Aktuality

 • Gombíkový strom

  Dňa 15. 11. 2018 pani učiteľky Šimonová, Macejková a Farkalinová so žiakmi 0.A, 0.B a 0.C vytvárali Gombíkový strom, ktorý sa skladá zo štyroch častí a každá predstavuje jedno ročné obdobie. Pani uč. Šimonová a pani uč. Macejková si deň vopred pripravili pozadie so stromom a deti následne lepili farebné gombíky podľa farieb, ktoré sú charakteristické v danom ročnom období. Zároveň si žiaci precvičovali farby a okrem toho sa viedol rozhovor o tom, čo sa robí na jar, v lete, na jeseň a v zime. Aktivita sa všetkým veľmi páčila.

 • Beh cez prekážky

     V stredu 14. 11. 2018 sa uskutočnil prekážkový beh pre žiakov prvého stupňa. Beh sa uskutočnil v priestoroch budovy školy, kde pani učiteľky pripravili rôzne prekážky, ktoré žiaci  museli počas behu zdolať ( schody, preskok cez prekážku, beh po lavičke, výskok na švédsku debnu...).     

  Prekážkový beh žiakov IV.A triedy:

   

  meno

  čas

  umiestnenie

  Samuel Šmelko

  1, 45

  1.

  Timotej Laznia

  1, 47

  2.

  Barbora Gurčíková

  1, 55

  3.

  Lenka Bodnovičová

  2, 04

  4.

  Kristína Hoffmanová

  2, 12

  5.

  Laura Macinská

  2, 47

  6.

  Petra Vadelová

  2, 59

  7.

   

   

  Prekážkový beh žiakov II.A triedy:

   

  meno

  čas

  umiestnenie

  Stefani Pechová

  0, 56

  1.

  Bianka Lazniová

  0, 57

  2.

  Nikola Mačeková

  0, 59

  3.

  Vanesa Klempárová

  1, 01

  4.

  Vanesa Andrášiová

  1, 02

  5.

  Matej Kopnický

  1, 03

  6.

  Veronika Michalíková

  1, 04

  7.

  Kristián Pecha

  1, 09

  8.

  Lukáš Bondira

  1, 12

  9.

   

   

  Prekážkový beh žiakov  I.A triedy:

   

  meno

  čas

  umiestnenie

  Ján Klempár

  1, 08

  1.

  Lukas Vodhanel

  1, 09

  2.

  Ján Pecha

  1, 11

  3.

  Ivana Pechová

  1, 13

  4.

  Olívia Bondirová

  1, 15

  5.

  Albín Kroščen

  1, 17

  6.

  Adela Horváthová

  1, 24

  7.

   

   

   Víťazom a všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme 

 • Deň zdravej výživy

    Dňa 13. 11. 2018 sa v rámci Zdravej školy uskutočnil  „Deň zdravej výživy“. Prostredníctvom rozhlasovej relácie sa mohli žiaci dozvedieť, čo je to zdravá výživa a ako zdravý spôsob života prospieva nášmu zdraviu. V rámci tohto dňa sme žiakom pripravili ochutnávku mrkvovej, rybacej, avokádovej a vajíčkovej nátierky. Veríme, že všetkým žiakom chutilo.

 • Liga rómskych žiačok v malom futbale

  Dňa 3. novembra 2018 sa v Spišskej Novej Vsi hralo kompletné druhé kolo Ligy rómskych dievčat v malom futbale. Jeho víťazkami sa stali dievčatá z Markušoviec,  zo záujmového útvaru dievčenský futbal. Ligu už druhý rok organizuje OZ SPOLU-Slovensko a turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev: z Levoče, Levočských lúk, Hájika, Podskaly a z Markušoviec.

   

  Víťazkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom turnaji vo februári.

   

  Stanislava Kubovičová

 • Krst knižnice

  V piatok dňa 26.10.2018 sa v priestoroch základnej školy krstila zrekonštruovaná školská knižnica. Spoločne s pánom učiteľom Tomášom Horváthom z Teach for Slovakia, naši žiaci pred viac ako rokom napísali knihu „Môj príbeh“. Vďaka tejto iniciatíve sa podarilo z predaja kníh vyzbierať peniaze na rekonštrukciu knižnice, ktorú v piatok prišiel slávnostne pokrstiť náš bývalý pán učiteľ Tomáš Horváth. Po tom ako sme oficiálne otvorili knižnicu, zaspomínali sme si na príbehy a výzvy, ktoré žiaci v knihách opisovali. Neostalo len pri ich vlastnej tvorbe. Prečítali sme si aj z tvorby známych autorov, ako napríklad z kníh od Branislava Jobusa, ktorý našu školu tiež pred pár rokmi navštívil a osobne nám daroval knihy do školskej knižnice. Veľká vďaka za túto iniciatívu patrí pánovi učiteľovi Tomášovi a zapojeným žiakom, vďaka ktorým máme novú školskú knižnicu. Veľmi sa tešíme, že Tomáš prijal naše pozvanie a osobne prišiel knižnicu pokrstiť. 

 • Európsky deň jazykov

   

  V piatok dňa 26. 10. 2018 sa počas posledných 3. vyučovacích hodín žiaci 2. stupňa zúčastnili aktivít pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Hneď na začiatku si mohli žiaci zmerať sily a vďaka kvízu zistiť, aký je ich všeobecný prehľad. Každá trieda dostala pridelenú krajinu a žiaci mali za úlohou naučiť sa pozdrav v danom jazyku a spraviť originálny nápis. Zároveň mala každá trieda vymyslieť a spraviť plagát ku dňu jazykov. Hlavným cieľom bolo zozbierať videá s pozdravmi v rôznych jazykoch a následne ich spracovať do jedného videa, ktoré bude sprístupnené na stránke školy a stránke Európskeho dňa jazykov.

   

  Veľká vďaka za túto iniciatívu patrí pánovi učiteľovi Tomášovi a zapojeným žiakom, vďaka ktorým máme novú školskú knižnicu. Veľmi sa tešíme, že Tomáš prijal naše pozvanie a osobne prišiel knižnicu pokrstiť.

   

    Veronika Šustáková

 • Vzdelávacia prezentácia stredných škôl

  Dňa 24.októbra 2018 sa uskutočnila na SOŠ drevárskej, Filinského 7,  Spišská Nová Ves. Pre žiakov boli pripravené vzdelávacie prezentácie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Žiakom boli poskytnuté informácie o študijných, resp. učebných odboroch a možnostiach duálneho vzdelávania v školskom roku 2019/2020.  

 • Exkurzia SteelPark Košice

  Dňa 23.októbra 2018 sa žiaci 6.A a 8.A zúčastnili exkurzie v zábavno-vedeckom centre  SteelPark v Košiciach. Na úvod sme absolvovali prednášku - Ako človek dýcha? Našou úlohou bolo vysvetliť princíp dýchania na zjednodušenom modeli pľúc – na plastovej fľaši s balónikmi. Následne sme merali pretlak a podtlak prostredníctvom senzora tlaku pripojeného k meraciemu prístroju VinciLab. Po prednáške sme si prešli celú expozíciu kreatívnej fabriky, ktorá nám  ponúkla bohatú ukážku zaujímavých technických a prírodných exponátov s možnosťou experimentovať a skúšať ako veci fungujú. Geologickým vrtákom sme sa virtuálne prevŕtali do stredu Zeme.  Zahrali sme sa na zememeračov v interaktívnom pieskovisku a vyskúšali sme rôzne vedecké hračky, hlavolamy a rébusy.

 • " Divadelné Jaklovce"

   

  Dňa 20.10. 2018 sa žiaci,  navštevujúci Školský divadelný klub Markušovce, zúčastnili divadelného festivalu v Jaklovciach.  Podujatie pod názvom "Divadelné Jaklovce" sa konalo po prvýkrát a na doskách kultúrneho domu vystúpili ochotnícke divadla z Jakloviec, Poráča, Spišskej Novej Vsi a Markušoviec. Náš školský klub sa prezentoval s hrou " Ak  uhádneš moje meno " a od poroty získal diplom za kostýmy,  upomienkové predmety obce Jaklovce a pre deti boli prichystané sladké odmeny. Súčasťou podujatia boli aj sprievodné akcie   -   výstava bábok a návšteva galérie gitár.   Dúfame, že  divadelné nadšenie žiakom ostane aj do budúcnosti a naďalej budeme úspešne reprezentovať školu v tejto umeleckej činnosti.

 • Nocovanie v škole

  Vo štvrtok dňa 18.10. 2018  sa uskutočnila v priestoroch základnej školy triedna „nocovačka.“ Išlo o triednu akciu, ktorej sa zúčastnili žiaci 9. A triedy pod vedením triednej učiteľky Šustákovej. Večer bol nabitý rôznymi aktivitami, hrami, filmami a oslavami. Nachystali sme si chutné občerstvenie a dievčatá pre našich oslávencov dokonca pripravili aj tortu. Predovšetkým hlavným cieľom tejto akcie bolo utužiť triedny kolektív. Čaká nás už len pár mesiacov, ktoré strávime spolu pred tým, ako sa poberieme za novými dobrodružstvami na strednú školu. 

 • Jesenný beh

       V stredu 17. 10. 2018 sa v našej škole uskutočnil „Jesenný beh“. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

  1. kategória – žiaci druhého ročníka (beh na 400 m)

  2. kategória – žiaci štvrtého ročníka (beh na 800 m)

       V rámci tejto akcie si v behu zmerali svoje sily v kategórii „Beh pre zdravie“ aj naši najmenší žiaci – prváci (200 m). Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie športové podujatia. 

  Jesenný beh žiakov IV.A triedy na 800 m:

  meno

  čas

  umiestnenie

  Samuel Šmelko

  4, 17

  1.

  Timotej Laznia

  4, 34

  2.

  Barbora Gurčíková

  4, 46

  3.

  Lenka Bodnovičová

  5, 08

  4.

  Kristína Vodhanelová

  5, 31

  5.

  Timea Telváková

  5, 37

  6.

  Kristína Hoffmanová

  6, 01

  7.

  Daniela Plachetková

  6, 21

  8.

    

  Jesenný beh žiakov II.A triedy na 400:

  meno

  čas

  umiestnenie

  Stefani Pechová

  2, 06

  1.

  Matej Kopnický

  2, 07

  2.

  Nikola Mačeková

  2, 14

  3.

  Veronika Michalíková

  2, 18

  4.

  Renáta Klempárová

  2, 20

  5.

  Natália Oračková

  2, 23

  6.

  Vanesa Andrašiová

  2, 26

  7.

  Bianka Lazniová

  2, 29

  8.

  Kristián Pecha

  2, 32

  9.

  Samanta Kokyová

  2, 35

  10.

    

  Prvácky beh pre zdravie- 200 m:

  meno

  čas

  LUKAS

  1, 00

  JANÍK

  1, 04

  OLÍVIA

  1, 06

  IVANKA

  1, 10

  ADAM

  1, 15

  VERONIKA

  1, 20

  ANIČKA

  1, 21

  ALBÍN

  1, 22

  ADELA

  1, 23

   

   

 • Simulovaný hasičský zásah

  Dňa 15.10.2018 sa žiaci 2.A a 4.A zúčastnili na simulovanom hasičskom zásahu. Žiaci si vyskúšali, aké je to ocitnúť sa v zadymenej miestnosti so spusteným alarmom a následne opustiť budovu. Po zásahu hasičov si žiaci vyskúšali posedieť v hasičskom aute a poobzerať si ho.

 • Kreslenie na chodník

  Dňa 12. 10. 2018 sme pre  žiakov prvého stupňa zorganizovali  výtvarnú súťaž „Kreslenie na chodník“. Žiaci tam uplatnili svoju fantáziu a kresliarske zručností.

 • „Deň jablka“

  Dňa 11.10. 2018 sa aj tento rok na našej škole konala akcia Deň jablka. Do tejto akcie boli zapojení všetci žiaci, ktorí navštevujú ŠKD a žiaci 4. ročníka.  

  Jablkové popoludnie sa nieslo v duchu súťaživosti, tvorivosti, aktivity a zábavy. Do aktivít sa zapojili všetci žiaci postupne. Dvaja vybraní žiaci z prvého, druhého a štvrtého ročníka zdobili za svoju triedu jabĺčko, ktoré bolo v závere vyhodnotené žiakmi. Ďalší žiaci hádali počet slov, ktoré sa spájajú s jablkom v recepte na jablkový koláč, iní sa pokúšali čo najskôr poskladať a nalepiť jablkové PUZZLE. Keďže detí, ktoré sa chceli zapojiť do aktivít bolo dosť, pokúšali sa zozbierať čo najviac schovaných jabĺk v triede. Po každej aktivite boli vyhodnotení a odmenení tí žiaci, ktorí súťažili za svoj ročník. Nakoniec si všetci žiaci mohli vyskúšať svoje pohybové schopnosti a zatancovali si vo dvojiciach jablkový tanec. Zvíťazila dvojica, ktorá vydržala čo najdlhšie udržať jabĺčko. Jabĺčkové popoludnie bolo veľmi veselé, tvorivé, súťaživé. V závere sa vyhodnotilo jabĺčko, ktoré sa najviac páčilo žiakom – najviac bodov získalo jabĺčko 4.A triedy. Všetci žiaci boli nakoniec odmenení sladkým jablkovým koláčom a jablkovým džúsom. 

   

  Akciu pripravili p. učiteľky: Mgr. Martina Dzuríková, Mgr. Beáta Nováková,

                                             Mgr. Petra Farkašovská a Mgr. Martina Kavuličová

   

 • Piráti krásy

  Dňa 9. 10. 2018 sa na našej škole konalo školské kolo v diecéznej recitačnej súťaži s názvom Piráti krásy s podtitulom Mladosť a láska. Cieľom súťaže je pomôcť žiakom spoznávať vlastnú kultúru a hodnoty literárnej tvorby slovenských autorov. Radosť z mladosti a spoznávanie či otváranie sa pre nezištnú lásku sú charakteristickými sprievodnými znakmi života každého mladého človeka. Súťaž poukazuje na význam a vzácnosť týchto hodnôt, ktorými mladí osviežujú celú spoločnosť a zároveň na dôležitosť vedenia mladých zo strany dospelých k objavovaniu tohto bohatstva, ktoré je nevyhnutnou podmienkou plnohodnotného života.

  Do súťaže sa zapojili žiačky zo 7.A. Prednes žiačok hodnotili: Mgr. Ľubomíra Bednáriková, Mgr. Martina Dulíková, Mgr. Andrea Kubíková.

  Umiestnenie:

  1. miesto: Kristína Gáborová (vlastná tvorba)
  2. miesto: Ladislava Klempárová (Milan Rúfus: Poďakovanie za lásku)
  3. miesto: Katarína Žigová (Ján Botto: Kukučka)
 • Rómovia recitujú - regionálne kolo Košice

  Dňa 5.10. 2018 o.z. „ Paľikerav“ v Košiciach zorganizovalo na Moyzesovej ulici 3. ročník recitačnej súťaže žiakov základných, stredných a vysokých škôl ,ktorého cieľom bolo podporovať šikovné rómske deti v ich napredovaní , a podporiť niektoré rómske talenty, aby sa v budúcnosti uplatnili v umeleckom živote.

  Celá táto súťaž bola nahrávaná v rádiu Regina a odvysiela sa dňa 28.10.2018  v Rádiu Patria- štúdio Košice ,v regionálnom vysielaní pre národnostné menšiny na Slovensku ,pod názvom RTVS – Sam Khere-Rómsky magazín.

  Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnili štyri žiačky:

  Samanta Kokyová                    2.A

  Daniela Plachetková                4.A

  Kristína Gáborová                    7.A

  Barbora Klempárová                9.A

   

  Naše žiačky vynikajúco reprezentovali našu školu a dve z nich obsadili krásne 3. miesta, a špeciálne ceny poroty za výber a interpretáciu umeleckého textu od rómskeho autora.

  Umiestnenie žiačok:

  Daniela Plachetková           3, miesto ( 1. stupeň) + ceny poroty

  Barbora Klempárová          3. Miesto ( 2.stupeň)

  Samanta Kokyová              cena poroty za výber textu od rómskeho autora

   

  Víťazkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom ročníka budúci školský rok.

 • Exkurzia „Košice – Steelpark“

  Dňa 4.10.2018 sme so žiakmi 1.A, 2.A a 4.A triedy navštívili park vedy a zábavy Steelpark v Košiciach. Počas celej interaktívnej výstavy sa žiaci mali možnosť aktívne zahrať s viac ako 50 exponátmi z oblasti optiky, geológie, fyziky, chémie a strojárstva. Najviac žiakov zaujal geologický vrták, ktorým sa virtuálne prevŕtali do stredu zeme, ako aj interaktívne pieskovisko a robotický futbal. Zahrať sa mohli aj s inými vedeckými hračkami, hlavolamami a rôznymi inými rébusmi.

 • Jesenné obrazy

  Dňa 4.10.2018 sme so žiakmi 0.A, 0.B a 0.C triedy vyrábali jesenné obrazy z prírodných materiálov. Inšpirovali sme sa jesennou prírodou. Priniesli sme si strukoviny, ryžu, otruby a pohánku, aby sme vytvorili obraz vtáčika, tekvice a huby. Deti si precvičovali jemnú motoriku sypaním a nalepovaním spomenutých materiálov. Zároveň sme sa rozprávali o dôležitosti zdravej výživy. Deťom sa práca s netradičnými materiálmi veľmi páčila.

    

 • Rómovia recitujú

  Dňa 3.10. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v recitácii poézie a prózy v slovenskom alebo v rómskom jazyku, kde autormi diel sú rómski spisovatelia. Súťaže sa zúčastnilo 15 recitátorov z prvého a druhého stupňa, ktorých pripravovali p.uč. Mgr. Ľ.Kaľavská, p.uč.Mgr. D. Gallyová, p.uč. Ing.V.Kobydová a p.uč. Mgr. S. Kubovičová . Tieto pani učiteľky sa podieľali aj na hodnotení žiačok a žiaka v spoločnej porote.

   

  Umiestnenie žiakov:

  Poézia 1.stupeň:

  1. miesto: Daniela Plachetková              3.A

  2. miesto: Samanta Kokyová                  2.A

  3. miesto: Ondrej Pecha                         2.C

   

  Poézia 2. stupeň:

  1. miesto: Sidónia Pechová                     8.B

  2. miesto: Katarína Žigová                       7.A

  3. miesto: Ladislava Klempárová             7.A

  4. miesto : Štefan Pecha                          6.C

   

  Próza 2. Stupeň:

  1.miesto: Kristína Gáborová                      7.A

  2. miesto : Barbora Klempárová                9.A

  Štyria žiaci z našej školy postúpili do regionálneho kola do Košíc, do štúdia RTVS na Moyzesovej ulici, ktoré sa uskutočnilo 5.10.2018.

 • Profesia days

  Dňa 27.9.2018 sa žiaci 9. A triedy pod vedením triednej učiteľky Veroniky Šustákovej zúčastnili školskej exkurzie v Košiciach na veľtrhu - Profesia days. Žiaci mali možnosť získať priamu skúsenosť zo sveta práce a preskúmať aké rôzne zamestnania existujú a tým sa inšpirovať či získať prehľad, ktorý im môže byť nápomocný práve tento rok pri výbere strednej školy. Počas tohto dňa oslovili zamestnávateľov z rôznych oblastí a zisťovali aké vedomosti a zručnosti potrebujú nadobudnúť počas ďalších rokov štúdia. Stretli inšpiratívnych ľudí ako napríklad Bekima Aziriho. Ten nám porozprával ako si splnil svoje sny aj napriek životným prekážkam. Veľtrh bol plný zaujímavých interaktívnych  hier a aktivít, vďaka ktorým mali žiaci možnosť vyskúšať virtuálnu realitu, robota- ktorý nás možno raz nahradí v práci, skúsiť ako vyzerá taký pohovor do zamestnania, ako sa správne obliecť, či napísať životopis. Niektorí sa odvážili a zúčastnili sa osobnostného testovania, vďaka ktorému sa dozvedeli na akú profesijnú dráhu sa hodia. Po náročnom, ale inšpiratívnom dni strávenom vo svete dospelých, sme sa domov vrátili s batohom plným zážitkov a podaktorí aj reklamných materiálov.

strana: