Meno školy: Základná škola s materskou školou Markušovce
Email školy: skola@zsmarkusovce.sk
Telefón: Riaditeľka školy: +421 x 053/4498118
Zástupkyne riaditeľky: +421 x 053/4297584
Adresa školy: Školská 16, 05321 Markušovce
05321 Markušovce
Slovakia
Mobil: Riaditeľka školy: 0910 851 954
Zástupkyňa riaditeľky pre 1 stupeň: 0910 563 941
Zástupkyňa riaditeľky pre 2 stupeň: 0910 417 308
Školská jedáleň: +421 x 053/4299070
Email: jedalen@zsmarkusovce.sk
Sekretariát školy: +421 x 053/4297583
Materská škola: Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: +421 x 053/4493584 mobil: 0910 417 195