• Letecko-modelárska súťaž ISKRA

  Letecko-modelárska súťaž ISKRA

  Dňa 16.11.2019 sa v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Markušovce uskutočnilo školské kolo tradičnej letecko-modelárskej súťaže ISKRA v zmiešanej kategórii Ih-03 (žiaci 1. a 2. stupňa spolu): Hádzadlá typu ISKRA – balza. Žiaci hádzali balzovým hádzadlom na čas v niekoľkých kolách. Vyhodnotenie pozostávalo zo sčítania časov všetkých hodov u každého žiaka. Umiestnenie žiakov záviselo od súčtu časov letu hádzadla. Vecné ceny obdržali žiaci s najlepšími dosiahnutými časmi.

  Vyhodnotenie:

  1.miesto: Štefan Kroščen – 8. B

  2.miesto: Alexander Lipovský – 4. A

  3.miesto: Zdeno Girga – 8.B

  Súťaž organizačne pripravil a viedol: PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD.

 • Medzinárodná internetová súťaž iBOBOR 2019

  Medzinárodná internetová súťaž iBOBOR 2019

   

  V termíne od 11. – 15. novembra 2019 sa na našej škole konala súťaž iBOBOR, ktorej sa zúčastnilo celkovo  55  žiakov 5. - 9. ročníka.

  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

  Dňa 11.11.2019 v kategórii Kadeti (8. a 9. ročník) súťažilo 10  žiakov. Žiaci riešili 15 úloh za 40 minút, mohli získať maximálne 80 bodov. V rámci školy najlepšie výsledky dosiahli:

  Gejza Pecha 9.A

  Nikola  Tomková 9.A

  Romana Gburová 9.A

  Dňa 13.11.2019 v kategórii Benjamíni (6. a 7. ročník) súťažilo 30  žiakov. Žiaci riešili 15 úloh za 40 minút, mohli získať maximálne 80 bodov. V rámci školy najlepšie výsledky dosiahli:

  Anton Pecha 6.A

  Matúš Škop 6.A

  Alina Horváthová 7.C

  Dňa 15.11.2019 v kategórii Bobríci (5. ročník) súťažilo 15  žiakov. Žiaci riešili 12 úloh za 30 minút, mohli získať maximálne 96 bodov. V rámci školy najlepšie výsledky dosiahli:

  Nikolas Pecha 5.C

  Daniela Plachetková 5.A

  Barbora Pechová 5.C

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom blahoželáme.                                            

   Mgr. Janka Oberlová

 • KOMPARO 2019

  KOMPARO 2019

  Dňa 14.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo testovanie žiakov 8. ročníka – KOMPARO 2019.Testovania sa zúčastnilo 12 žiakov VIII. A triedy. Testovanie prebehlo pod vedením koordinátorky testovania Mgr. Márie Čurillovej  a administrátorky  1. a 2. testu Ing. Janky Gazdurovej.

 • Ročné obdobia z prírodnín

  Dňa  14.11.2019 žiaci 1.A a 1 .C vytvárali z prírodnín strom, ktorý znázorňuje 4 ročné obdobia. Na kartón pani učiteľky predkreslili strom, koruna bola rozdelená na 4 časti a deti následne lepili prírodniny (fazuľu, šošovicu, otruby...). Počas práce sme sa s deťmi rozprávali o ročných obdobiach a ich charakteristických znakoch. Deťom sa práca veľmi páčila a stromy už zdobia triedy 1. A a 1. C.

  P. uč. Zuzana Šimonová

  P. uč. Zuzana Macejková

 • Stolnotenisový turnaj

  Dňa 13.11.2019 sa konal stolnotenisový turnaj pod vedením p. Mgr. Kaľavskej a p. Ing. Vaľušovej. Turnaja sa zúčastnili chlapci a dievčatá z 5. až  8. ročníka. Súťažiaci si odniesli pekný športový zážitok. Víťazi boli ocenení.

  Víťazmi sa stali: 1. miesto -  Kristián Pecha /8.B/

                                2. miesto -  František Tomko /7.D/

                                3. miesto -  Tomáš  Kroščen /7.D/                           

 • Palacinkové hody

  Dňa 12. 11. 2019 nám  chlapci z 3.C triedy v školskej kuchynke , v rámci popoludňajšieho krúžku , upiekli veľa chutných palaciniek, ktoré potom naplnili marhuľovým lekvárom a ozdobili grankom. Deti sa tejto im nezvyčajnej aktivite veľmi tešili a predbiehali sa v pečení. S láskou ich odniesli ochutnať aj  pani učiteľkám, ktoré ešte boli v škole na popoludňajšej smene.

 • Florbalový turnaj chlapcov

  Florbalový turnaj chlapcov

  Dňa 12.11.2019 sa 18 športovo zdatných chlapcov z prvého  a druhého stupňa stretlo na medzitriednom školskom florbalovom turnaji v telocvični školy. Rozdelili sa na štyri družstvá podľa tried a takto zmysluplne trávili voľný čas po vyučovaní. Súťažili v počte nastrieľaných gólov. Prvé miesto získali chlapci zo 7.C, druhé miesto chlapci zo 6.A a 5.B a tretie miesto chlapci z. 3.C.

  Chlapcom sa turnaj veľmi páčil, nakoľko šport je ich veľkou záľubou a vedia sa pritom poriadne vyšantiť.

   

  Akciu viedli: Mgr. S. Kubovičová, Ing. V. Kobydová

 • Návšteva knižnice, múzea a výstup na kostolnú vežu

  Návšteva knižnice, múzea a výstup na kostolnú vežu

  Dňa 7. 11. 2019 žiaci V.A, VII.A a IX.A navštívili hneď tri významné miesta v Spišskej Novej Vsi: Spišskú knižnicu, Spišské múzeum a najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku.

  V Spišskej knižnici nám ochotná pani knihovníčka predstavila mnoho vekuprimeraných knižných titulov, zoznámila nás s priestormi knižnice i jednotlivými oddeleniami a to najdôležitejšie - vzbudila v nás záujem o čítanie. 

  V Spišskom múzeu si deviataci pozreli výstavu s názvom Sto rokov bez Štefánika. Exponáty o Štefánikovi boli doplnené bohatým výkladom a zaujímavosťami z jeho života spätými s mestom SNV. Deviataci neostali len tichými poslucháčmi, ale sa aktívne zapájali do diskusie a prezentovali svoje vedomosti o „najväčšom Slovákovi“, za čo získali pexeso.

  Poslednou časťou nevšedného „vyučovania“ bol výstup na 87 metrovú kostolnú vežu a prekonanie 159 úzkych a strmých schodov. Napriek upršanému počasiu sa žiakom v tento deň naskytli prekrásne výhľady na mesto a zaujímavé pohľady na osobnosť M.R. Štefánika i čaro priateľstva s knihou.

  Mgr. M. Kroláková

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Medzinárodný deň školských knižníc

  Dňa 29. októbra 2019 si naša škola pripomenula 145. výročie nášho významného spisovateľa Jozefa-Gregora Tajovského každoročným podujatím Medzinárodný deň  školských knižníc. To bolo tohto roku venované práve jemu, jeho tvorivej činnosti.

  Počas troch vyučovacích hodín sa žiaci venovali rôznym aktivitám na rozvoj  čitateľskej gramotnosti, práci s údajmi a kreatívnej činnosti. V spolupráci so svojimi triednymi učiteľmi riešili úlohy kvízu o J. G. Tajovskom, čítali/vypočuli si ukážku z jeho poviedky Mamka Pôstková, vyvodzovali hlavnú myšlienku a tvorili poďakovania starým rodičom prostredníctvom  vlastnoručne zhotovených pohľadníc. Nadviazali tak na myšlienky spomínaného autora šíriace  lásku k slovenskému národu, úctu k starším (cnostným) ľudom a zároveň si pripomenuli i význam mesiaca október, ktorý je venovaný práve starším.

 • Deň jablka

  Deň jablka

  Dňa 24.10.2019 sa uskutočnil na našej škole „Deň jablka“.  Pri príležitosti tohto dňa sme pre žiakov prvého stupňa pripravili tvorivé výtvarne, hudobné a športové aktivity. Žiaci vyrábali plagát na tému Deň jablka.  Jablká, ktoré si priniesli, zdobili rôznym prírodným materiálom a tak sa zapojili do súťaže o najkrajšie jabĺčko triedy. Vymýšľali krásne básne o jablku a na záver sme si všetci spolu zatancovali jablkový tanec. Všetci sme si pochutnali na šťavnatých sladkých jabĺčkach a prežili spolu príjemný deň. Už teraz sa tešíme na ďalší rok

  Akciu pripravili Mgr. Nováková, Mgr. Kavuličová, Mgr. Dzuríková

 • Otvorená hodina Vlastivedy u štvrtákov

  Otvorená hodina Vlastivedy u štvrtákov

  Vhodným prostriedkom inšpirácie v pedagogickej práci je pozorovanie vyučovania. Aj za týmto účelom bola piata vyučovacia hodina dňa 23. 10. 2019 v 4. A triede otvorená pre kolegov učiteľov i vedenie školy. Konala sa na vyučovacej hodine Vlastivedy a jej témou bola Expedícia na Oravský hrad. Pán učiteľ Dr. Michal Pankevič pomocou metód tvorivej dramatiky, využívania informačno-komunikačných technológií či moderných interaktívnych prezentačných nástrojov previedol žiakov regiónom Orava, jej geografickými a historickými súvislosťami. Veríme, že vyučovacia hodina bola podnetná a pútavá nielen pre žiakov, ale i zúčastnených kolegov.

 • Divadelné predstavenie Perinbaba

  Divadelné predstavenie Perinbaba

  Dňa 23. 10. 2019 žiaci vybraných tried 2. stupňa zažili namiesto vyučovania ozajstnú divadelnú atmosféru, mnohí po prvýkrát. V Spišskom divadle sa zapozerali do nesmrteľného príbehu o rozprávkovej Perinbabe, v ktorom láska a dobro porazia zlobu a chamtivosť.

  Perinbaba, múdra starenka, ktorá sype na zem sneh, zachráni malého Jakuba pred Zubatou a vychováva ho vo svojom svete, kde sa zastavil čas a ľudia starnú len veľmi pomaly. Jakuba to však čoraz viac láka dolu, medzi bežných smrteľníkov, najmä keď si cez Perinbabin ďalekohľad všimne richtárovu dcéru Alžbetku a zaľúbi sa do nej. Lenže v ceste za spoločným šťastím im stojí chamtivá a závistlivá macocha a jej hlúpa dcéra Dora. I kmotra Zubatá si po celý čas na Jakuba brúsi kosu...

  Azda najznámejšia zimná rozprávka o túžbe človeka po šťastí, porozumení a láske v podaní spišskonovoveských hercov oslovila nielen mladších žiakov našej školy, ale i deviatakov, ktorí ocenili dokonalé kulisy, zvukové efekty a herecké výkony účinkujúcich.

  Mgr. M. Kroláková

 • „Čas premien“

  Naša škola už dlhé roky spolupracuje so spoločnosťou MP Education, ktorá organizuje prednášky a besedy o správnom fyzickom, psychickom a sociálnom vývoji človeka.

   Dňa 21. 10. 2019 sa v rámci projektu Výchova k manželstvu a rodičovstvu uskutočnili dve prednášky pre dievčatá 7. – 9. ročníkov.

  V 7. ročníku to bola prednáška „Dospievam alebo život plný zmien“, ktorej obsahom bola anatómia, ženské pohlavné orgány, puberta, správne hygienické návyky a vhodná životospráva. Pre dievčatá 8. a 9. ročníka bola pripravená téma „Kým začneš“, kde sa dievčatá oboznámili s témami ako pohlavná zrelosť psychická, plánované rodičovstvo, príprava žiakov na rolu rodiča, riziká predčasných sexuálnych aktivít a internetové známosti.

  Po skončení prednášok lektorka Ing. Zuzana Šutá odpovedala na otázky dievčat a rozdala im hygienické balíčky.

   

  Ing. Viera Kobydová - koordinátorka VMR 

 • Exkurzia v Bardejovských kúpeľoch

  Exkurzia v Bardejovských kúpeľoch

  Dňa 16. 10. 2019 sa žiaci 7.B, 7.C, 7. D a 7. X zúčastnili na školskej exkurzii v Bardejovských kúpeľoch. Navštívili Múzeum ľudovej architektúry, v ktorom je umiestnená historicko – etnografická expozícia, ktorá opisuje dejiny Bardejovských kúpeľov. Žiaci si prezreli autentické zariadenie historickej lekárne z 19. storočia a unikátny kúsok múzejnej expozície  - najstarší datovaný úľ na Slovensku zo 17. storočia.

  Po prehliadke múzea sa žiaci presunuli do skanzenu. Na ploche 1,5 ha je v parkovej a záhradnej úprave rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo dvoch etník: slovenského a rusínskeho obyvateľstva. Pochádzajú z 19. a 20. storočia. Žiaci si prezreli jednotlivé stavby, medzi ktorými boli aj dva kostolíky.

  Keďže bolo veľmi pekné počasie, žiaci mali možnosť poprechádzať sa po areáli Bardejovských kúpeľov a nakúpiť si suveníry. Veríme, že aj takáto forma vyučovania rozšíri poznatky žiakov a vzbudí u nich záujem o históriu.

   

  Ing. Viera Kobydová

 • Rómovia recitujú 5.ročník

  Dňa 15.10. sa 16 šikovných žiakov z našej školy zúčastnilo 5. ročníka recitačnej súťaže Rómovia recitujú , ktorú každoročne organizuje o.z. PAĽAIKERAV pod vedením JUDr. Renáty Pankiewicz. Školského kola sa zúčastnili títo žiaci:

  Samanta Kokyová -3.A, Vanesa Klempárová -3.A, Lucia Polhošová – 3.D, Olina Kroščenová – 4.A, Janka Klempárová – 4.A, Štefánia Pechová -4.B, Michaela Kroščenová – 5.B, Viktória Tomková – 5.B, Barbora Pechová – 5.C, Anton Pecha – 6.A, Peter Tomko – 6.B, Antónia Pechová -6.B, Adela Pechová – 6.B, Ivana Klempárová – 6.B, Ladislava Klempárová – 8.A a Kristína Gáborová – 8.A.

  Týchto žiakov pripravovali p.uč.: Mgr. Ľ. Kaľavská, Mgr. A. Sobinovská , Mgr. S. Kubovičová, Mgr. N. Lesňáková, Mgr. A. Dzurňáková a Ing. V. Kobydová.

 • Futbalový turnaj v Spišskej Novej Vsi

  Dňa 12.10.2019 sa žiaci so záujmového útvaru Loptové hry, z triedy 3.C ,zúčastnili príjemného sobotňajšieho stretnutia so žiakmi z iných osád Spiša  a zahrali si medzi sebou vzájomné turnaje vo futbale a vo florbale. Stretnutia sa zúčastnili deti z osád Hájik, Podskala, Levočské lúky a Markušovce. Na záver turnaja si zahrali exhibičné zápasy, výber z chlapcov a výber z dievčat.

  Takýmito stretnutiami sa utužuje zdravie a nachádzajú sa nové kamarátstva medzi žiakmi z osád.

  Mgr. Stanislava Kubovičová

 • Exkurzia v Gánovciach

  Dňa 11.10.2019 žiaci 7.A a 7.B absolvovali exkurziu v Gánovciach. Navštívili Archeopark, kde sa v travertíne našiel odliatok  lebky človeka, ktorý žil pred 105 000 rokmi. Žiaci boli vtiahnutí drevenými exponátmi do života neandertálskeho človeka. Neskôr žiaci navštívili meteorologickú stanicu, kde sa oboznámili so spôsobmi merania jednotlivých fyzikálnych veličín potrebných pre predpoveď počasia.

 • Kreslenie na chodník

  Dňa 7. 10. 2019 sme pre  žiakov prvého stupňa zorganizovali  výtvarnú súťaž „Kreslenie na chodník“. Žiaci tam uplatnili svoju fantáziu a kresliarske zručností. 

 • Exkurzia do galérie Poliankovo

  Exkurzia do galérie Poliankovo

  Dňa 4. 10. 2019 sa žiaci 2. A, 3. A a 4. A triedy zúčastnili zaujímavej exkurzie do galérie Poliankovo v Tatranskej Polianke. Galéria predstavuje vizuálne pútavé spojenie umenia s digitálnymi technológiami, akými sú virtuálna realita, 3D projekcie, rozšírená realita, hologram či tieňohra. Obsahuje 11 projekcií, pričom každá je venovaná inej časti našej planéty, t. j. Zemi, riekam, oblakom, horám, no i tomu, čo je ukryté pod zemou. Vďaka výstave Dialóg s planétou, ktorá bola vytvorená v spolupráci s popredným slovenským cestovateľom a dokumentaristom Pavlom Barabášom mali žiaci možnosť spoznať málo prebádané a geograficky zaujímavé miesta, zahrať sa na dobrodruhov a virtuálne zlaniť najvyšší vodopád našej planéty, prebádať neprístupnú sieň jaskyne Domica či splaviť dravú rieku na ozajstnom, autentickom rafte. Samozrejme, nevšedných digitálnych atrakcií, ktoré žiakom moderným spôsobom sprístupňovali prírodovedné i vlastivedné učivo, bolo omnoho viac. Veríme, že i takéto zážitkové „teach in“ vyučovanie prispeje k prehĺbeniu záujmu žiakov o našu prírodu a jej ochranu. Krátku fotoprezentáciu z exkurzie si môžete pozrieť TU.

 • Európsky samit o vzdelávaní v Bruseli

  Európsky samit o vzdelávaní v Bruseli

  Akým výzvam dnes učitelia čelia a aký budúci vývoj musíme predvídať? Sú učitelia dostatočne uznávaní spoločnosťou? Dostávajú podporu, ktorú potrebujú? Aká je úloha učiteľov v globalizovanej spoločnosti a na trhu práce? Toto sú len niektoré z otázok, ktoré boli predmetom diskusií a analýz mimoriadne prestížneho Európskeho samitu o vzdelávaní, konaného dňa 26.9.2019 v belgickom Bruseli. Tohtoročný samit sa niesol v duchu myšlienky: Teachers first: excellence and prestige for the European Education Area. Hostiteľom podujatia bol eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport pán Tibor Navracsics, ktorý vo svojej prezentácii predstavil výsledky aktuálneho monitoringu vzdelávania a odbornej prípravy a analyzoval, aký je status európskeho učiteľa, vychádzajúc z najnovších výsledkov prieskumu OECD. Popri mnohých diskusiách samit zahŕňal aj sériu workshopov a seminárov s názvom The Classroom Experience, ktoré sa venovali inovatívnym stratégiám výučby a využívaniu technológií, ktoré zlepšujú  vzdelávacie skúsenosti v celej Európe. V početnom zastúpení ministrov školstva členských štátov EÚ, popredných európskych predstaviteľov vzdelávacej politiky, exekutívy, zástupcov akademickej a pedagogickej obce sa nestratila ani naša škola. Pán učiteľ Dr. Michal Pankevič na podujatí aktívne participoval formou prezentácie a spolu so zahraničnými kolegami spolupracoval na workshope, ktorý sa týkal eTwinningu a kreativity. Krátku fotoprezentáciu zo samitu si môžete pozrieť TU.

strana: