letných prázdnin.

 • TVOJA CESTA - TVOJA VOĽBA

  Aj tento rok mesiac jún patril celoslovenskej kampani Do práce na bicykli. DPNB 2023 sa zapojilo 14 557 jednotlivcov, ktorí sa rozhodli vymeniť dopravný prostriedok ktorým bežné dochádzajú do zamestnania za bicykel. Spolu tak najazdili 1 876 445,26 km. V našej škole nás bolo 17 a najazdili sme spolu 1 786,06 km.