Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 1/2019 Objednávka filcu FELTILE 5 mm na steny 420,00 s DPH 15.01.1019 REFIMA s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/01/2012 Elektroinštalačné práce v telocvični s DPH 14.02.2012 Alexander Malinovský - SENDY
Zmluva Z/02/2012 Audit účt.závierky za rok 2011 s DPH 08.03.2012 Ing. Mária Kyselová
Zmluva Z/03/2012 Školský nábytok s DPH 16.03.2012 VITAL, a.s.
Zmluva Z/04/2012 Výchovný koncert s DPH 22.03.2012 LETart production
Zmluva Z/05/2012 Drevený obklad telocvične s DPH 02.04.2012 DREVOVÝROBA - Stanislav ANTONY
Zmluva Z/06/2012 Oprava športovej podlahy v telocvični s DPH 03.04.2012 Bečarik s.r.o.
Zmluva Z/07/2012 Licenčná zmluva - mzdový program s DPH 03.05.2012 Vema, s.r.o.
Zmluva Z/08/2012 Stravovacie kupóny s DPH 02.07.2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Zmluva Z/09/2012 Prenájom nebyt. priest. s DPH 25.10.2012 Ľudmila Bukšárová
Zmluva Z/10/2012 Prenájom nebyt.priest. s DPH 03.11.2012 Peter Olšanský
Zmluva Z/11/2012 Prenájom nebyt.priest. s DPH 09.11.2012 Michal Sobinovský
Zmluva Z/12/2012 Licenčná zmluva - mzdový program s DPH 15.11.2012 Vema, s.r.o.
Zmluva Z/01/2013 Dohoda o nájme nebytového priestoru s DPH 07.01.2013 Peter Tarbaj
Zmluva Z/02/2013 Dohoda o nájme nebytového priestoru s DPH 29.01.2013 Vladimír Macej
Zmluva Z/03/2013 Audit účtovnej závierky-Dodatok k zmluve č.1/2012 s DPH 29.01.2013 Ing. Mária Kyselová
Zmluva Z/04/2013 Poskytnutie licencie - účtovn.program URBIS s DPH 12.03.2013 MADE s.r.o.
Zmluva Z/06/2013 Zmluva o združenej dodávke plynu s DPH 14.05.2013 RWE GAS Slovensko, s.r.o.
Zmluva Z/05/2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 14.05.2013 Vsl. energetika a.s.
Zmluva Z/07/1/2013 Zmluva o dodávke potravinov.tovaru ŠJ s DPH 27.05.2013 LUNYS s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/604