Riaditeľka  školy

Ing. Iveta Dutková

Zástupkyňa pre prvý stupeň:

Mgr. Elena Zekuciová - koordinátorka zdravej školy

Zástupkyňa pre druhý stupeň a špeciálne triedy:

                Mgr. Pavlína Dunčková - koordinátorka enviromentálnej výchovy  

 

Triedni učitelia:

0. A  Mgr. Ľubomíra Lapková - vedúca MZ 0. - 4. ročníka, výchovná poradkyňa pre 1. stupeň   

0. B  Mgr. Petra Štramová

0. C  Mgr. Jarmila Štefaňáková   

0. D  Mgr. Miroslava Pavlanská

0. E  Mgr. Beáta Nováková 

1. A  Mgr. Alžbeta Sobinovská           

1. B  Mgr. Andrea Koššárová     

1. C  Mgr. Vladimíra Halická 

1. D  Mgr. Martina Dzuríková

1. E  Mgr. Miriama Farkalinová 

1. F  Mgr. Ján Kašper             

2. A  Mgr. Dagmar Gallyová 

2. B  Mgr. Ivana Zeleňáková         

2. C  Mgr. Zuzana Kamenická           

3. A Mgr. Zuzana Macejková                       

3. B Mgr. Stanislava Kubovičová   

4. A Mgr. Ladislava Pástorová - koordinátorka finančnej gramotnosti pre 1. stupeň            

4. B Mgr. Martina Kavuličová

4. C Mgr. Alena Gondová  

V. A Ing. Viera Kobydová - koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

V. B Mgr. Erika Nováková

V. C Mgr. Ladislav Ďuriško - predseda OZ, zdravotník školy

VI. A  Mgr. Mária Čurillová

VI. B  Mgr. Nikola Lesňáková

VI. C  Mgr. Martina Kroláková - vedúca PK jazykovedných a spoločenskovedných predmetov

VI. D Mgr. Marián Majzel, Phd. - koordinátor facebookovej stránky školy

VII. A  Mgr. Andrea Dzurňáková      

VII. B  Mgr. Peter Demo

VIII. A  Ing. Michal Lapšanský - koordinátor informatizácie a webovej stránky školy

VIII. B  Ing. Janka Gazdurová - koordinátorka finančnej gramotnosti pre 2. stupeň , vedúca PK                      prírodovedných a výchovných predmetov, výchovná poradkyňa pre 2. stupeň  

  IX. A  Ing. Adriana Vaľušová         

           Triedni učitelia v špeciálnych triedach:

7. X    Mgr. Dana Vašková - vedúca MZ špeciálnych tried, špeciálny pedagóg

8. X    Mgr. Ľudovít Smržík

Vyučujúci bez triednictva:

Ing. Monika Hamráková

Mgr. Lucia Koňaková

Mgr. Valter Kirol - koordinátor prevencie sociálnopatologických javov  

 

Vychovávateľka v ŠKD: 

Mgr. Janka Jančíková - vedenie školskej kroniky

 

Pedagogické asistentky:

Janette Kokyová

Mgr. Michaela Dobrovičová

Mgr. Mária Grečková

 

Asistentka učiteľa:

Katarína Gurčíková

 

Pomocné vychovávateľky:

Monika Pompová

Janka Pechová