Aktuality

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Z/01/2013 Dohoda o nájme nebytového priestoru s DPH 07.01.2013 Peter Tarbaj
Objednávka 54/2017 Objednávka pracov. zošitov z matematiky z matematiky 841,50 s DPH 26.09.2017 Libera terra, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 7/2017 Faktúry - júl 2017 s DPH 31.07.2017 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Janka Gazdurová poverený riaditeľ školy
Faktúra 6/2017 Faktúry - jún 2017 s DPH 30.06.2017 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 5/2017 Faktúry - máj 2017 s DPH 31.05.2017 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 62/2017 Objednávka CD na hudobnú výchovu 102,00 bez DPH 17.10.2017 Pavelčákovci s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 61/2017 Objednávka autobusovej prepravy pre žiakov s DPH 16.10.2017 SPIŠBUS s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 60/2017 Objednávka didaktických pmôcok pre ZŠ 1 317,92 s DPH 09.10.2017 Zábavné učení, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 59/2017 Objednávka školských kalkulačiek 144,30 s DPH 09.10.2017 Lacné-nákupy.sk, Fast Web s.r.o., Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 58/2017 Objednávka učebníc a písaniek pre 1. ročník 75,90 s DPH 09.10.2017 Orbis Pictus Istropolitána s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/14/2017 Zmluva o nájme s DPH 09.10.2017 Vladimír Macej - DHZ Markušovce Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 56/2017 Objednávka školských lavíc a stoličiek Eso, šatňových skríň 920,00 s DPH 05.10.2017 Daffer s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/13/2017 Kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny s DPH 20.10.2017 BIGIMI s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 55/2017 Objednávka tonerov pre ZŠ 844,87 s DPH 29.09.2017 Soft-Tech. s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 53/2017 Objednávka CD pre I.stupeň 81,60 s DPH 26.09.2017 Pavelčákovci s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 9/2017 Faktúra - september 2017 s DPH 29.09.2017 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 52/2017 Objednávka pracov. zošitov pre 1.ročník z anglického jazyka 72,10 s DPH 26.09.2017 Juvenia-Education Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/11/2017 Zmluva o dielo - na vypracovanie Žiadosti o nenávratný finan.príspevok s DPH 04.09.2017 Bc. Matej Darfáš Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/10/2017 Poistenie budovy a majetku ZŠ s DPH 30.08.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 51/2017 Objednávka pracovných zošitov 1 179,20 s DPH 14.09.2017 MAPA Slovakia Trade s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/507