Aktuality

 • Belasý Kolibrík

   

  Dňa 19.12.2018 sme sedem žiakov z našej školy zapojili do celoslovenskej speváckej a tanečnej súťaže, ktorú organizuje o. z. Belasý Kolibrík a je zameraná na podporu talentovaných mladých ľudí z druhého stupňa základných škôl. Natočili sme jedno hudobné a jedno tanečné video, ktoré sme zaslali do súťaže. Výsledky tejto súťaže budú známe do 25. februára, kedy porota rozhodne, ktorí mladí a talentovaní žiaci postúpia do celoslovenského finále. Piatim najlepším žiakom tejto súťaže, bude poskytnutá možnosť vystupovať na koncerte pred stovkou ľudí alebo účasť na letnom inštitúte pre rómskych žiakov, kde budú mať možnosť ďalej na sebe pracovať, za podpory mentorov a koučov.

  Do súťaže sa zapojili títo žiaci:

  1. Katarína Žigová     VII.A

  2. Milan Pecha           VII.B

  3. Kristián Pompa      VIII.B

  4. Ivan Ščuka              IX.B

  5. Adam Kaleja          V.B

  6. Maximilián Polhoš V.B

  7. Tomáš Pecha          VIII.C

   

  Žiakov pripravili a videá natočili p. uč.: Ing. Peter Rašo, Mgr. Nikola Lesňáková a  Mgr. Stanislava Kubovičová

   

   

 • Kroky na hrane

  V utorok 18.12.2018 na 5. a 6. hodine sa naši ôsmaci a deviataci zoznámili so skutočným príbehom o odvahe a hrdinstve Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera, ktorí  snažili postaviť na stranu nespravodlivo utláčaných. Vrba a Wetzler utekali za slobodou a snahou, aby sa zastavili ďalšie deportácie židov zo Slovenska a Maďarska. Pozreli sme si film Kroky na hrane, ktorý cez príbeh šiestich ultrabežcov na trase z Osvienčimu do Žiliny opísal 170 km ich útek z koncentračného tábora do Žiliny. Po filme nasledovala diskusia so staršími Rómami, ktorých rodiny zažili ťažké časy holokaustu. Premietanie filmu s diskusiou sa uskutočnilo v rámci projektu Sociálna  inklúzia preživších Rómov podporeného Nadáciou  Spomienka, zodpovednosť a budúcnosť v spolupráci s ETP Slovensko (www.etp.sk).

  Peter Rášo

 • Vianočné pohľadnice

   

  Prichádzajú Vianoce a my sme sa opäť rozhodli vytvoriť vianočné pohľadnice pre našich učiteľov. Vytvorili sme tak veľmi milé a farebné vianočné pohľadnice. Pozrite, akí sme šikovní.

  p.uč..Š.Gánovská, p.uč. Ľ.Smržík a p.uč.Vašková

   

 • Vianočná besiedka

  Dňa 17.12.2018 si žiaci 1.A, 2.A a 4. A pripravili vianočný program pre rodičov. Predviedli staré vianočné zvyky a tradície ako koledníci, báseň, tanec mažoretiek, vianočné divadielko a program ukončili spoločnou piesňou „Nech nasneží“. Pre rodičov boli pripravené darčeky v podobe zdobených medovníkov.

 • Odpočítavame do Vianoc

   

  Predvianočný čas si žiaci 2. A a 4. A triedy spríjemnili vytváraním spoločného adventného kalendára.  Žiaci vytvorili z odpadových materiálov a rôznych ozdôb 24 vianočných balíčkov, ktoré s blížiacimi sa Vianocami postupne ubúdajú a pripomínajú nám čas Vianoc.

 • Školské kolo 26. ročníka súťaže Šaliansky Maťko

  17. decembra 2018 sa konalo Školské kolo 26. ročníka v prerozprávaní slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera-Hronského. Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka súťažili v tretej kategórii s nasledovným poradím:

  III. kategória:

                           1. miesto: Klaudia Gromadová  VI. A

                           2. miesto: Kristína Gáborová  VII. A

                           3. miesto: Nikola Bondirová  VI. A

  Do Okresného kola súťaže postupuje z prvého miesta Klaudia Gromadová. Blahoželáme a prajeme jej veľa šťastia!

 • Vianočná pošta

  Tradícia Vianočnej pošty je na našej škole už niekoľko rokov a preto nemohla chýbať ani v tento predvianočný čas. V dňoch 12.- 13. decembra bola pri stromčeku umiestnená schránka, ktorá sa veľmi rýchlo naplnila. Žiaci napísali množstvo listov a vianočných želaní pre svojich kamarátov, ale aj učiteľov v zborovni. Tento rok bolo listov naozaj veľa. Všetkých potešili, spríjemnili posledný týždeň a priniesli vianočnú náladu.

                                      Mgr. L. Pástorová, Mgr. L. Melegová

 • LIST JEŽIŠKOVI

  Je niekoľko dní do Vianoc a všetky deti sa už tešia na darčeky, ktoré si nájdu pod ozdobeným stromčekom na Štedrý deň. Ale aby Ježiško vedel, čo má dobrým deťom priniesť, musia mu najprv svoje želania napísať. Deti z celého sveta posielajú listy so svojimi prianiami na adresu Slovenskej pošty so sídlom v Rajeckej Lesnej už takmer dve desaťročia.

  A to sme vo štvrtok 13. decembra 2018 urobili aj my, žiaci 3.A triedy. Na hodine slovenského jazyka sme napísali listy Ježiškovi. V nich sme napísali, čo by sme si želali pre sebe  i pre našich blízkych, naše dobré skutky, ako sa v škole dobre učíme, ale aj to, ako sa nám niekedy niečo nechce. Na záver sme sa Ježiškovi poďakovali a vyrobili sme mu veselé zimné obrázky. Listy sme vložili do obálok s adresou „Ježiško 999 99“ a tie pán učiteľ odniesol na poštu. Veríme, že naše listy Ježiška potešia a pod vianočným stromčekom si nájdeme vytúžené darčeky.

 • Tvoríme v prírode

   

  „Biely sneh, na okne kvety mrazivé, všetky deti už túžia po zime....“ Preto sa 12.december v špeciálnych triedach niesol v znamení zimného tvorenia. V tento deň sa veľa kreslilo, vystrihovalo, lepilo, jednoducho tvorilo. Tvoril sa jeden krásny zimný príbeh.

  p.uč..Š.Gánovská, p.uč. Ľ.Smržík a p.uč.Vašková

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Olympiáda v anglickom jazyku sa konala 12.12.2018. Zúčastnilo sa spolu 13 žiakov. Súťažilo sa v kategórii 1A (šiesty a siedmy ročník) a v kategórii 1B (ôsmy a deviaty ročník). Súťaž obsahovala písomnú a ústnu časť. Súčasťou písomnej časti bola slovná zásoba, gramatika, počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením. Obsahom ústnej časti bol voľný rozhovor a práca s obrázkom. Podľa získaného počtu bodov z jednotlivých častí bolo určené nasledovné poradie:

  Kategória 1A

                                                        Úspešnosť

   Ladislava Klempárová                  80%

   Kristína Gáborová                        75%

    Nikola Bondirová                          63 %

  Kategória 1B

                                                          Úspešnosť

           Adrián Hofman                         86 %

          Barbora Klempárová                 78 %

          Romana Gbúrová                     77%

   

                  

    Ing. Adriana Vaľušová a Msc. Veronika Šustáková

 • Mikuláš v škole

  Tak ako na celom Slovensku, tak aj ku nám privítal vo štvrtok 6.12.2018 Mikuláš v sprievode svojich anjelov a čertov z 9.A a 9.B triedy. Celý deň bolo počuť v priestoroch školy radostný spev a recitovanie mikulášskych kolied a kde tu aj krik, či dokonca plač poniektorých nezbedníkov. Mikuláš obdaril všetkých od tých najmenších až po tých najstarších balíčkami, ktoré boli plné sladkých dobrôt. Balíček si však musel každý zaslúžiť. Deti museli najskôr zarecitovať básničku, či zaspievať nejakú pesničku, ktorú sa ako trieda naučili. Ďakujeme za skvelé balíčky a veríme, že k nám Mikuláš zavíta opäť o rok.

 • Mikuláš pri kaštieli

  Dňa 5.12.2018 sa žiaci z 2.A triedy  vybrali v popoludňajších hodinách na prechádzku po Markušovciach , keď tu zrazu pred kaštieľom zazreli nečakané prekvapenie, dvoch Mikulášov.  Deti mali veľkú radosť a zarecitovali im krásnu báseň o Mikulášovi. Potom si spolu zaspievali a zatancovali. Najšikovnejší malí umelci boli odmenení sladkým balíčkom a ostatní dostali aspoň malú sladkú odmenu za to, že sa nezľakli a urobili Mikulášom radosť pekným tancom, básňou a pesničkou.

 • Pečenie a zdobenie medovníkov

  Každý z nás sa isto teší na príchod Vianoc. Ako tradične k Vianociam nemôže chýbať pečenie a zdobenie medovníkov. Dňa 4. 12. 2018 sa naša škola pod vedením p. uč Kašpera, p. uč. Dzuríkovej a p. uč Farkašovskej premenila na vôňu vianočnej atmosféry, kde sme spolu so žiakmi z družiny piekli medovníky. Dňa 11. 12. 2018 si ich družinári aj ozdobili. Deťom sa pečenie, vykrajovanie a následné zdobenie medovníkov veľmi páčilo. Tento predvianočný čas bol pre nás všetkých veľmi príjemný, nakoľko sa už všetci tešíme na Vianoce.

 • „Vianočná tvorivá dielňa“ - učitelia

  V dňoch 3.12. a 10.12.2018 sa v našej škole uskutočnila „vianočná tvorivá dielňa“ pre zamestnancov našej školy. Vyrábali sme vianočné ozdoby – venčeky, svietniky, stromčeky, anjelikov z moduritu, ... Výrobky sa predávali na „Adventnom večery v hrade“ a na  „vianočnom koncerte v Letohrádku Dardanely“.

 • „Vianočná tvorivá dielňa“ -deti

  V sobotu 1.12. 2018 sa v našej škole uskutočnila „vianočná tvorivá dielňa“ pre deti z našej obce. Deti vyrábali vianočné ozdoby – stromčeky, zvončeky, anjelikov. Podujatie bolo spestrené pečením a zdobením medovníčkov, pri ktorých každý cítil, že Vianoce sú o chvíľu tu... Výrobky sa predávali na „Adventnom večery v hrade“. Ďakujeme za hojnú účasť a tešíme sa opäť na budúci rok.

   

   

   

 • Ekotopfilm

  Vo štvrtok dňa 29.11. 2018 sa žiaci 9.B, 9.A a 5. A triedy pod vedením pani učiteľky Dunčkovej a Šustákovej zúčastnili premietania environmentálnych filmov v Spišskej Novej Vsi. Program bol zameraný na environmentálnu výchovu a filmy boli rozdelené do niekoľkých krátkych blokov. Dozvedeli sme sa napríklad, aké zaujímavé živočíchy žijú na dne oceánu, že vesmír je viac prebádaný ako oceány, ako kravy prispievajú k tvorbe CO2, či ako sa dá žiť bez plastov a dokonca sme si mohli otestovať svoje vedomosti a zručnosti v triedení odpadov. Po návrate mali žiaci za úlohu reflektovať, čo sa dozvedeli a zamyslieť sa nad svojím správaním voči prírode. Následne sme si napísali predsavzatie, čo chceme na svojom správaní zmeniť. Ako tvrdí Barborka: „Dnes keď pôjdem do obchodu, nezoberiem si zbytočne igelitové vrecko ani nič igelitové a skúsim si na to zvyknúť.“ A Nikolka sa zase rozhodla: „Vymením igelitovú tašku za plátenú.“ Ďakujeme organizátorom za príležitosť naučiť sa niečo nové a veríme, že sa vidíme opäť o rok.

   

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 21. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnila olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Súťaže sa zúčastnili žiaci 8. a 9.-teho ročníka.

  Šancu vyskúšať si vedomostné úlohy podobné na testovaní MONITOR T9 využili žiaci VIII.A, IX.B a IX.A. Olympiáda pozostávala aj z písomnej časti - štylizácie textu a ústnej časti - prednesu pripraveného textu na zadanú tému. Na treťom mieste sa umiestnili Zuzana Konarská z IX.A a Romana Gbúrová z VIII.A, na druhom Martin Pecha z IX.B a najúspešnejšia bola Barbora Klempárováz IX.A. Žiaci pri riešení preukázali svoje vedomosti, pisateľskú kreativitu a komunikačné zručnosti. Víťazke blahoželáme.

  28. 11. 2018 si Barborka na ZŠ Lipovej v Spišskej Novej Vsi zopakovala všetky tri časti olympiády a prezentovala sa pred porotcami školského úradu a oddelenia školstva i rovesníkmi z iných škôl. Napriek tomu, že sme neboli ocenení, získali sme bohaté skúsenosti a chuť naďalej sa zdokonaľovať .

  Mgr. Martina Kroláková

   

 • Stolnotenisový turnaj

  Dňa 28.11.2018 sa konal stolnotenisový turnaj pod vedením p. Mgr.Kaľavskej a p. Ing. Vaľušovej. Turnaja sa zúčastnili žiaci 7., 8. a 9. ročníka. Súťažiaci si odniesli pekný športový zážitok. Víťazom blahoželáme!

  Víťazmi sa stali:

                                1. miesto -  Zdeno Horváth

                                2. miesto -  Ivan Ščuka

                                3. miesto -  Martin Kroščen                             /všetci z 9.B triedy/

 • Informatická súťaž

  V termíne od 12. – 16. novembra 2018 sa na našej škole konala súťaž iBOBOR, ktorej sa zúčastnilo celkovo  57  žiakov 4. - 9. ročníka.

  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

  V kategórii Bobríci (4. a 5. ročník) súťažilo 20  žiakov. Žiaci riešili 12 úloh za 30 minút, mohli získať maximálne 96 bodov. V rámci školy najlepšie výsledky dosiahli:

  Nadežda Pechová 5.A

  Lenka Bodnovičová 4.A

  Anton Pecha 5.A

  V kategórii Benjamíni (6. a 7. ročník) súťažilo 14  žiakov. Žiaci riešili 15 úloh za 40 minút, mohli získať maximálne 80 bodov. V rámci školy najlepšie výsledky dosiahli:

  Tomáš Koky 6.A

  Nikola Bondirová 6.A

  Tatiana Pechová 7.A

  V kategórii Kadeti (8. a 9. ročník) súťažilo 23  žiakov. Žiaci riešili 15 úloh za 40 minút, mohli získať maximálne 80 bodov. V rámci školy najlepšie výsledky dosiahli:

  Filip Korchaník 9.A

  Vanesa Pechová 9.A

  Tomáš Žiga 9.B

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.                                               

   Mgr. Janka Oberlová

   

 • Šprincove Krompachy

  Dňa 15. novembra 2018 sa na našej škole konalo školské kolo v literárnej súťaži Šprincove Krompachy. Cieľom tejto súťaže je priblížiť žiakom tvorbu autorov katolíckej moderny, medzi ktorých patrí aj Mikuláš Šprinc, podľa ktorého je táto súťaž pomenovaná. Žiačky 7. a 8. ročníka si zmerali sily v prednese poézie, ktorý hodnotila porota v zložení: Mgr. Ľubomíra Bednáriková, Mgr. Martina Kroláková, Mgr. Martina Dulíková a Mgr. Andrea Kubíková.

   

  Umiestnenie:

  1. miesto: Kristína Gáborová (VII.A)

  2. miesto: Ľudmila Pechová (VII. A)

  3. miesto: Ladislava Klempárová (VII. A)

                  Sidónia Pechová (VIII. B)

strana: