Facebook ZŠ

3D prehliadka školy

 

 

Testy ALF

Školský poriadok

 

Záverečná správa

 

Štvrtok 5. 8. 2021

Fotogaléria

 • Dňa 17.6.2021 sa triedy 3.A a 4.A vybrali na vlastivednú exkurziu po obci Markušovce. Navštívili aj Markušovský skalný hríb. Pekné počasie a náročnejší terén boli pre žiakov dobrodružstvom, ale zvládli sme to a užili si krásny deň.

 • Exkurzia Zoo Spišská Nová Ves 2021

  Dňa 15.6.2021 piataci našej školy navštívili Zoo v Spišskej Novej Vsi. Exkurzia vo vybraných expozíciách a pavilónoch poodkryla žiakom zaujímavý život fauny a flóry.

  Žiaci pozorovali a spoznávali život umiestnených zvierat cez výukové pútače pri voliérach výbehoch zvierat, ktoré boli vytlačené aj v 3D podobe a Braillovým písmom pre zrakovo postihnutých, čo žiakov zaujalo natoľko, že si to chceli skúsiť aj oni. Videli množstvo exotických zvierat a ich úlohou bolo poňať čo najviac informácií o týchto živočíchoch. Žiaci chodili po zoo v skupinkách a triedach so svojim triednym učiteľom a získavali informácie o živote týchto zvierat vo voľnej prírode, či o ich jedálničku. Informácie čítali z informačných tabúľ, no niektorým z nich sa podarilo stretnúť a porozprávať sa aj s ochotnými ošetrovateľmi zoo. Spišská Zoo sa môže pochváliť modernými pavilónmi a moderným detským ihriskom. V celom areáli je pekne upravená flóra, jazierka a rôzne zákutia na oddych a relax v tienistej aleji stromov.

 • Žiaci 7.A, 8.A a 9.A triedy sa 18. júna zúčastnili školského výletu do Levoče. Spoločne sme sa išli pozrieť na historické pamiatky, ktoré chodia do Levoče obdivovať nielen naši, ale aj zahraniční návštevníci.

  Počasie nám prialo, bol krásny, slnečný deň. Po vystúpení z autobusu sme sa peši prešli do centra mesta. Zastavili sme sa pri Bazilike sv. Jakuba. Následne sme sa presunuli k budove radnice. Zaujala nás aj vonkajšia výzdoba Thurzovho domu. Zlatým klincom programu bola klietka hanby, stojaca vedľa budovy radnice. Tá žiakov zaujala najviac, čoho dôkazom sú aj fotografie, na ktorých žiaci pózujú vo vnútri klietky. Našťastie inak ako tomu bolo v minulosti, nateraz to bolo bez hanby.

 • Školská exkurzia v Levoči

  Dňa 17. 6. 2021 sa žiaci 6. X, 8. B a 8. C zúčastnili exkurzie v meste Levoča. Historické mesto má čo ponúknuť, aj keď časť námestia je v rekonštrukcii. Je tam veľa historických pamiatok, pri ktorých sme sa zastavili, niečo si o nich povedali a samozrejme fotograficky zdokumentovali.

  Keďže návštevy kostolov a iných inštitúcií sú momentálne obmedzené vzhľadom na Covid 19, prezreli sme si ich zvonku: mestské divadlo, Spišské múzeum, Levočskú radnicu, Evanjelický kostol, Klietku hanby, sochu Ľudovíta Štúra, ako aj fontánu na námestí, Putovné srdce a iné.

 • Návšteva v ZOO

  Dňa 17.6. sa žiaci z tried 2.A, 4.C a 5 .D zúčastnili exkurzie v Spišskonovoveskej zoologickej záhrade na Sadovej 6 . Počasie nám veľmi prialo a mnohí žiaci boli v zoologickej záhrade po prvý krát. Prehliadka zoologickej záhrady bola zážitkovou a vzdelávacou aktivitou pre všetkých zúčastnených. Deti mohli vidieť rôzne exotické cicavce, vtáky, plazy, obojživelníky a ryby. Veľmi sa im páčili najmä opice, hady a púštny lev. Po zaujímavej prehliadke sme sa občerstvili zmrzlinou, kofolou a rôznymi maškrtami. V predajni Suvenírov si deti nakúpili rôzne krásne spomienkové predmety, náramky ,či hadíkov. Počas prehliadky sme spravili krásne fotky na pamiatku. Deti boli s výletom veľmi spokojné a na záver nám v autobuse zaspievali známe piesne so sprievodom gitary.