• Jesenné obrazy

  Jesenné obrazy

  Príroda nás inšpiruje, LAND ART nás baví = výtvarné tvorenie s deťmi.

   

  Dňa 14.10.2021  si žiaci 2.A a 3.A užívali jesenné slniečko aktivitou Land art = umenie v krajine. Vytvorili jesenné diela z prírodných materiálov v krásnom areáli Markušovského kaštieľa a na školskom dvore.

  Aktivitu pripravili pani učiteľky D. Gallyová  a Z. Macejková

 • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa  13.10. 2021 sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo prípravné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre deviatakov našej školy. Pozostávalo z pripraveného testu, ktorým si deviataci overili svoje vedomosti pred blížiacim sa MONITOROM a online olympiádou. Už v piatok 15.10. si žiaci IX.A triedy, po úspešnej registrácii a vygenerovaní prihlasovacích kódov, vyskúšali olympiádu v určenom čase naostro. Počas 35 minút sa popasovali s didaktickým testom s rozličným typom úloh s rôznou kognitívnou náročnosťou, zameraným na prácu s textom, čítanie s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín i teórie literatúry. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa ostatné časti súťaže (transformácia textu a rečnícky prejav) neorganizovali.

  Žiaci sa umiestnili nasledovne:

                                                                OSJL online            Prípravný TEST         SPOLU

  1. Nikola Bondirová                              15                                24                    39
  2. Michaela Sisková                              18                                15                    33
  3. Zuzana Pechová                               15                                12                    27
  4. Tomáš Kroščen                                 13                                12                    25
  5. Alina Horváthová                              13                                10                    23
  6. Michaela Kokyová                            13                                9                      22       
  7. Roman Kroščen                                11                                9                      20
  8. Miriam Klempárová                           9                                  8                      17
  9. Adriána Pechová                              11                                4                      15
  10. Elvíra Kalejová                                  8                                  5                      13
  11. Dávid Pecha                                      9                                  7                      16
  12. Tomáš Koky                                                                          15                    15
  13. Michal Pačan                                                                        15                    15
  14. Dana Viragová                                                                      10                    10
  15. Marta Horváthová                                                                  8                      8
  16. Veronika Pechová                                                                  7                      7
  17. Vanesa Pechová                                                                    6                      6

   

  Žiaci neboli úspešnými riešiteľmi, preto nepostupujú do okresného kola.

  Mgr. M. Kroláková

 • Návrat Geolabu

  Návrat Geolabu

  Dňa 7. 10. 2021 sme mali príležitosť zúčastniť sa prednášky priamo v teréne s pani prof. Natáliou Hlavatou Hudáčkovou, ktorá k nám opäť prišla z Bratislavy. Tam prednáša na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na katedre geológie a paleontológie. Dnešnou témou boli horniny Markušoviec, ich vznik a ako to tu vyzeralo pre tisícami rokov.

  Oboznámili nás, ako pracujú paleontológovia a geológovia v teréne, o čo sa zaujímajú.

  Ako rekvizity nám poslúžili markušovské steny, ktoré sa vynímajú v strede obce Pod horou.

  Vypočuli sme si o zložení skál u nás a pokusom s kyselinou nás presvedčili o prítomnosti vápenca. Dozvedeli sme sa o stavbe markušovského hríbu, vrásnení, zvetrávaní a podnebí, ktoré tu vládlo počas rôznych období. Niektorí spolužiaci boli naozaj prekvapení, keď počuli, že tu kedysi bolo more J. Nabudúce hádam nájdeme skameneliny.

  Pani profesorka prízvukovala na veci dennej potreby v domácností, že skoro všetky sú vyrobené z neživej prírody, aj podrážky na našich topánkach, šperky, mobily, hrnčeky a sklo a veľa iného J.

  Cestou späť sme pozbierali neporiadok v tak krásnej a vzácnej lokalite (aj keď na ,,príkaz“ našej pani učiteľky biológie). Ale o to lepší pocit máme.

  Prednáška sa nám veľmi páčila. Sme veľmi radi, že sme mali takú príležitosť.

  Ďakujeme pani profesorke a jej doktorandke a tešíme sa na ďalšie pokračovanie.

  Žiaci IX. A.

   

  V daný deň navštívila pani profesorka paleontológie a geológie doc. Natália Hlavatá Hudáčková so svojou študentkou aj našu triedu 3. B.  Prišla k nám za účelom besedy so žiakmi o prehistorickom období na našom území o podivných tvoroch, ktoré žili na našej Zemi dávno pred nami.

  Spolu sme zisťovali, aké živočíchy a rastliny obývali našu Zem pred miliónmi rokov, ale aj v nedávnej dobe a už ich nemôžeme vidieť. Odpovedali sme si na rôzne zvedavé otázky, napríklad: Ako zistíme, ako ktorý živočích vyzeral, kedy vznikol a prečo vymrel? Čo sú skameneniny a kde ich nájdeme.

  Rozprávali sme sa, ako to bolo, keď na Zemi žili dinosaury a aké stopy na nej zanechali vo Vysokých Tatrách. Spolu sme si vyskúšali, ako také stopy vzniknú a vytvorili sme aj kópie skamenenín, ktoré si vyfarbíme podľa našej predstavy, ako mohli vyzerať. Môžeme si ich vymaľovať podľa vedeckých faktov a skúsime ich usporiadať do časovej škály.

  Tešíme sa na najbližšie stretnutie.

   

 • Tréningové kolo iBobor

  Tréningové kolo iBobor

  Dňa 6.10.2021 prebehlo tréningové kolo informatickej súťaže iBobor, zúčastnilo sa ho 55 žiakov našej školy. Súťaž v školskom roku 2021/22 prebieha v spolupráci s aSc cez EduPage. Tréningové kolo bolo určené predovšetkým na otestovanie serverov, typov úloh a toho, aby si žiaci zvykli na iný spôsob výberu odpovedí, resp. interaktivity úloh, aký bol doteraz v systéme ibobor.

 • Pamätný deň holokaustu

  Pamätný deň holokaustu

     Pamätný deň holokaustu sme si spolu so žiakmi IX.A triedy pripomenuli nielen verbálnym priblížením témy na vyučovacích hodinách dejepisu, ale aj premietnutím filmu Bež, chlapče, bež v popoludňajších hodinách.

  9. september 1941 sa zapísal do našich dejín ako tragický deň, kedy bol prijatý Židovský kódex. Smutné 80. výročie udalostí, počas ktorých boli občanom židovského pôvodu odobraté občianske i ľudské práva, boli vylúčení zo spoločenského a hospodárskeho života, zbavení majetku a v konečnom dôsledku poslaní na smrť vo vyhladzovacích táboroch, nás nenechali chladnými.

   Filmová dráma ponúkla príbeh deväťročného chlapca, ktorý v roku 1942 utiekol z varšavského ghetta. Spolu s ďalšími židovskými deťmi sa schovával v lesoch a živil sa tým, čo si našiel alebo ulovil. Hlad a zima ho ale donútili vrátiť sa späť do civilizácie a predstierať, že je Jurek Staniak, sirota z katolíckej rodiny. Túlal sa poľským vidiekom a na svojich cestách stretával ľudí, ktorí riskujú vlastné životy i životy svojich blízkych, aby mu pomohli, ale aj tých, ktorí ho zradili.

  „Príbeh vnútorne silného chlapca a jeho ťažký osud vo mne vyvolal veľké emócie ale i otázky,“ zhodnotila žiačka Nikola.

  „Som vďačná, v akej dobe žijem.“ vyjadrila sa Zuzana.

  Nedovoľme, aby sa niečo podobné opakovalo, veď zákony boli dané na to, aby chránili život, prinášali poriadok a spravodlivosť.

  Mgr. M. Kroláková

 • ZVIERA NIE JE VEC

  ZVIERA NIE JE VEC

          Dňa 1. 10. 2021 nás na našej škole navštívil Útulok šťastný psík z Matejoviec nad Hornádom.  Pripravili nám krásnu besedu na tému: ZVIERA NIE JE VEC. Zúčastnili sa jej žiaci I. stupňa. Rozprávali nám o rôznych spôsoboch správania sa ľudí ku psom. Rozlišovali dobré správanie sa od zlého, ako sa správne postarať o psa. Žiaci boli veľmi aktívni, pozorne počúvali a zapájali sa do súťaží, ktoré im Útulok šťastný psík pripravil. Po ukončení besedy sme sa poďakovali a odovzdali vrecia granúl pre šteniatka. Je dôležité, aby žiaci vedeli, že živá bytosť nie je ako hračka a spotrebná vec. Je na nás dospelých, aby sme dokázali žiakom vysvetliť, že zvieratá sú odkázané na pomoc ľudí, pretože sme si ich k sebe pripútali, a tým sme prevzali zodpovednosť za ich životy.

                                                                     Pripravila p. uč. Štramová

 • Akcia žiakov špeciálnych tried

  Akcia žiakov špeciálnych tried

  Do diania našej školy sa zapájajú aj žiaci špeciálnych tried.

  Dňa 30.9.2021 žiaci 7. X a 8. X si zmerali „sily“  v hre dámy a človeče nehnevaj sa. Veľmi sa tešili a darilo sa hlavne žiakom 8.X. Aj keď títo žiaci majú menší hendikep, stále sú súťaživí a sú radi, že sa môžu aj oni zapájať do súťaží.

  Táto malá akcia sa konala pod vedením p. uč. Vaškovej  a p. uč. Smržíka.

 • BIELA PASTELKA

  BIELA PASTELKA

  Dňa 24.9.2021 sa v našej škole uskutočnila dobročinná akcia pod názvom BIELA PASTELKA.

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka pomoci nás všetkých zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. 

  Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

  Za vyzbieraný dobrovoľný príspevok v sume 65 eur ĎAKULEME!

 • Európsky týždeň športu

  Európsky týždeň športu

  Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Napriek všetkým okolnostiam aj tento rok pobeží už 7. ročník tohto projektu.

  Hlavnou témou kampane naďalej ostáva výstižné „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne. Na našej škole sa dňa 23. 9. 2021 uskutočnil už druhý ročník tohto celonárodného podujatia.

  Tešíme sa, že sme zase mohli byť medzi prvými desiatimi zapojenými účastníkmi a získali sme tak pre školu krásne žlté tričká s logom tohto projektu. Počasie nám opäť prialo a chlapci mohli  stráviť krásne popoludnie v peknom prostredí na multifunkčnom ihrisku v areáli našej školy.

  Podujatia sa zúčastnili žiaci z 3.B a 5.A.

 • Súťaž v stolnom tenise

  Dňa 21.9.2021 sa konala súťaž v stolnom tenise. Zúčastnili sa jej žiaci 6.A, 7.A  a 8.A.

   Víťazmi sa stali:

                                1.miesto - Anton Pecha - 8.A

                                2.miesto - Boris Kroščen - 7.A

                                3.miesto - Matúš Škop - 8.A

   

  Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom prajeme veľa športových úspechov.

 • Markušovský skalný hríb

  Dňa 17.6.2021 sa triedy 3.A a 4.A vybrali na vlastivednú exkurziu po obci Markušovce. Navštívili aj Markušovský skalný hríb. Pekné počasie a náročnejší terén boli pre žiakov dobrodružstvom, ale zvládli sme to a užili si krásny deň.

 • Exkurzia Zoo Spišská Nová Ves 2021

  Exkurzia Zoo Spišská Nová Ves 2021

  Dňa 15.6.2021 piataci našej školy navštívili Zoo v Spišskej Novej Vsi. Exkurzia vo vybraných expozíciách a pavilónoch poodkryla žiakom zaujímavý život fauny a flóry.

   Žiaci pozorovali a spoznávali život umiestnených zvierat cez výukové pútače pri voliérach výbehoch zvierat, ktoré boli vytlačené aj v 3D podobe a Braillovým písmom pre zrakovo postihnutých, čo žiakov zaujalo natoľko, že si to chceli skúsiť aj oni. Videli množstvo exotických zvierat a ich úlohou bolo poňať čo najviac informácií o týchto živočíchoch. Žiaci chodili po zoo v skupinkách a triedach so svojim triednym učiteľom a získavali informácie o živote týchto zvierat vo voľnej prírode, či o ich jedálničku. Informácie čítali z informačných tabúľ, no niektorým z nich sa podarilo stretnúť a porozprávať sa aj s ochotnými ošetrovateľmi zoo. Spišská Zoo sa môže pochváliť modernými pavilónmi a moderným detským ihriskom. V celom areáli je pekne upravená flóra, jazierka a rôzne zákutia na oddych a relax v tienistej aleji stromov.

            Z exkurzie si žiaci odniesli nádherné zážitky a mnoho nových informácií a poznatkov.

                                                                                                      Mgr. Nikola Lesňáková

 • Výlet do Levoče

  Žiaci 7.A, 8.A a 9.A triedy sa 18. júna zúčastnili školského výletu do Levoče. Spoločne sme sa išli  pozrieť na historické pamiatky, ktoré chodia do Levoče obdivovať nielen naši, ale aj zahraniční návštevníci.

  Počasie nám prialo, bol krásny, slnečný deň. Po vystúpení z autobusu sme sa peši prešli do centra mesta. Zastavili sme sa pri Bazilike sv. Jakuba. Následne sme sa presunuli k budove radnice. Zaujala nás aj vonkajšia výzdoba Thurzovho domu. Zlatým klincom programu bola klietka hanby, stojaca vedľa budovy radnice. Tá žiakov zaujala najviac, čoho dôkazom sú aj fotografie, na ktorých žiaci pózujú vo vnútri klietky. Našťastie inak ako tomu bolo v minulosti, nateraz to bolo bez hanby.

  Po obhliadke pamiatok sme si dopriali občerstvenie. Žiaci si pochutili na pizzi a neodolali ani zmrzline. Unavení, ale obohatení o nové poznatky, sme sa vrátili domov.

 • Školská exkurzia v Levoči

  Školská exkurzia v Levoči

  Dňa 17. 6. 2021 sa žiaci 6. X, 8. B a 8. C  zúčastnili exkurzie v meste Levoča. Historické mesto má čo ponúknuť, aj keď časť námestia je v rekonštrukcii. Je tam veľa historických pamiatok, pri ktorých sme sa zastavili, niečo si o nich povedali a samozrejme fotograficky zdokumentovali.

  Keďže návštevy kostolov a iných inštitúcií sú momentálne obmedzené vzhľadom na Covid 19, prezreli sme si ich zvonku: mestské divadlo, Spišské múzeum, Levočskú radnicu, Evanjelický kostol, Klietku hanby, sochu Ľudovíta Štúra, ako aj fontánu na námestí, Putovné srdce a iné.

  Potom žiaci dostali rozchod, ktorý využili na občerstvenie sa, menšie nákupy alebo len na oddych na lavičke v parku. Z exkurzie sme sa vrátili zdraví, plní nových zážitkov a samozrejme fotiek.

  D. Vašková, A. Kubiková, V. Kobydová

 • Návšteva v ZOO

  Návšteva v ZOO

  Dňa 17.6. sa žiaci z tried 2.A, 4.C a 5 .D zúčastnili exkurzie v Spišskonovoveskej zoologickej záhrade na Sadovej 6 . Počasie nám veľmi prialo a mnohí žiaci boli v zoologickej záhrade po prvý krát. Prehliadka zoologickej záhrady bola zážitkovou a vzdelávacou aktivitou pre všetkých zúčastnených. Deti mohli vidieť rôzne exotické cicavce, vtáky, plazy, obojživelníky a ryby. Veľmi sa im páčili najmä opice, hady a púštny lev. Po zaujímavej prehliadke sme sa občerstvili zmrzlinou, kofolou a rôznymi maškrtami. V predajni Suvenírov si deti nakúpili rôzne krásne spomienkové predmety, náramky ,či hadíkov. Počas prehliadky sme spravili krásne fotky na pamiatku. Deti boli s výletom veľmi spokojné a na záver nám v autobuse zaspievali známe piesne so sprievodom gitary.

 • Školská exkurzia do Poráčskej doliny

  Poznávacia exkurzia bola zameraná na nedávnu banskú činnosť v neďalekej lokalite Rudňany - Poráč. Konala sa dňa 11.6.2021 a zúčastnili sa jej žiaci 8.A a 9.A. Ťažil sa tu siderit, baryt a polymetalické rudy. Keďže ťažba bola ekonomicky neefektívna, došlo k uzatvoreniu všetkých prevádzok. Miestne združenie sprístupnilo pre verejnosť štôlne Peter a Pavol, zriadilo malé múzeum historických strojov a zariadení používaných v baníctve. Počasie nám prialo, a preto sme mohli obdivovať krásnu prírodu v okolí.

 • „PIRLS 2021“

  Čítanie je zrejme tá najdôležitejšia zručnosť, ktorú môže dieťa rozvíjať a je nevyhnutná na to, aby uspelo v škole a následne aj v ďalšom živote. V dňoch 12.5.2021 a 13.5.2021 sa na našej škole uskutočnilo elektronické testovanie čitateľskej gramotnosti. ePIRLS je inovatívne testovanie čítania online textov, ktoré meria výkon žiakov štvrtého ročníka pri čítaní informačných textov. Do tejto štúdie boli vybraté dve triedy, a to 4.B a 4.C. Žiaci sa touto zaujímavou a zábavnou formou dozvedeli mnoho nových vecí a precvičili si online čítanie s porozumením. Všetkým ďakujeme za ich účasť a želáme veľa čitateľských zážitkov.

 • Deň Zeme 2021

  Deň Zeme 2021

  Aj v tomto roku sa zorganizoval na škole Deň Zeme venovaný téme, ktorá sa týka celej Zeme – ochrane životného prostredia.

  28. 4. 2021 sa Deň Zeme  začal rozhlasovou reláciou, ktorú nám prečítali žiaci z V. A. V triedach prebiehalo vyučovanie s environmentálnym charakterom, cieľom ktorého bolo priblížiť význam separovania odpadu, vysádzania stromov ako spôsob ochrany klímy. Pretože v dôsledku zmeny klímy sa extrémne zhoršujú prejavy počasia, čo súvisí s prírodnými katastrofami.

  Aktivitami na podporu ochrany životného prostredia sa snažíme prispieť vysádzaním drevín, čistením obce, mapovaním čiernych skládok a vedomosťami, ako minimalizovať zmenu klímy.

  Veríme, že ochrana životného prostredia, miesta, kde žijeme, nie je nikomu ľahostajná a nebudeme si navzájom sypať a odnášať odpady k domovom. Podľa článku II. o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku § 3, Dodržiavanie čistoty na verejných priestranstvách v našej obci sa musíme zdržať akýchkol'vek činností, ktorými by mohlo dôjst' k znečisteniu či poškodeniu verejného priestranstva, nehnutel'ností, zariadení verejného priestranstva, znečisteniu zložiek životného prostredia (pôdy, vodných tokov, podzemných vôd, ovzdušia a pod.) Každý chce žiť v peknom a čistom prostredí.

  Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k ochrane životného prostredia a skrášleniu nielen v našej obci.

 • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2021/2022

  ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2021/2022

  Základná škola s materskou školou v Markušovciach oznamuje termín, podmienky a postup zápisu detí do materskej školy 

  od 10.5.2021 – 14.05.2021.

 • Úspech našej žiačky

  Úspech našej žiačky

  V okresnom kole Biologickej olympiády v odbore botanika našu školu reprezentovala žiačka IX. A triedy Ladislava Klempárová, ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Súťaž prebehla 8. 4. 2021. Keďže v minulom školskom roku sa olympiády nekonali, téma poľných a lúčnych rastlín sa presunula na tento školský rok. Ladislava prvým miestom postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 4. 5. 2021.

  Ladislave blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

  Mgr. Pavlína Holečková

strana: