Profil verejného obstarávateľa:

Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce
Sídlo: Školská 16, 053 21 Markušovce                                                                                  
IČO: 35546018
DIČ: 2021668638
IČ DPH: nie je platcom
Štatutárny zástupca: Ing. Iveta Dutková - riaditeľka školy
e-mail: skola@zsmarkusovce.sk

telefón: +421 53 4498118         

Plán verejného obstarávania 2020
 
                                                           


Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Súhrnná správa 3. štvrťrok 2021 Zákazky podľa § 1 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 15 616,42 bez DPH 25.10.2021 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Súhrnná správa 2. štvrťrok 2021 Zákazky podľa § 1 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 76 796,37 bez DPH 13.10.2021 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2021 Zákazky podľa § 1 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 15 003.76 bez DPH 06.04.2021 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup a servis výpočtovej a kancelárskej techniky vrátane dodania náplní a tonerov do kancelárskych tlačiarní 70000.00/limit bez DPH 05.03.2021 11.03.2021 Ing. Miroslav Maršalek - SvoiSOFT, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Súhrnná správa 4. štvrťrok 2020 V zmysle §10, ods. 10 a §111, ods. 2 a §117, ods. 6 Zákona č. 343/2015 Z. z. - v danom období verejný obstarávateľ nerealizoval žiadne obstarávania s DPH 08.01.2021 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oplotenie multišportového ihriska 12 600,00 s DPH 23.12.2020 13.01.2021 VOMAS, s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Súhrnná správa 3. štvrťrok 2020 Zákazky podľa § 1 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 9 926,45 s DPH 15.10.2020 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Súhrnná správa 2. štvrťrok 2020 V zmysle §10, ods. 10 a §111, ods. 2 a §117, ods. 6 Zákona č. 343/2015 Z. z. - v danom období verejný obstarávateľ nerealizoval žiadne obstarávania 0,00 s DPH 01.07.2020 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2020 Zákazky podľa § 1 a § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 9 319,26 s DPH 08.04.2020 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup a dodanie kancelárskeho a iného spotrebného materiálu pre potreby prevádzky ZŠ s MŠ Markušovce 70000.00/limit bez DPH 07.02.2020 13.02.2020 MIVA market, spol. s r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Súhrnná správa 4. štvrťrok 2019 Zákazky s nízkou hodnotou_4.štvrťrok 2019 29 359.54 s DPH 03.01.2020 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby prevádzky ZŠ s MŠ Markušovce 70 000.00/limit bez DPH 20.12.2019 03.01.2020 MIVA market, spol. s r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup a dodanie potravín pre potreby prevádzky školskej kuchyne ZŠ s MŠ Markušovce 214 000.00/limit bez DPH 20.12.2019 03.01.2020 MEGAS trade, s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení 11 385.00 bez DPH 26.11.2019 02.12.2019 Ondrej Pramuka, elektrotechnik - špecialista Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Výnimka zo zákona Nákup umývačky riadu do školskej kuchyne 4 554,00 s DPH 18.11.2019 Ján Chovanec Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava športovej podlahy a maliarske práce v telocvični základnej školy 13 222.28 s DPH 18.10.2019 24.10.2019 B – komplet, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Súhrnná správa 3. štvrťrok 2019 Zákazky s nízkou hodnotou_3.štvrťrok 2019 8 090.23 s DPH 01.10.2019 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava priestorov a stavebné práce v budove materskej školy 8 090.23 s DPH 08.08.2019 11.08.2019 Tatrašindel, s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2019 Zákazky s nízkou hodnotou_1. štvrťrok 2019 53 693.21 s DPH 27.05.2019 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup a dodanie školského nábytku a školského zariadenia pre potreby prevádzky ZŠ s MŠ Markušovce 24 076.84 s DPH 15.04.2019 25.04.2019 Daffer spol. s r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
<< | 1 | 2 | 3 | >> zobrazené záznamy: 1-20/52