Aktuality

3D prehliadka školy

 

 

Testy ALF

Školský poriadok

 

Záverečná správa

 

Pondelok 27. 5. 2019

Pondelok 27. 5. 2019

Fotogaléria

 • Dňa 14.5.2019 sme o 16.00 hod. mali na našej škole vystúpenie k príležitosti Dňa matiek. Predstavili sa žiaci prvého stupňa – tried 1.A, 2.A, 4.A a žiaci záujmových krúžkov – mažoretky, divadlo a ľudový súbor. Žiaci mali pre svoje mamky pripravené krásne tance, piesne, scénky, básne, ktoré zožali veľký úspech a aj množstvo dojímavých sĺz. Na záver ich obdarovali kyticou kvetov, ktoré si pre nich pripravili. Príjemnú atmosféru nám urobila aj krásna výzdoba telocvične, o ktorú sa postarali pani učiteľky. Ďakujeme za hojnú účasť divákov a tešíme sa o rok.

 • Letecko-modelárska súťaž ISKRA - školské kolo

  Dňa 11.5.2019 sa v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Markušovce uskutočnilo školské kolo letecko-modelárskej súťaže ISKRA. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách:

  Hádzadlá typu „ISKRA“ – papier (kategória Ih1)

  Hádzadlá typu „ISKRA“ – balza (kategória Ih2)

  Žiaci hádzali balzovým a papierovým hádzadlom na čas v niekoľkých kolách. Vyhodnotenie pozostávalo zo sčítania časov všetkých hodov u každého žiaka. Umiestnenie žiakov záviselo od súčtu časov letu hádzadla. Vecné ceny obdržali traja žiaci (v každej z kategórií) s najlepšími dosiahnutými časmi.

 • Dňa 7.5.2019 sa žiaci 4. 5. 6. ročníka zúčastnili olympiády z finančnej gramotnosti. V nej si okrem praktického porovnávania cien v jednotlivých obchodoch, či výpočtov spotreby domácnosti, museli poradiť aj s otázkami o euro minciach, či peniazoch.

  Žiaci tiež vyjadrovali názor na bohatstvo a chudobu. Najväčší problém robilo žiakom vysvetliť, čo je reklamácia. Všetci si ale s úlohami poradili a stali sa úspešnými riešiteľmi.

  Najúspešnejšou riešiteľkou žiakov 4. ročníka sa stala Barbora Gurčíková 4. A

 • Dňa 7.5.2019 sme sa s deťmi nultých ročníkov rozprávali o živote v lese, lesných zvieratkách a o tom, ako vyzerajú stromy v lese. Potom si deti formou kreslenia, strihania a nalepovania vytvorili listnaté a ihličnaté stromy. Obrázky sme dali do fólie a s deťmi sme spoločné výtvory s krátkym opisom pripevnili na plot do areálu školy.

  Akciu pripravili p. uč. Šimonová, p. uč. Farkalinová a p. uč. Macejková.