Aktuality

3D prehliadka školy

 

 

Testy ALF

Školský poriadok

 

Záverečná správa

 

Utorok 16. 7. 2019

Utorok 16. 7. 2019

Fotogaléria

 • Posledné dni školského roka sme ešte využili na športovanie a dňa 18. 6. 2019 sa konala súťaž pre žiakov prvého stupňa s názvom Markušovský štvorboj.

  Súťažili žiaci 1. – 4. ročníka v týchto súťažných disciplínach:

  · beh na 50 metrov

  · skok do diaľky

  · hod kriketkou

  · skákanie na švihadle

  Výsledky: 1. ročník

  beh: 1. miesto Ivana Pechová 1.A skok do diaľky: 1. Nikolas Ščuka 1.B

  2. miesto Olívia Bondirová 1.A 2. Marián Ščuka 1.B

 • Každoročne sa v Spišskej Novej Vsi na futbalovom štadióne v júni stretávajú mladí športovci z rôznych okresov regiónu Spiša, ale aj zo zahraničia. Dňa 14. 6. 2019 sa triedy 2. A, 3.B , 3. D, 4. A a 5. B zúčastnili Spišských športových hier v Levoči, kde súťažili v atletike. Tretie miesto v behu na 600 m získala Ivana Klempárová z 5. B triedy. Tieto hry sú zamerané na harmonické rozvíjanie telesnej a duševnej dokonalosti. Kladú si za cieľ šíriť olympijskú myšlienku medzi mladými. Účastníkmi hier sú chlapci, dievčatá a kolektívy materských škôl, základných škôl a stredných škôl. Každoročne sa tohto podujatia zúčastňuje vyše tisíc mladých športovcov. Spišské športové hry detí a mládeže významnou mierou prispievajú k rozvoju školského športu na Spiši.

 • Pomaly sa začína sezóna pestovania rastliniek. Do nášho minuloročného kvetináča sme si dňa 6. 6. 2019 so žiakmi v rámci pozorovania života rastlín vysadili letničky, mätu a medovku. Prekyprili sme si pôdu, vyčistili ju od buriny, nasypali novú výživnú zeminu a zasiali. Rastlinky budeme chodiť pravidelne zalievať a starať sa o nich. Žiakom v priebehu tejto aktivity sme vysvetlili význam ekologického pestovania plodín a význam ochrany životného prostredia. Aktivite predchádzalo zabezpečenie vhodných rastlín a zeminy. Žiakom sa aktivita veľmi páčila.