Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Z/01/2013 Dohoda o nájme nebytového priestoru s DPH 07.01.2013 Peter Tarbaj
Objednávka 22/2018 Objednávka pracovných odevov a obuvy 150,00 s DPH 10.04.2018 Pracovné odevy, M. Repaská Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 17/2018 Objednávka na laboratórny rozbor jedla 24,00 s DPH 19.03.2018 EL s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 18/2018 Objednávka pracovnej obuvi 129,00 s DPH 19.03.2018 Abtex s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 19/2018 Objednávka UP pre športovú a teles. výchovu 317,09 s DPH 22.03.2018 Malunet s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 20/2018 Objednávka kníh do žiackej knižnice 226,40 s DPH 23.03.2018 Albatros Média Slovakia s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 21/2018 Objednávka na didaktické pomôcky k interaktívnej tabuli 492,00 s DPH 05.04.2018 euroDIDACTsk s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 3/2018 Faktúry - marec 2018 s DPH 30.03.2018 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/02/2018 Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č.U1487/2013 180,00 s DPH 20.04.2018 MADE s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 15/2018 Objednávka pracovných zošitov pre ZŠ 821,04 s DPH 13.03.2018 Aitec s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 23/2018 Objednávka pracov. učebníc 432,00 s DPH 26.04.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 24/2018 Objednávka na pracovný odev ŠJ 25,00 s DPH 26.04.2018 Pracovné odevy, M. Repaská Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava multišportového ihriska 31 178.74 s DPH 02.05.2018 08.05.2018 B-komplet, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16, Markušovce
Objednávka 25/2018 Objednávka na nákup výdajného ohrevného pultu pre ŠJ 1 098,00 s DPH 03.05.2018 EUROGASTROP s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 26/2018 Objednávka na výmenu plyn. ohrievača vody v ŠJ 780,70 s DPH 16.05.2018 PLYNSTAV - Milan Beregházy Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 27/2018 Objednávka modulu GDPR 252,00 s DPH 29.05.2018 Vema s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 16/2018 Objednávka pracovných zošitov pre ZŠ 107,80 s DPH 14.03.2018 Aitec s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 14/2018 Objednávka školských potrieb HN na II.polrok 2018/2019 10 275,40 s DPH 13.03.2018 Miva Market s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 4/2018 Faktúry - apríl 2018 s DPH 30.04.2018 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 8/2018 Objednávka plastových okien a dverí 1 691,98 s DPH 15.02.2018 Sabar s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/604