Národný projekt „Digitálne učivo na dosah“, nazvaný jednoducho EDUcentrum prináša prístup k digitálnemu edukačnému obsahu a iným službám rezortu garantovanou rýchlosťou, bezplatný technický servis aj zvýšenú bezpečnosť.

Projekt prispieva k modernizácii a skvalitneniu učebného procesu na zapojených školách a napĺňa tak globálny cieľ OPIS-u:

„Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky“.