poradie hodín 

začiatok hodiny koniec hodiny
1. hodina 7.45 8.30
2. hodina 8.40 9.25
3. hodina 9.40 10.25
4. hodina 10.35 11.20
5. hodina 11.30 12.15
6. hodina 12.20 13.00

 

poobedňajšie vyučovanie:

poradie hodín 

začiatok hodiny koniec hodiny
1. hodina 12.30 13.10
2. hodina 13.15 13.55
3. hodina 14.10 14.50
4. hodina 14.55 15.35
5. hodina 15.40 16.20

 

Utorok 28. 6. 2022