Aktuality

Poverený riaditeľ školy

Ing. Michal Lapšanský

Zástupkyňa pre prvý stupeň:

Mgr. Elena Zekuciová - koordinátorka zdravej školy

Zástupkyňa pre druhý stupeň:

                Mgr. Pavlína Dunčková - koordinátorka enviromentálnej výchovy  

 

Triedni učitelia:

0. A  Mgr. Miriama Farkalinová  

0. B  Mgr. Zuzana Macejková 

0. C  Mgr. Zuzana Šimonová 

0. D  Mgr. Lenka Melegová             

1. A  Mgr. Ladislava Pástorová - koordinátorka finančnej gramotnosti pre prvý stupeň                    

1. B  Mgr. Martina Kavuličová            

1. C  Mgr. Martina Dzuríková            

1. D  Mgr. Beáta Nováková            

1. E  Mgr. Alena Gondová  

2. A  Mgr. Ľubomíra Kaľavská - vedúca MZ 0. - 4. ročníka   

2. B  Mgr. Jarmila Štefaňáková     

2. C  Mgr. Stanislava Kubovičová   

2. D  Mgr. Alžbeta Sobinovská    

3. A  PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD.            

3. B  Mgr. Petra Farkašovská   

3. C  Mgr. Andrea Koššárová   

3. D  Mgr. Ján Kašper     

4. A  Mgr. Dagmar Gallyová            

4. B  Mgr. Miroslava Pavlanská   

4. C  Mgr. Ivana Zeleňáková

4. D  Mgr. Zuzana Kamenická   

V. A  Ing. Iveta Dutková

V. B  Ing. Janka Gazdurová - koordinátorka finančnej gramotnosti pre 2. stupeň   

V. C  Mgr. Radovan Marcinčin         

VI. A  Ing. Adriana Vaľušová        

VI. B  Mgr. Ľubomíra Bednáriková 

VI. C  Ing. Viera Kobydová - koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

VI. D  Mgr. Mária Čurillová

VII. A  Mgr. Ladislav Ďuriško - predseda OZ    

VII. B  Mgr. Valter Kirol         

VIII. A  Mgr. Dominika Zakuciová Krajňáková - vedúca PK prírodovedných a výchovných                                  predmetov,koordinátorka prevencie drogových závislostí a iných sociálno- patologických                    javov       

VIII. B  Mgr. Martina Kroláková - vedúca PK jazykovedných a spoločenskovedných predmetov

VIII. C  Ing. Peter Rášo

IX. A    MSc. Veronika Šustáková

IX. B    Mgr. Martina Duliková

 

Triedni učitelia v špeciálnych triedach:

4. X    Mgr. Dana Vašková - vedúca MZ špeciálnych tried

V. X    Mgr. Ľudovít Smržík

VI. X  Mgr. Štefánia Gánovská - výchovná poradkyňa

 

 

Netriedni učitelia:

Ing. Monika Hamráková

Mgr. Andrea Kubíková

Mgr. Nikola Lesňáková

Mgr. Janka Oberlová

Ing. RNDr. Lívia Brovková

Ing. Ľudmila Lovasová

p. kaplán Mgr. Adam Andrej Rataj

 

 

Učiteľky na rodičovskej a materskej dovolenke:

Mgr. Stanislava Haragošová

Mgr. Katarína Dzurendová

PaedDr. Jana Nechalová

Mgr. Vladimíra Halická 

Mgr. Andrea Dzurňáková

Mgr. Zuzana Adamcová

Mgr. Jana Lapšanská

 

Vychovávateľka v ŠKD: 

Mgr. Janka Jančíková - vedenie školskej kroniky

 

 Odborný zamestnanec: 

Mgr. Nikola Tomašková - školský psychológ

 

Asistentky:

Janette Kokyová

Bc. Michaela Dobrovičová

Mgr. Mária Grečková

  Bc. Ivana Pramuková

 

Pomocné vychovávateľky:

Monika Pompová

Janka Pechová

Kvetoslava Pechová