Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 47/2022 Objednávka MŠ na nákup učebných pomôcok - predškoláci 1 023,93 s DPH 17.06.2022 Zábavné učenie SK s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 46/2022 Objednávka na nákup učebníc pre 1. a 2. stupeň 1 245,50 s DPH 17.06.2022 preškoly.sk s.r.o., P.Skubák Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 45/2022 Objednávka na nákup učebníc pre I.stupeň-prísp. MŠ SR 10 082,05 s DPH 17.06.2022 Aitec s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 44/2022 Objednávka na nákup učebníc cudzieho jazyka - POO 4 480,00 s DPH 09.06.2022 Littera - Distribúcia jazyk.literatúry Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 43/2022 Objednávka na USB token pre mandátne certifikáty - 2 ks 96,00 s DPH 09.06.2022 Svoisoft - Ing. M.Maršalek Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 42/2022 Objednávka MŠ na nákup učebných pomôcok - predškoláci 1 773,00 s DPH 08.06.2022 ELARIN s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 40/2022 Objednávka MŠ na nákup didiakt.pomôcok /predškoláci 1 221,94 s DPH 06.06.2022 Benjamín s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 41/2022 Objednávka MŠ na nákup učebn.pomôcok /predškoláci 599,40 s DPH 06.06.2022 Benjamín s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 39/2022 Objednávka na autobusovú prepravu žiakov v mesiaci jún podľa potreby ZŠ s DPH 01.06.2022 SPIŠBUS plus s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 38/2022 Objednávka na nákup tonerov 64,80 s DPH 31.05.2022 N-COPY s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 05/2022 Faktúry máj 2022 s DPH 31.05.2022 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 37/2022 Objednávka na nákup tonerov pre MŠ 386,40 s DPH 23.05.2022 N-COPY s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 36/2022 Objednávka soc.fondu na cyklotrička DPNB 2022 157,50 s DPH 23.05.2022 Občianska cykloiniciatíva Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 35/2022 Objednávka na maľov.mapy, cyklomapy Dolný Spiš - Inform.tabuľa 778,80 s DPH 20.05.2022 CBS s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 34/2022 Objednávka na nákup tonerov 464,40 s DPH 19.05.2022 N-COPY s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 33/2022 Objednávka na autobusovú prepravu žiakov v mesiaci máj podľa potreby ZŠ 960,00 s DPH 17.05.2022 SPIŠBUS plus s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 32/2022 Objednávka na nákup dezinf. potrieb 592,68 s DPH 16.05.2022 Miva Market s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 31/2022 Objednávka na rezivo podľa vlastného výberu 129,60 s DPH 12.05.2022 PLC s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 30/2022 Objednávka ŠJ na nákup saponátu do umývačky a opravu konvektomatu 437,16 s DPH 09.05.2022 Ján Chovanec Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 29/2022 Objednávka SF -posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov 1 921,50 s DPH 03.05.2022 Preveza - Hotel Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/851