Aktuality

 • „Deň jablka“

  Dňa 11.10. 2018 sa aj tento rok na našej škole konala akcia Deň jablka. Do tejto akcie boli zapojení všetci žiaci, ktorí navštevujú ŠKD a žiaci 4. ročníka.  

  Jablkové popoludnie sa nieslo v duchu súťaživosti, tvorivosti, aktivity a zábavy. Do aktivít sa zapojili všetci žiaci postupne. Dvaja vybraní žiaci z prvého, druhého a štvrtého ročníka zdobili za svoju triedu jabĺčko, ktoré bolo v závere vyhodnotené žiakmi. Ďalší žiaci hádali počet slov, ktoré sa spájajú s jablkom v recepte na jablkový koláč, iní sa pokúšali čo najskôr poskladať a nalepiť jablkové PUZZLE. Keďže detí, ktoré sa chceli zapojiť do aktivít bolo dosť, pokúšali sa zozbierať čo najviac schovaných jabĺk v triede. Po každej aktivite boli vyhodnotení a odmenení tí žiaci, ktorí súťažili za svoj ročník. Nakoniec si všetci žiaci mohli vyskúšať svoje pohybové schopnosti a zatancovali si vo dvojiciach jablkový tanec. Zvíťazila dvojica, ktorá vydržala čo najdlhšie udržať jabĺčko. Jabĺčkové popoludnie bolo veľmi veselé, tvorivé, súťaživé. V závere sa vyhodnotilo jabĺčko, ktoré sa najviac páčilo žiakom – najviac bodov získalo jabĺčko 4.A triedy. Všetci žiaci boli nakoniec odmenení sladkým jablkovým koláčom a jablkovým džúsom. 

   

  Akciu pripravili p. učiteľky: Mgr. Martina Dzuríková, Mgr. Beáta Nováková,

                                             Mgr. Petra Farkašovská a Mgr. Martina Kavuličová

   

 • Piráti krásy

  Dňa 9. 10. 2018 sa na našej škole konalo školské kolo v diecéznej recitačnej súťaži s názvom Piráti krásy s podtitulom Mladosť a láska. Cieľom súťaže je pomôcť žiakom spoznávať vlastnú kultúru a hodnoty literárnej tvorby slovenských autorov. Radosť z mladosti a spoznávanie či otváranie sa pre nezištnú lásku sú charakteristickými sprievodnými znakmi života každého mladého človeka. Súťaž poukazuje na význam a vzácnosť týchto hodnôt, ktorými mladí osviežujú celú spoločnosť a zároveň na dôležitosť vedenia mladých zo strany dospelých k objavovaniu tohto bohatstva, ktoré je nevyhnutnou podmienkou plnohodnotného života.

  Do súťaže sa zapojili žiačky zo 7.A. Prednes žiačok hodnotili: Mgr. Ľubomíra Bednáriková, Mgr. Martina Dulíková, Mgr. Andrea Kubíková.

  Umiestnenie:

  1. miesto: Kristína Gáborová (vlastná tvorba)
  2. miesto: Ladislava Klempárová (Milan Rúfus: Poďakovanie za lásku)
  3. miesto: Katarína Žigová (Ján Botto: Kukučka)
 • Rómovia recitujú - regionálne kolo Košice

  Dňa 5.10. 2018 o.z. „ Paľikerav“ v Košiciach zorganizovalo na Moyzesovej ulici 3. ročník recitačnej súťaže žiakov základných, stredných a vysokých škôl ,ktorého cieľom bolo podporovať šikovné rómske deti v ich napredovaní , a podporiť niektoré rómske talenty, aby sa v budúcnosti uplatnili v umeleckom živote.

  Celá táto súťaž bola nahrávaná v rádiu Regina a odvysiela sa dňa 28.10.2018  v Rádiu Patria- štúdio Košice ,v regionálnom vysielaní pre národnostné menšiny na Slovensku ,pod názvom RTVS – Sam Khere-Rómsky magazín.

  Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnili štyri žiačky:

  Samanta Kokyová                    2.A

  Daniela Plachetková                4.A

  Kristína Gáborová                    7.A

  Barbora Klempárová                9.A

   

  Naše žiačky vynikajúco reprezentovali našu školu a dve z nich obsadili krásne 3. miesta, a špeciálne ceny poroty za výber a interpretáciu umeleckého textu od rómskeho autora.

  Umiestnenie žiačok:

  Daniela Plachetková           3, miesto ( 1. stupeň) + ceny poroty

  Barbora Klempárová          3. Miesto ( 2.stupeň)

  Samanta Kokyová              cena poroty za výber textu od rómskeho autora

   

  Víťazkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom ročníka budúci školský rok.

 • Exkurzia „Košice – Steelpark“

  Dňa 4.10.2018 sme so žiakmi 1.A, 2.A a 4.A triedy navštívili park vedy a zábavy Steelpark v Košiciach. Počas celej interaktívnej výstavy sa žiaci mali možnosť aktívne zahrať s viac ako 50 exponátmi z oblasti optiky, geológie, fyziky, chémie a strojárstva. Najviac žiakov zaujal geologický vrták, ktorým sa virtuálne prevŕtali do stredu zeme, ako aj interaktívne pieskovisko a robotický futbal. Zahrať sa mohli aj s inými vedeckými hračkami, hlavolamami a rôznymi inými rébusmi.

 • Jesenné obrazy

  Dňa 4.10.2018 sme so žiakmi 0.A, 0.B a 0.C triedy vyrábali jesenné obrazy z prírodných materiálov. Inšpirovali sme sa jesennou prírodou. Priniesli sme si strukoviny, ryžu, otruby a pohánku, aby sme vytvorili obraz vtáčika, tekvice a huby. Deti si precvičovali jemnú motoriku sypaním a nalepovaním spomenutých materiálov. Zároveň sme sa rozprávali o dôležitosti zdravej výživy. Deťom sa práca s netradičnými materiálmi veľmi páčila.

    

 • Rómovia recitujú

  Dňa 3.10. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v recitácii poézie a prózy v slovenskom alebo v rómskom jazyku, kde autormi diel sú rómski spisovatelia. Súťaže sa zúčastnilo 15 recitátorov z prvého a druhého stupňa, ktorých pripravovali p.uč. Mgr. Ľ.Kaľavská, p.uč.Mgr. D. Gallyová, p.uč. Ing.V.Kobydová a p.uč. Mgr. S. Kubovičová . Tieto pani učiteľky sa podieľali aj na hodnotení žiačok a žiaka v spoločnej porote.

   

  Umiestnenie žiakov:

  Poézia 1.stupeň:

  1. miesto: Daniela Plachetková              3.A

  2. miesto: Samanta Kokyová                  2.A

  3. miesto: Ondrej Pecha                         2.C

   

  Poézia 2. stupeň:

  1. miesto: Sidónia Pechová                     8.B

  2. miesto: Katarína Žigová                       7.A

  3. miesto: Ladislava Klempárová             7.A

  4. miesto : Štefan Pecha                          6.C

   

  Próza 2. Stupeň:

  1.miesto: Kristína Gáborová                      7.A

  2. miesto : Barbora Klempárová                9.A

  Štyria žiaci z našej školy postúpili do regionálneho kola do Košíc, do štúdia RTVS na Moyzesovej ulici, ktoré sa uskutočnilo 5.10.2018.

 • Profesia days

  Dňa 27.9.2018 sa žiaci 9. A triedy pod vedením triednej učiteľky Veroniky Šustákovej zúčastnili školskej exkurzie v Košiciach na veľtrhu - Profesia days. Žiaci mali možnosť získať priamu skúsenosť zo sveta práce a preskúmať aké rôzne zamestnania existujú a tým sa inšpirovať či získať prehľad, ktorý im môže byť nápomocný práve tento rok pri výbere strednej školy. Počas tohto dňa oslovili zamestnávateľov z rôznych oblastí a zisťovali aké vedomosti a zručnosti potrebujú nadobudnúť počas ďalších rokov štúdia. Stretli inšpiratívnych ľudí ako napríklad Bekima Aziriho. Ten nám porozprával ako si splnil svoje sny aj napriek životným prekážkam. Veľtrh bol plný zaujímavých interaktívnych  hier a aktivít, vďaka ktorým mali žiaci možnosť vyskúšať virtuálnu realitu, robota- ktorý nás možno raz nahradí v práci, skúsiť ako vyzerá taký pohovor do zamestnania, ako sa správne obliecť, či napísať životopis. Niektorí sa odvážili a zúčastnili sa osobnostného testovania, vďaka ktorému sa dozvedeli na akú profesijnú dráhu sa hodia. Po náročnom, ale inšpiratívnom dni strávenom vo svete dospelých, sme sa domov vrátili s batohom plným zážitkov a podaktorí aj reklamných materiálov.

 • Memoriál Michala Suju

   

  Dňa 15. 9. 2018 sa v našej obci uskutočnil nultý ročník bežeckej súťaže

   

  „Memoriál Michala Suju“. Na tejto skvelej bežeckej akcii sa zúčastnili aj učitelia našej školy, pre ktorých  BEH JE LÁSKA J . Sme radi, že učitelia okrem skvelých výkonov povzbudili a vyčarili svojou prítomnosťou úsmev na tvári aj žiakom našej školy, ktorí si prišli zabehať za prítomnosti a podpory svojich rodičov. Veríme, že aj účasťou na takýchto podujatiach podvedome vštepujeme u žiakov pozitívny vzťah k športu.

   

  Veď kto iný, ako my učitelia a rodičia máme byť svojim žiakom a deťom príkladom.

   

 • Vedecká hračka

  Dňa 22. 6. 2018 žiaci siedmych a ôsmych ročníkov navštívili Múzeum v Poprade. Poznávacia exkurzia bola zameraná na objavovanie princípov, systémov a použitia vedeckých hračiek. Expozícia Vedecká hračka ponúkla našim žiakom rôzne druhy hračiek resp. mobilných zariadení, ktoré jednoduchým nenásilným spôsobom približujú alebo využívajú nejakú prírodnú zákonitosť. Žiaci sa aktívne zapájali do poznávania a experimentovania s hračkami. Putovnú výstavu odporúčame navštíviť aj iným žiakom našej školy a kamarátom.

  Mgr. M. Čurillová, Mgr. M. Duliková, Mgr. M. Kroláková

   

 • Exkurzia Poprad

  Dňa 21.6.2018, prvý letný deň, sa triedy 5.A a 7.A vybrali na exkurziu do Popradu. Najprv sme navštívili Podtatranské múzeum, kde bola výstava logických hračiek. Mali sme možnosť vyskúšať si rôzne hračky zamerané nielen na logické myslenie, ale aj na zábavu. Pozreli sme si centrum mesta a na námestí sme si všetci kúpili chutnú zmrzlinu.

  Ďakujeme triednym učiteľkám Vaľušovej a Krajňákovej, že sme sa mohli zúčastniť tejto pekne exkurzie a zažiť niečo nové.

                                                                                                            Žiaci 5.A a 7.A triedy 

 • Bylinkový čaj

  Dňa 20. 6. 2018 sme si so žiakmi 2. B a 2. D triedy pripravili bylinkový čaj z našej „liečivej záhradky“, ktorú sme si vysadili 10. 4. 2018. Dnes sme si natrhali už čerstvú mätu, medovku a stéviu. Povedali sme si, na čo nám pomáhajú tieto bylinky, naučili sme sa ich rozoznávať čuchom a ochutnali sme sladkú stéviu. Žiakom sa aktivita veľmi páčila a čaj im chutil.

  p. uč. Farkašovská

 • Do práce na bicykli


  Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

   

   

  81 samospráv                                                                

  11 061 súťažiacich        

  3 332 tímov

  1 349 zamestnávateľov          

   

  Tento školský rok sa naša škola zapojila už druhýkrát do celoslovenskej kampane „Do práce na bicykli“.

  Vytvorili sme 4 tímy, 15 súťažiacich, ktorí počas mesiaca máj najazdili na bicykli spolu 2 965,50 km a absolvovali 380 jázd. 

  Najviac kilometrov najazdila p.uč. Petra Farkašovská – 438,80 km a najviac jázd absolvoval p.uč. Slavomír Pavol – 42.

  V rámci Slovenska sme sa spomedzi 81 samospráv umiestnili na 21. mieste a v prepočte km na účastníka na peknom 5. mieste.

   

  1. Mušky v zuboch:  1 395, 50 km

  Mgr. Petra Farkašovská, Mgr. Ján Kašper, Mgr. E. Zekuciová, Mgr. L. Ďuriško

   

  2. Špiske parky:   789,37 km

  Mgr. S. Pavol, Mgr. V. Kirol, Mgr. S Kubovičová, Mgr. V. Šustáková

   

  3. Tatranské čaje: 447,70 km

  Mgr. M. Kavuličová, Mgr. Ľ. Kaľavská, Mgr. D. Krajňáková

   

  4. Dzivé huši: 332,93 km

  Mgr. L. Pástorová, J. Baluchová, Mgr. P. Dunčková, Mgr. L. Melegová

   

                                                                                         Pripravil: Mgr. Ján Kašper     

   

 • Biologická olympiáda

   

  V tomto školskom roku našu školu reprezentovali žiaci Biologickej olympiády v kategórii E (dňa 11.4.) štyria žiaci. V zoológii K. Gromadová z V.A – úspešná riešiteľka a M. Kroščen z VIII.C, ktorý obsadil 2.miesto a priamo postúpil krajské kolo do Košíc.

  Z botaniky nás reprezentovali L. Klempárová z VI.B- úspešná riešiteľka a K. Bogusová z IX.A, kde obsadila 2.miesto a taktiež postúpila na krajské kolo do Košíc.

  Krajské kolo Košice, 9.5.: obaja naši žiaci boli úspešní riešitelia. Výsledkové listiny viď.nižšie.

  Okresné kolo Biologickej olympiády kategória D:

  Zúčastnili sa jej 3 žiaci zo VII.A: E. Kačírová, R. Gburová a A. Hofman.

  Ďakujeme našim žiakom za úspešnú reprezentáciu našej školy, a prajeme im veľa úspechov a chuti do ďalších kôl.

  Mgr. Pavlína Dunčková

  Výsledkové listiny a fotogaléria:

  http://www.cvcadam.sk/a/ol-biologia-d-v-337/

  http://www.cvcadam.sk/a/ol-biologia-e-321/

  http://www.cvcadam.sk/files/other/olympiady/vysledkove_listiny_bio_e-_zoologia_2018.pdf

  http://www.cvcadam.sk/files/other/olympiady/vysledkove_listiny_bio_e_-botanika2018.pdf

  http://rcm.sk/wp-content/uploads/2018/05/Výsledková-listina_KK-BiO-E_BOTANIKA.pdf

  http://rcm.sk/wp-content/uploads/2018/05/Výsledková-listina_KK-BiO-E_ZOOLÓGIA.pdf

   

   

 • Návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu

  Vďaka iniciatíve pani poslankyne Jany Žitňanskej a spolupráci z Teach for Slovakia mali žiaci našej školy príležitosť zúčastniť sa 4 dňovej exkurzie v Štrásburgu – v meste kde sídli Európsky parlament.

   Žiaci mali za úloh napísať motivačný list  a vypracovať projekt o Štrásburgu, na základe čoho boli  vybraté šťastné účastníčky zájazdu Nikolka Šofránková, Nikolka Bondirová a Zuzka Konarská. Tie v nedeľu pod vedením pani učiteľky Šustákovej nasadli na autobus v Poprade a vydali sa smer Štrásburg.   Hoci cesta trvala únavných 19 hodín, stálo to za to. Mali sme možnosť navštíviť zámok  Chateau du Haut-Koenigsbourg a dozvedieť sa tak mnoho zaujímavého o histórii. Taktiež sme navštívili Montagne des Signes, kde sme pozorovali živote opíc  z tesnej blízkosti. Po týchto zážitkoch sme sa presunuli do Európskeho parlamentu, kde už na nás čakala pani poslankyňa Jana Žitňanská. Dozvedeli sme sa ako to v takom Európskom parlamente funguje, ktorí slovenskí poslanci tu zasadajú, prečo je dôležité zaujímať sa o politiku a dokonca sme mali možnosť na vlastné oči vidieť, ako vyzerá také plenárne zasadnutie. Tým však naše dobrodružstvo nekončilo a na druhý deň sme mali možnosť navštíviť hlavné atrakcie mesta, baziliku a po obede s pani poslankyňou sme sa vydali na vyhliadkovú plavbu loďou. Po týchto zážitkoch sme vo večerných hodinách opäť nasadli na autobus a vydali sa smer Slovensko.

  Počas celého pobytu sa o nás starala pani sprievodkyňa Anička a asistentka pani poslankyne Barborka, ktorým patrí naše obrovské poďakovanie. Ešte raz srdečne ďakujeme za túto príležitosť, vďaka ktorej sme sa domov vrátili s batohom plným nezabudnuteľných zážitkov a nových priateľstiev.

   

   

 • Biofarma Východná

  Koncom školského roka navštívili naši prváci a tretiaci najvyššie položenú farmu na Liptove. Zážitkovou formou spoznali proces chovu kráv a ovečiek, stretli sa s kravami dospeláčkami, navštívili škôlku teliatok, ktoré mali len niekoľko dní, vyskúšali si skákanie do sena, kŕmenie ovečiek,  ale aj jazdu na koni. Po vyriešení kvízu, ktorý bol zároveň receptom na výrobu čaju, si každý vlastnoručne namiešal svoj vlastný čaj.  Všetci sme odtiaľ odchádzali plní zážitkov, ale aj nových vedomostí.

 • Počúvaj – Premýšľaj – Zmeň Festival živých kníh

  V dňoch 14. a 15.júna sa 4 žiačky z našej školy zúčastnili najväčšieho festivalu živých kníh a vnímavosti na Slovensku, ktorý bol zameraný na šírenie povedomia o prekážkach ľudí so zraniteľných skupín. Počas festivalu mohli učitelia spolu so svojimi žiakmi a študentmi zažiť čítanie živých kníh, získať materiály o prínose storytellingu a dostupných možnostiach jeho využívania, spoznať inovatívny vzdelávací portál www.onlinezivakiniznica.sk, zapojiť sa do zážitkových workshopov a zaujímavých diskusií.

  Festival Počúvaj – Premýšľaj – Zmeň! Sa konal v rámci projektu strategického partnerstva neziskovej organizácie EDUMA – od emócií k poznaniu s českou GLAFKA, ktorý finančne podporil Erasmus+.

   

  Do Bratislavy sme cestovali rýchlikom, cesta bola dlhá, no zaujímavá. V Bratislave sme sa ubytovali v hosteli a navštívili pouličný festival jedla. Na druhý deň dopoludnia sme  sa stretli s mnohými zaujímavými ľuďmi a ich životnými príbehmi. Zapojili sme sa do workshopu tvorivého písania. Ústrednou myšlienkou bolo pochopiť ľudí s rôznym handicapom a uvedomiť si, že človek môže dosiahnuť svoje ciele, ak je schopný a ochotný prekonávať rôzne životné prekážky a stretne vnímavých ľudí. Osobne sme spoznali zakladateľku organizácie EDUMA, spisovateľku, autorku knihy Cigánka- Janette Motlovú Maziniovú.

  Popoludní sme  navštívili Euroveu , kde sme sa posilnili chutným obedom a potom sme si prezreli Staré mesto. Neskôr  sme navštívili Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiána, kde bola výstava  V hlavnej úlohe Stolička. Počas návštevy Bratislavy  sme videli, kde sídli vláda, prezident, staré aj nové národné divadlo a mnohé iné pamiatky.

  Domov sa vrátili unavení ale bohatší o mnoho zážitkov a poznatkov.

   Mgr. Stanislava Kubovičová

   

   

 • Popoluška v kaštieli

  Dňa 8. júna 2018 sa niektoré triedy prvého stupňa našej školy zúčastnili divadelného predstavenia Popoluška v Kaštieli Markušovce. Prehliadka kaštieľa s rozprávkou bola interaktívna, žiaci sa mohli zapájať do rôznych úloh a riešiť hádanky. Predstavenie sa všetkým páčilo. Tešia sa na novú rozprávku o rok znova.

   

 • MISS ROMA 2018

  Dňa 7.júna 2018 sa uskutočnila súťaž MISS ROMA 2018. Do súťaže sa zapojili dievčatá z 1. a 2. stupňa v počte 14 dievčat.

  Zloženie poroty: p.uč. Kubovičová, Jančíková, Klingová, p.uč. Smržík a Kirol. Porota hodnotila prejav, vkus, oblečenie, rytmus, iskru, zručnosť a šikovnosť dievčat.

  Moderátorka súťaže: p.uč. Gánovská

  Dievčatá mali tieto disciplíny: predstaviť sa, pospájať puzzle, navliecť koráliky čo najrýchlejšie na niť, usporiadať dni v týždni, prišiť gombík a odpovedať na otázky.

  Celou súťažou nás sprevádzala školská kapela. Víťazky získali krásne ceny: korunky, šerpy, kabelky a sladkosti.

  Umiestnenie:

  1. miesto: Dagmar Pechová, 5.C
  2. miesto: Kornélia Tomková, 4.B
  3. miesto: Viera Pechová, 6.A

   

  Miss sympatia: Juliana Ščuková, 5.X

   

  Súťaž organizovali: p.uč Gánovská a Jančíková.

   

   

 • Opekačka

  Žiaci 1.C, 1.D a 1.E sa v závere školského roka, dňa 7. júna 2018, vychystali na prírodovednú exkurziu k Miškovej Turni v Markušovciach. Počas prechádzky si všímali životné prostredie a upevňovali učivo z prvouky. Najviac sa však tešili na sľúbenú opekačku. Priniesli si špekáčiky, pomáhali zháňať palice, zaspievali si, zasúťažili a na jedle si dobre pochutili.

   

   

 • Školský výlet Košice - ZOO

  Dňa 6.6. 2018 sa žiaci 5.A, 7.A a 8.A zúčastnili školského výletu v Košiciach pod vedením triednych učiteliek Vaľušovej, Krajňákovej a Šustákovej. V ranných hodinách sme sa presunuli vlakom do Košíc, do mesta, ktoré dostalo v roku 2013 titul hlavné mesto kultúry. Cieľom výletu bolo dať žiakom možnosť spoznať život zvierat a zoznámiť sa s rozličnými druhmi domácich, ako aj exotických zvierat v košickej ZOO a stráviť čas v prírode. Po dopoludní strávenom v spoločnosti zvierat sme sa presunuli do centra mesta, kde žiaci dostali rozchod a užívali si pekné chvíle v košickom prostredí. Naplnení krásnymi zážitkami sme sa šťastne vrátili domov.

    

strana: