Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 27/2021 Objednávka učebníc pre 2. stupeň 5 609,00 s DPH 13.07.2021 Peter Skubák - AD REM Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 6/2021 Faktúry jún 2021 s DPH 30.06.2021 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 26/2021 Objednávka náučnej tabule s prísl. 970,00 s DPH 30.06.2021 Ing. M.Taraba-Widget Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 25/2021 Objednávka učebníc pre 1. stupeň 1 912,75 s DPH 30.06.2021 Peter Skubák - AD REM Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 24/2021 Objednávka učebníc pre 1. stupeň 315,00 s DPH 29.06.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 23/2021 Objednávka učebníc pre 1. stupeň 4 190,45 s DPH 29.06.2021 Aitec s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 20/2021 Objednávka na aktualizáciu dochádzkového systému 696,00 s DPH 18.06.2021 ANeT Slovakia s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 22/2021 Objednávka školských potrieb pre preškolákov 214,60 s DPH 16.06.2021 Market 24, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/06/2021 Nákup učebníc a pracovných zošitov pre vzdelávanie žiakov ZŠ 70000.00/limit bez DPH 09.06.2021 Peter Skubák - AD REM Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 5/2021 Faktúry máj 2021 s DPH 31.05.2021 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 21/2021 Objednávka publikácie Poradca riadit.MŠ 79,00 s DPH 24.05.2021 Nakladateľstvo FORUM s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 19/2021 Objednávka na stravovacie kupóny 401,94 s DPH 04.05.2021 Up Slovensko, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 4/2021 Faktúry apríl 2021 s DPH 30.04.2021 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 18/2021 Objednávka na opravu žalúzií 30,00 bez DPH 12.04.2021 Ľudmila Bukšárová Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 17/2021 Objednávka stravovacích kupónov 1 248,00 s DPH 08.04.2021 UP Slovensko s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2021 Zákazky podľa § 1 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 15 003.76 bez DPH 06.04.2021 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
Faktúra 3/2021 Faktúry - marecr 2021 s DPH 31.03.2021 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 16/2021 Objednávka tabule Les nie je smetisko+prístrešok 359,00 s DPH 26.03.2021 WIDGET Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 15/2021 Objednávka pracovných zošitov pre I.stupeň 312,00 s DPH 23.03.2021 Orbis Pictus Istropolitána s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 14/2021 Objednávka pracovných zošitov pre I.stupeň 999,90 s DPH 23.03.2021 Aitec s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/697