Aktuality

3D prehliadka školy

 

 

Testy ALF

Školský poriadok

 

Záverečná správa

 

Streda 26. 6. 2019

Streda 26. 6. 2019

Fotogaléria

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Markušovce oznamuje,

že dňa  27. 6. 2019 (štvrtok) udeľuje žiakom

riaditeľské voľno

Vyučovanie bude pokračovať dňa 28. 6. 2019 (piatok)

-  slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019,

odovzdávanie vysvedčení za 2. polrok.

 

 • Pomaly sa začína sezóna pestovania rastliniek. Do nášho minuloročného kvetináča sme si dňa 6. 6. 2019 so žiakmi v rámci pozorovania života rastlín vysadili letničky, mätu a medovku. Prekyprili sme si pôdu, vyčistili ju od buriny, nasypali novú výživnú zeminu a zasiali. Rastlinky budeme chodiť pravidelne zalievať a starať sa o nich. Žiakom v priebehu tejto aktivity sme vysvetlili význam ekologického pestovania plodín a význam ochrany životného prostredia. Aktivite predchádzalo zabezpečenie vhodných rastlín a zeminy. Žiakom sa aktivita veľmi páčila.

 • Dňa 5. 6. 2019 sa žiaci 3.B a 3.D triedy zúčastnili exkurzie na Markušovský skalný hríb. Počas nej sme mohli pozorovať mnohé druhy živočíchov, o ktorých sme získavali teoretické vedomosti na hodinách prírodovedy- ryby, vtáky, obojživelníky , cicavce a hmyz. Prechádzali sme rôznymi krajinnými typmi - lúky, lesy, pasienky a polia. Žiaci boli disciplinovaní a tešili sa z možnosti využiť nadobudnuté teoretické poznatky z hodín prírodovedy a vlastivedy počas exkurzie.

  Pripravili: p. uč. Kašper, p. uč. Farkašovská

 • Dňa 1. júna sa 7 žiačok z našej školy zúčastnilo záverečného futbalového turnaja na multifunkčnom ihrisku v Spišskej Novej Vsi. Dievčatá z našej školy zahrali najlepšie ako vedeli a vyhrali všetky zápasy, čo im prinieslo jednoznačné víťazstvo. Dievčatá boli odmenené značkovými futbalovými loptami a peknou trofejou v podobe futbalistu, ktorá si našla čestné miesto v našej školskej presklenej vitríne.

  Mená futbalistiek:

  Katarína Žigová 7.A

  Vierka Pechová 7.A

  Anna Pompová 6.B