Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Z/01/2022 zamestnávateľská zmluva dds bez DPH 10.01.2022 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 104/2021 Objednávka MŠ na nákup didiakt.pomôcok a hračiek 779,70 s DPH 28.12.2021 Baribal, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 103/2021 Objednávka MŠ na nákup stavebníc a hračiek 1 407,90 s DPH 28.12.2021 Baribal, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 102/2021 Objednávka MŠ na nákup didiakt.pomôcok a hračiek 1 261,30 s DPH 28.12.2021 Baribal, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 101/2021 Objednávka MŠ/predškol./ na nákup hračiek,detské kočiare, bábiky 1 355,30 s DPH 28.12.2021 Baribal, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 100/2021 Objednávka MŠ /predškol./ dets. kadern.stolík 2ks, skrinka na boxy 3 ks, boxy 1 357,20 s DPH 28.12.2021 Baribal, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 99/2021 Objednávka MŠ/predškl./ dets. zost. kuchynky 3ks,predajný stanok 2ks 1 355,00 s DPH 28.12.2021 Baribal, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 98/2021 Objednávka na nákup nerez.pracov. stolu pre ŠJ 382,20 s DPH 27.12.2021 CORA GASTRO s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 96/2021 Objednávka na masérske služby pre zamest.-SF 405,00 s DPH 22.12.2021 Ján Bondira - Masáže Jany Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 97/2021 Objednávka na nákup kuch.mater.pre ŠJ 606,70 s DPH 22.12.2021 Nezábudka, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 95/2021 Objednávka za zakúpenie nerezov.dvojdrezu s policou 823,20 s DPH 21.12.2021 CORA GASTRO s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 94/2021 Objednávka na spotr. materiál-MŠ predškoláci 1 271,60 s DPH 21.12.2021 Insgraf s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 93/2021 Objednávka na nákup cvič. šport.zostáv, kresl.tabule 4 981,98 s DPH 21.12.2021 ENERCOM s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 89/2021 Objednávka ZŠna čistiaci a dezinfekčný materiál 2 071,84 s DPH 20.12.2021 Miva Market s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 92/2021 Objednávka na spotr. výtvar.materiál-MŠ predškoláci 1 021,30 s DPH 20.12.2021 Insgraf s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 91/2021 Objednávka na nákup výtvar.materiálu-MŠ predškoláci 1 210,50 s DPH 20.12.2021 Insgraf s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 90/2021 Objednávka MŠ na čistiaci a dezinfekčný materiál 439,18 s DPH 20.12.2021 Miva Market s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 89/2021 Objednávka ZŠna čistiaci a dezinfekčný materiál 2 071,84 s DPH 20.12.2021 Miva Market s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 88/2021 Objednávka na stravovacie kupóny 401,94 bez DPH 20.12.2021 UP Déjeuner, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 87/2021 Objednávka na nákup kancel. stoličiek 755,00 s DPH 17.12.2021 Daffer spol. s r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/788