Aktuality

3D prehliadka školy

 

 

Testy ALF

Školský poriadok

 

Záverečná správa

 

Utorok 23. 10. 2018

Počet návštev: 1071583

Fotogaléria

  • Dňa 12. 10. 2018 sme pre žiakov prvého stupňa zorganizovali výtvarnú súťaž „Kreslenie na chodník“. Žiaci tam uplatnili svoju fantáziu a kresliarske zručností.

  • Dňa 9. 10. 2018 sa na našej škole konalo školské kolo v diecéznej recitačnej súťaži s názvom Piráti krásy s podtitulom Mladosť a láska. Cieľom súťaže je pomôcť žiakom spoznávať vlastnú kultúru a hodnoty literárnej tvorby slovenských autorov. Radosť z mladosti a spoznávanie či otváranie sa pre nezištnú lásku sú charakteristickými sprievodnými znakmi života každého mladého človeka. Súťaž poukazuje na význam a vzácnosť týchto hodnôt, ktorými mladí osviežujú celú spoločnosť a zároveň na dôležitosť vedenia mladých zo strany dospelých k objavovaniu tohto bohatstva, ktoré je nevyhnutnou podmienkou plnohodnotného života.

  • Dňa 5.10. 2018 o.z. „ Paľikerav“ v Košiciach zorganizovalo na Moyzesovej ulici 3. ročník recitačnej súťaže žiakov základných, stredných a vysokých škôl ,ktorého cieľom bolo podporovať šikovné rómske deti v ich napredovaní , a podporiť niektoré rómske talenty, aby sa v budúcnosti uplatnili v umeleckom živote.

    Celá táto súťaž bola nahrávaná v rádiu Regina a odvysiela sa dňa 28.10.2018 v Rádiu Patria- štúdio Košice ,v regionálnom vysielaní pre národnostné menšiny na Slovensku ,pod názvom RTVS – Sam Khere-Rómsky magazín.

  • Dňa 4.10.2018 sme so žiakmi 1.A, 2.A a 4.A triedy navštívili park vedy a zábavy Steelpark v Košiciach. Počas celej interaktívnej výstavy sa žiaci mali možnosť aktívne zahrať s viac ako 50 exponátmi z oblasti optiky, geológie, fyziky, chémie a strojárstva. Najviac žiakov zaujal geologický vrták, ktorým sa virtuálne prevŕtali do stredu zeme, ako aj interaktívne pieskovisko a robotický futbal. Zahrať sa mohli aj s inými vedeckými hračkami, hlavolamami a rôznymi inými rébusmi.