Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje

firma EuroTRADING s.r.o.,a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37*

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679*,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk .

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

http://www.eurotrading.sk/zo

Zásady ochrany osobných údajov

Oboznámenie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov o zamestanie