Aktuality

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 38/2018 Objednávka pracovných zošitov pre 0.ročník 302,50 s DPH 12.09.2018 Maquita s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 37/2018 Objednávka na plechové dažďové zvody s prísluš. 279,34 s DPH 22.08.2018 eMKa Plus s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 36/2018 Objednávka na tovar pre MŠ podľa vlast.výberu s DPH 22.08.2018 NAY a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 35/2018 Objednávka na čistenie kanalizácie s DPH 22.08.2018 P.Roták - Flow Servis, Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 34/2018 Objednávka jedálnych kupónov 1 646,58 s DPH 31.07.2018 Up Slovensko, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia kúpeľne v priestoroch ZŠ s MŠ Markušovce 9 133,43 bez DPH 18.07.2018 24.07.2018 ZAVEX, s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16, Markušovce
Objednávka 33/2018 Objednávka na betón 151,00 s DPH 12.07.2018 Jaroslav Olejník -Betol Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 32/2018 Objednávka na opravu soc.zariadenie v priestoroch MŠ-0.roč. 4 671,18 s DPH 09.07.2018 ZAVEX, s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 30/2018 Objednávka na čistiace prostriedky 876,90 s DPH 06.07.2018 Miva Market s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 31/2018 Objednávka MŠ na čistiace potreby 484,48 s DPH 06.07.2018 Miva Market s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 6/2018 Faktúry - jún 2018 s DPH 30.06.2018 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/04/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - Virtuálna knižnica s DPH 29.06.2018 KOMENSKY, s,r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 29/2018 Objednávka na vykonanie dezinsekcie v ŠJ 170,00 s DPH 29.06.2018 Daniel Plencner Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 5/2018 Faktúry - máj 2018 s DPH 31.05.2018 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 28/2018 Objednávka MŠ na dunajský štrk 268,00 s DPH 30.05.2018 SIDE TRANS s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 27/2018 Objednávka modulu GDPR 252,00 s DPH 29.05.2018 Vema s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 26/2018 Objednávka na výmenu plyn. ohrievača vody v ŠJ 780,70 s DPH 16.05.2018 PLYNSTAV - Milan Beregházy Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 25/2018 Objednávka na nákup výdajného ohrevného pultu pre ŠJ 1 098,00 s DPH 03.05.2018 EUROGASTROP s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava multišportového ihriska 31 178.74 s DPH 02.05.2018 08.05.2018 B-komplet, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16, Markušovce
Faktúra 4/2018 Faktúry - apríl 2018 s DPH 30.04.2018 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/430