Aktuality

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Z/01/2013 Dohoda o nájme nebytového priestoru s DPH 07.01.2013 Peter Tarbaj
Objednávka 56/2016 Objednávka na zhotovenie požiarno-evakuačných plánov s DPH 30.09.2016 Vanoku s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 44/2016 Objednávka čistiacich prostriedkov s DPH 04.07.2016 EKOVOLT s.r.o. Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 45/2016 Objednávka kancelárskych potrieb s DPH 04.07.2016 Miva Market s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 46/2016 Objednávka školskej tabule a školských lavíc s DPH 06.07.2016 Daffer s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 5/2016 Faktúry - máj 2016 s DPH 31.05.2016 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 6/2016 Faktúry - jún 2016 s DPH 30.06.2016 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 47/2016 Čistenie kanalizácie v ZŠ s DPH 01.08.2016 Peter Roták - Flow Servis s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 48/2016 Objednávka elektronického tovaru s DPH 01.08.2016 Internet Mall Slovakia s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 7/2016 Faktúry - júl 2016 s DPH 31.07.2016 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 8/2016 Faktúry - august 2016 s DPH 31.08.2016 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 49/2016 Objednávka práce s vysokozdvižným vozíkom s DPH 05.09.2016 UNIelektro s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 50/2016 Objednávka elektronického tovaru s DPH 19.09.2016 NAY a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 53/2016 Objednávka kancel. potrieb s DPH 06.09.2016 DOMINO a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 55/2016 Objednávka laminovačky podľa vlast.výberu s DPH 29.09.2016 NAY a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 58/2016 Objednávka prípravy váh na overovanie s DPH 03.10.2016 Ing. František Mlynarčík Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 41/2016 Objednávka MŠ na nákup učebných a pracovných pomôcok s DPH 15.06.2016 Domino a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 59/2016 Objednávka na overenie váh s DPH 03.10.2016 Slovenská legálna metrológia n.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 9/2016 Faktúry - september 2016 s DPH 30.09.2016 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 61/2016 Objednávka - pracovné odevy a obuv pre ŠJ s DPH 04.10.2016 Pracovné odevy, M. Repaská Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/466