• Zdobenie stromčeka

  "Máme stromček zelený,

  máme stromček z lesa.

  Ozdobami pokrytý,

  celý ligoce sa.

   

  Veselo je pod stromčekom,

  všetko žiari, ligoce sa.

  zasa prišli, zasa sú tu,

  naše Vianoce."

 • Vianočná tombola

  Počas celého Adventu sa v našej škole uskutočnila ADVENTNÁ TOMBOLA, v ktorej bol každý deň vylosovaný jeden žiak, ktorý bol obdarovaný vianočnými darčekmi.

  Výhercom srdečne blahoželáme!

  Zoznam odmenených:

  1. Kristián Pecha, V.A

  2. Marek Tomko, 1.C

  3. Sofia Pechová, V.B

  4. Sebastián Pecha, 2.A

  5.Adam Kaleja, 8.B

  6. Marek Pecha, 1.F

  7. Nikola Žigová, VI.C

  8. Mária Pechová, 0.A

  9. Michal Pačan, IX.A

  10. Sára Pechová, 4.A

  11. Ján Kaleja, 1.D

  12. Veronika Klempárová, 1.A

 • Vianočná pošta

  Vianočná pošta už patrí na našej škole k predvianočným tradíciám a preto nemohla chýbať ani tento rok. V obmedzenom – koronovom režime, prišla schránka za žiakmi do tried.  Žiaci si pripravili listy a pozdravy pre učiteľov a aj opäť sa nám podarilo spríjemniť si posledné chvíle v škole peknými vianočnými prianiami.

   

                              Akciu pripravili Mgr. L. Pástorová, Mgr. M. Dzuriková

 • Moja najkrajšia vianočná hviezda a snehová vločka

  V dňoch 9. a 16.12.2021 si žiaci z 3.B triedy v rámci vianočných tvorivých dielní v čase adventu tvorivo skrášlili a vyzdobili interiér svojej triedy. Pokúsili sa vyrobiť čo najkrajšiu vianočnú hviezdu , papierovú snehovú vločku, či rôzne iné vianočné ozdoby. Nakoniec si spoločne vytvorili veľký plagát Mikuláša zložený ako puzzle  zo spoločných kresieb  a umiestnili si ho na stenu v triede. Žiaci sa tešili zo spoločného dielka a spríjemnili si svoj voľný čas užitočnou a tvorivou prácou.

  Akciu viedla: p.uč. S. Kubovičová

 • Sladká pomoc pre AFRIKU

  V Adventnom čase sa naša škola zapojila do charitatívnej akcie pod názvom SLADKÁ POMOC PRE AFRIKU v ktorej sa vyzbieralo 70 eur.

  Zakúpením čokolády sme podporili dobročinnú aktivitu, ktorej cieľom bolo prejaviť solidaritu s chudobnými deťmi v Afrike (Rwande a Etiópii) a urobiť niečo pre ľudí v najchudobnejších krajinách sveta. Kampaň sladká pomoc ukazuje, aké je ľahké dosiahnuť veľké veci malými skutkami.

  Všetkým učiteľom a žiakom ĎAKUJEME za pomoc a podporu pri predaji čokolády v našej škole.

 • Mikuláš v škole

   

  Aj tento rok do našej školy zavítal sv. Mikuláš. Veľmi pekne mu ďakujeme za jeho dary, ochotu a veľké srdce.

   

  "Celý kraj sťa striebro svieti.

  Príď, Mikuláš, prosia deti.

  Chytro sadaj na sane,

  v školičke ťa čakáme.

  Ukážeme ti čo vieme,

  rozprávočky rozpovieme,

  prednesieme pekný verš,

  nakreslíme čo len chceš.

  Nič to zato, že sme malí,

  statočne sme pracovali.

  Ponáhľaj sa, Mikuláš,

  ponáhľaj sa medzi nás."

 • Jesenný beh

       Dňa 25. 11. 2021 sa v našej škole uskutočnil „Jesenný beh“ na 400 m. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to dievčatá a chlapci. Beh sa uskutočnil na školskom dvore, kde si žiaci tretieho a štvrtého ročníka zmerali svoje sily. Žiaci na prvých troch miestach boli odmenení vecnými cenami.

  Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie športové podujatia. 


  Pripravili: p. zást. Zekuciová, p. uč. Štramová

 • Pečenie medovníkov

  Pečenie medovníkov

  Dňa 24.11.2021  popoludní naša škola prevoňala vianočnou vôňou. O túto vianočnú atmosféru sa postarali žiaci zo školského klubu s pani učiteľkou Štramovou a Dzuríkovou. V školskej kuchynke si upiekli vianočné medovníky.  K tomu samozrejme patrila aj malá ochutnávka upečených medovníkov. Boli výborné.

  Dňa 26.11.2021 vianočná atmosféra pokračovala. Žiaci sa zapojili do tvorivých dielní, kde vyzdobovali upečené medovníky. Súčasťou tejto akcie, bola aj súťaž o najkrajšie vyzdobený medovník. Zúčastnili sa jej žiaci prvého aj druhého stupňa.

  Vyhodnotenie o najkrajší medovník:     1. miesto- Tatiana Gaborová 3.A

                                                                 2. miesto- Veronika Horvathová  8.B

                                                                 3. miesto-  Sára Pechová 4.A

                                                                                     Alexandra Girgová 7.B

  Celá akcia prebiehala v príjemnej vianočnej atmosfére, na ktorú sa tešíme už na budúci rok.

   

              Pripravili:  P.Štramová,  M.Dzuríková

 • Markušovský viacboj

  Športovať treba v každom veku a tak sme zapojili aj žiakov prvého a druhého ročníka. 22.11.2021 sa tiež zúčastnili súťaže Markušovský viacboj.

  Tam si zmerali sily v disciplínach: beh na 100 metrov, hod do diaľky, koordinačný beh s raketkou a rýchlostnej jazde na kolobežke.

   

              Súťaže boli napínavé, výsledky tesné a takto to dopadlo:

  Chlapci 1. ročník:       1. miesto Alexander Pecha 1.B

                           2. miesto Branislav Pecha 1.B

                           3. miesto Oliver Klempár 1.A

   

  Chlapci 2. ročník:       1. miesto Jozef Plachetka 2.A

                           2. miesto Kevin Kaleja 2. A

                           3. miesto Nikolas Tomko 2. C

   

  Dievčatá 1. ročník:     1. miesto Jasmina Anjum 1.A

                          2. miesto Veronika Klempárová 1. A

                          3. miesto Anastázia Ščuková 1.A

   

  Dievčatá 2. ročník: 1. miesto Eva Pechová 2.C

                          2. miesto Erika Žigová 2.C

                          3. miesto Anna Pechová 2. C

   

  V zdravom tele zdravý duch – to platí aj v tomto období a tak sme si 15.11.2021 zašportovali. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnili súťaže Markušovský viacboj.

              Tam si zmerali sily v disciplínach: beh na 100 metrov, hod do diaľky, skok na švihadle, koordinačný beh s raketkou a jazde na kolobežke.

             

              Súťaže boli napínavé, výsledky tesné a takto to dopadlo:

   

  Chlapci:          1. miesto Ivan Kroščen 4. B

                           2. miesto Robko Holub 3. A

                           3. miesto Marián Kroščen 4. B, Adam Pecha 3. A

   

  Dievčatá:        1. miesto Zlatica Horváthová 4. A

                          2. miesto Sára Pechová 4. A

                          3. miesto Erika Pechová 4. B

   

   

                                                 Súťaž pripravili pani učiteľky L. Pástorová, M. Dzuríková

 • Súťaž vo florbale

  Dňa 16.11.2021 sa na našej škole uskutočnila súťaž vo florbale. Zúčastnili sa jej žiaci 8.A a 8.B triedy. Po vyrovnaných výkonoch sa napokon víťazmi stali žiaci 8.B triedy. Víťazom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a prajeme veľa športových úspechov.

 • Popoludnie s hrami

  Dňa 15. 11. 2021 sme pre žiakov 1. B pripravili akciu: „Popoludnie s hrami“. V rámci tejto aktivity mali žiaci možnosť zahrať sa s rôznymi hrami, či už išlo o puzzle, mozaiku, pexeso, domino, lego a pod. Pri vyhodnocovaní aktivity sme dbali na súťaživosť, samostatnosť a radosť z danej hry. Na záver sme žiakov odmenili.

  Akcia dopadla k spokojnosti nielen žiakov, ale aj pedagógov.

 • KOMPARO 2021

  KOMPARO 2021

  Dňa 11. 11. 2021 sa na našej škole uskutočnilo testovanie žiakov 8. ročníka – KOMPARO 2021, ktorého cieľom bolo zmonitorovať aktuálny stav a urobiť si obraz o tom, aký vplyv malo dištančné vyučovanie v minulom školskom roku na vedomosti žiakovTestovania sa zúčastnilo 20 žiakov VIII. A a VIII. B triedy. Testovanie ôsmakov bolo zamerané na päť oblastí: matematika, slovenský jazyk a literatúra, biológia, geografia a všeobecné študijné predpoklady. Školský koordinátor Mgr. Peter Demo spolu s administrátormi Ing. Jankou Gazdurovou a Ing. Michalom Lapšanským zabezpečili priebeh testovania podľa časového harmonogramu a určených pokynov.

 • Druhácke maxi pexeso

  Dňa 10. 11. 2021 si druháci z 2. B zahrali obľúbenú stolovú hru „pexeso“ trochu inak.

  Na chodbe sme si rozložili veľké karty, pomedzi ktoré mohli žiaci chodiť a hľadať dvojice. Trénovali si postreh a pamäť.

  Netradičné stvárnenie hry ich veľmi zaujalo a pobavilo.

   

  Akciu pripravila p. uč. I. Zeleňáková

 • 100. výročie úmrtia P.O. Hviezdoslava

  Dňa 8.11. sme si pripomenuli 100. výročie úmrtia velikána slovenskej literatúry Pavla Országha Hviezdoslava. V rámci slovenskej literárnej kultúry ho považujeme za osobnosť základného významu. Hviezdoslav bol spisovateľ, básnik, dramatik, právnik. Jeho rozsiahla tvorba má veľký význam – opisuje život ľudu a kritizuje spoločnosť, nadviazal hlavne na poéziu národného obrodenia a veľmi ho ovplyvnila príroda. Hviezdoslav písal epické verše, veľké lyrické skladby, reflexívnu poéziu, veršovanú drámu, preslávil sa aj ako prekladateľ. Významné diela P. O. Hviezdoslava, ktoré sa zapísali do histórie slovenskej literatúry boli napríklad: Hájnikova žena, Krvavé sonety alebo Ežo Vlkolinský.

  Pri tejto príležitosti bolo pre žiakov IX.A triedy pripravené popoludnie s Hviezdoslavom, kde si pripomenuli to, čo už o autorovi vedeli, no predovšetkým sa prostredníctvom zaujímavých reportáží, filmov, prezentácií a výkladu obohatili o nové informácie zo života a z tvorby velikána. Z písmen vyskladali pseudonym „SYN ĽUDU“, reportážou boli prevedení expozíciou P.O. Hviezdoslava v Oravskom múzeu, na chvíľu sa ocitli v bojoch 1. svetovej vojny a spolu s Hviezdoslavom sa pýtali: „Kto zapríčinil tento úpadok, zosurovenie, zdivočenie mravov?“   

  Deviatačky očarila aj Hájovňa pod Babou horou so silným príbehom Miška a Hanky najprv v staršom filmovom prevedení potom v netradičnej, humornej verzii Michala Kubovčíka. Nakoniec bola žiakom odporúčaná aj rozhlasová a televízna ponuka RTVS k výročiu autora na nástenke pri riaditeľni. Zúčastnení žiaci dostali záložku ako pripomienku nielen na tento deň, ale aj na život a odkaz autora: „...lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“

  Mgr. Kroláková

 • Deň Zvierat

  Deň Zvierat

  Dňa 27. 10. 2021 sme si pripomenuli Deň Zvierat na škole formou školskej výtvarnej súťaže ,,Vták roka 2021- pipíška chocholatá (Galerida cristata)“. Kedysi bežný druh poľnohospodárskej krajiny, dnes jej početnosť však výrazne klesá. Má status takmer ohrozeného druhu. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách.

   

   

  Víťazné práce I. kategórie: 1. miesto: Renáta Klempárová V. A

                                              2. miesto: Lukáš Žiga, 4. B

                                              3. miesto: Nikolas Pecha, 4. B

  Víťazné práce II. Kategória: 1. miesto: Elvíra Kalejová IX. A

                                                2. miesto: Dana Viragová IX. A

                                                3. miesto: Franco Horváth VI. A

   

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Medzinárodný deň školských knižníc

  27. október bol pre žiakov našej školy nevšedný, pretože vyučovanie prebiehalo netradičnou formou. Pripomínali sme si medzinárodný deň školských knižníc, ktorý je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu, poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

  V prvej časti sme sa prostredníctvom relácie oboznámili s tohtoročnou témou „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“. Knižnicu sme kvôli pandémii navštívili aspoň virtuálne, pomocou prezentácií, ktoré nás ňou previedli. Tie hovorili o vzniku knihy, odporučili vhodnú literatúru, poučili o najväčších knižničných zaujímavostiach, ujasnili literárne pojmy a i. Počas ďalších vyučovacích hodín sa žiaci venovali rôznym aktivitám na rozvoj čitateľskej gramotnosti a kreatívnej činnosti. V spolupráci so svojimi triednymi učiteľmi žiaci riešili literárny kvíz, tajničky, úlohy v pracovných listoch, skladali puzzle, vyrábali záložky, ilustrovali knihy, dokončovali príbeh alebo ho tvorili ako spisovatelia. Vyššie ročníky pracovali s textami kníh z knižnice.

  Veríme, že aj tento tvorivý deň prispel k prehĺbeniu vzťahu žiakov ku knihám a čítaniu. Veď čítanie rozširuje slovnú zásobu, zlepšuje zvládnutie pravopisu, zlepšuje pozornosť na vyučovaní, rozvíja detskú fantáziu, posilňuje sebavedomie, rozvíja slovnú zásobu, otvára cestu k novým informáciám.

  Knihy nám pomáhajú rásť! Učia nás, predstavujú únik z reality, ukazujú, aký by svet mal byť.

   

  Mgr. M. Kroláková

 • Čarovná jeseň

  Dospelí sa vedia len ťažko rozlúčiť s letom a melancholicky prijímajú, keď sa ochladí a prichádza jeseň. Deti milujú všetky ročné obdobia, prežívajú zmeny v prírode spolu s ňou.

  Aj žiaci VI.C zažili čaro jesene pri popoludňajšom tvorení z prírodných materiálov, ktorému predchádzalo zbieranie pestrofarebných listov. Skúmali sme ich rozmanitosť, farbu, štruktúru a zisťovali, k akému stromu patria. Jesennú atmosféru na kreslenie v prírode spríjemnilo hrejúce slniečko. Vytvorili sme kyticu z lístia, ktorá zdobila triedu a pod ťažkými knihami sme skúšali techniku lisovania ako známu metódu uchovávania rastlín. Nedočkaví žiaci zistili, že priskoro vybraný list sa môže skrútiť a tí trpezliví sa po dvoch týždňoch tešili z pestrofarebnej nástenky.

 • Kreslenie na chodník

  Dňa 26. 10. 2021 sme pre  žiakov 1. B zorganizovali  výtvarnú súťaž „Kreslenie na chodník“. Žiaci tam uplatnili svoju fantáziu a kresliarske zručností. Na záver boli žiaci za svoju snahu a kreativitu odmenení.

  Akciu pripravili: Mgr. A. Koššárová, Mgr. M. Pavlanská

 • Súťaž vo vybíjanej

  Dňa 19.10.2021 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili školskej súťaže vo vybíjanej. Úroveň družstiev bola vyrovnaná a zápas bol veľmi napínavý. Nakoniec viac športového šťastia mali chlapci a dievčatá 7. ročníka. Víťazom blahoželáme! 

 • Deň jablka

  Dňa 14.10.2021 sa uskutočnil, už tradične, na našej škole „Deň jablka“.  Pri príležitosti tohto dňa sme pre žiakov prvého stupňa pripravili tvorivé výtvarne, hudobné a športové aktivity. Žiaci súťažili v troch zmiešaných družstvách. V rôznych disciplínach si zmerali svoje sily a zručnosti – skladali puzzle, prenášali loptičky, ochutnávali jablká, preverili sme ich pozornosť a postreh. Naučili sa krátku báseň o jablku, dozvedeli sa o jablku niečo nové  a na záver sme si všetci spolu zatancovali jablkový tanec.  Za každú disciplínu dostávali body. Víťazné družstvo bolo odmenené sladkosťou a všetci zúčastnení dostali taktiež sladkú odmenu.   Všetci sme prežili spolu príjemné popoludnie. Už teraz sa tešíme na ďalší rok

  Akciu pripravili Mgr. Nováková, Mgr. Kavuličová.

strana: