Aktuality

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Z/6/2016 Zmluva o dielo - vypracovanie Bezpečnostného projektu IS 447,57 bez DPH 09.03.2016 TOMIRA s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/09/2015 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biolog.kuchynského odpadu 24,00 bez DPH 01.09.2015 Brantner Nova s.r.o
Objednávka 49/2018 Objdnávka na opravu, výmenu soc. zariadenia 1 384.86 bez DPH 23.10.2018 ZAVEX, s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 62/2017 Objednávka CD na hudobnú výchovu 102,00 bez DPH 17.10.2017 Pavelčákovci s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 14/2017 Objednávka na výrub stromov 300,00 bez DPH 06.03.2017 Pavol Holečko Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 11/2018 Objednávka na opravu soc. zariadenia a výmenu obkladu a dlažby 4 662,09 bez DPH 26.02.2018 ZAVEX, s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 50/2018 Objednávka na opravu strechy MŠ - havarijný stav 550,00 bez DPH 22.11.2018 MK STRECHY - Milan Krčmár Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 5/2019 Objednávka na vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadov a nakladania s ním 50,00 bez DPH 11.02.2019 Brantner Nova s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/09/2018 Zmluva o poskytovaní štatutárneho auditu 1 500,00 bez DPH 19.12.2018 Ing. Mária Kyselová Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
VO: Podlimitná zákazka Sanácia zavlhnutých priestorov suterénu materskej školy v Markušovciach 19 860.00 bez DPH
Vyzva_na_predlozenie_cenovych_ponuk_sanacne_prace_(1).pdf
prieskum trhu 06.08.2015 14.08.2015 Jozef Kozák – Dipper, s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odstránanie porevíznych závad v priestoroch ZŠ s MŠ Markušovce 4 808,49 bez DPH 06.12.2016 09.12.2016 Ondrej Pramuka Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
Objednávka 10/2019 Objednávka na opravu priestorov ZŠ - suterén 1 947.69 bez DPH 01.03.2019 ZAVEX, s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
Objednávka 11/2019 Objednávka na montáž elektr .zariad. v ZŠ - suterén 557,30 bez DPH 01.03.2019 Ondrej Pramuka Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
Zmluva Z/10/2016 Oprava strechy a strešnej krytiny budovy školy 3 637,38 bez DPH 02.08.2016 Drahoslav Korfant - klampiarske a pokrývačské práce Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Maliarske práce v priestoroch zborovne školy 821,00 bez DPH 06.08.2015 11.08.2015 ZAVEX, s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Sanácia strechy a strešnej krytiny budovy školy 3 637.38 bez DPH 22.07.2016 27.07.2016 Drahoslav Korfant – klampiarske a pokrývačské práce Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia kúpeľne v priestoroch ZŠ s MŠ Markušovce 9 133,43 bez DPH 18.07.2018 24.07.2018 ZAVEX, s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16, Markušovce
Objednávka 85/2017 Objednávka učebných pomôcok pre ZŠ 323,05 bez DPH 11.12.2017 ŠEVT a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výroba nábytku a stolárske práce 1 753,00 bez DPH 07.12.2017 13.12.2017 REPKO JOZEF STOLÁRSTVO J + J Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16, Markušovce
Zmluva Z/11/2019 Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o vykonaní prác. bez DPH 25.03.2019 Ondrej Pramuka Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Michal Lapšanský poverený riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/505