• S vami doma (Tumeca khere) opäť v RTVS

  S vami doma (Tumeca khere) opäť v RTVS

  Dištančné vzdelávanie detí a žiakov trvá, s prestávkami, už druhý rok. A hoci to na začiatku roka vyzeralo nádejne, nie všetky deti a všetci žiaci napokon do škôl nastúpili. Aj preto sa RTVS rozhodla opäť zaradiť do svojho vysielania vzdelávací program pre deti a žiakov s názvom S vami doma (Tumenca khere). Každý diel prinesie na obrazovky básničky, pesničky, matematické príklady, rozprávky, ale aj informácie o rôznych osobnostiach pre starších žiakov v slovenskom i rómskom jazyku so slovenskými titulkami. RTVS a moderátori relácie budú teda, „s vami doma“, každý štvrtok popoludní na Dvojke. Pozývame pozerať!

 • Online stretnutie (nielen) s ministrom školstva

  Dňa 11. februára 2021 sa, na podnet pána poslanca NR SR Radovana Marcinčina, v spolupráci s kanceláriou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, uskutočnilo online stretnutie na tému Róm z nízkopodnetného prostredia s odlišným materinským jazykom. Cieľom stretnutia bola prezentácia a zdieľanie pedagogických skúseností vo vzťahu k pripravovaným metodickým a legislatívnym perspektívam v školstve. Účastníkmi online stretnutia boli: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, pán Branislav Gröhling, riaditeľka Odboru inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR pani Svetlana Sithová, riaditeľka ŠPÚ, pani Miroslava Hapalová, riaditeľka ZŠ Ľ. Podjavorinskej v Košiciach (Luník IX), pani Iveta Rošková, riaditeľ ZŠ s MŠ bl. Zefyrína (Poštárka), pán Peter Varga a, v zastúpení pani riaditeľky našej školy, Ivety Dutkovej, pán učiteľ Michal Pankevič. Zúčastnení diskutovali o návrhoch a príprave metodických a legislatívnych materiálov, o možnostiach opakovať ročník z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie či o opodstatnenosti fungovania nultých ročníkov ZŠ a ich budúcnosti. Pevne veríme, že navrhovaná školská perspektíva bude reflektovať záujmy učiteľov, žiakov a ich rodičov.

 • Vysoko efektívne učenie a rómsky žiak

  Vysoko efektívne učenie a rómsky žiak

  Problematika alternatívnych vzdelávacích koncepcií vo výchove a vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde dominujú rómski žiaci z marginalizovaných rómskych komunít, nebola dosiaľ preskúmanou oblasťou. Mimoriadne cenným prínosom v tomto smere je preto aktuálna publikácia s názvom Vysoko efektívne učenie a rómsky žiak, kde jedným z dvojice autorov je pán učiteľ Michal Pankevič. Táto vedecká monografia prezentuje teoreticko-metodologické zistenia z empirického výskumu vysoko efektívneho učenia (v minulosti nazývaného Integrované tematické vyučovanie) rómskych žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorý bol realizovaný aj v našej škole.

  KANCÍR, J. – PANKEVIČ, M., 2020. Vysoko efektívne učenie a rómsky žiak. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020. 153 s. ISBN 978-80-555-2643-0.

 • Školský klub vo vysielaní RTVS 2

  Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu a s ňou spojené prerušené vyučovanie v školách v januári     2021 Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS, neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici spúšťa opäť vysielanie pre žiakov I. stupňa základných škôl pod názvom Školský klub.

  V zimnom termíne od 11. do 28. januára 2021 nadväzujeme na vysielanie počas jesenných mesiacov.

  Školský klub môžu rovnako využiť a sledovať aj školy. Naši „televízni učitelia“ budú učiť každý deň od pondelka do štvrtka, v pondelok slovenský jazyk, každý utorok spoločensko-vedné predmety a vlastivedu, v stredu bude matematika a vo štvrtok sa budeme venovať prírodovedným predmetom. 

  Vysielanie začína vždy o 9. hodine a potrvá 60 minút. 

 • Vianočná výzdoba v škole

  Prajeme vám pokojné adventné dni.

 • Žiacky Advent v našej škole

  Ako každoročne, aj počas tohto Adventu losujeme každý deň jedného žiaka z prvého stupňa a jedného žiaka z druhého stupňa, ktorý získa mikulášsky balíček.

   

  Vylosovali  sme nasledovných žiakov:

  1. 12. Blanka Pechová, O.D; Viktor Klempar, V.B

  2. 12. Miloš Pecha, 2.B; Marcela Pechová, 6.X

  3. 12. Simona Kozlárová, 1.C; Kevin Haluška, VII.C

  4. 12. Lukáš Žiga, 3.B; Dagmar Peštová, VIII.B

  7. 12. Lucia Polhošová, 4.A, Michaela Sisková, VIII.A

  8. 12. Branislav Pecha, 0.A, Alexander Pihík, IX.A

  9. 12. Viktória Pechová, 1.B, Mária Kačicová, V.C

  10. 12. Sofia Pechová, 4.B, Monika Pechová, 7.X

  11. 12. Sára Horváthová, 2.C, Tomáš Pecha, VIII.B

  14. 12. Anna Klepárová, 3.A, Barbora Pechová, 6.A

  15. 12. Róbert Holub, 2.A, Kornélia Tomková, 8.X

  16. 12. Viktória Pechová, 1.A, Dušana Klepárová, VII. A

  17. 12. Ivana Kalejová, 3.A, Sebastián Ščuka, V.D

  18.12. Samuel Pecha, 2.C, Laura Pechová, V.A

  21.12. Danka Čonková, 2.D, Dagmar Pechová, VII.C

  22.12. Igor Lipovský, 0.A, Antónia Pechová, VII.B

   

  Všetkým srdečne blahoželáme!

 • Čo nám napísal Ježiško ...

  Dočkali sme sa! Ježiško to stihol opäť včas. Pani poštárka nám konečne doručila netrpezlivo očakávané vianočné prekvapenie. Bolo od Ježiška. Aj tento rok na nás myslel, a okrem pekného listu nás potešil aj milým prekvapením v podobe CD s rozprávkou Vianočná pošta alebo vianočné putovanie Paulínky a Mirka. Milý Ježiško, žiaci 1. A a pán učiteľ Ti ďakujú a všetkým dobrým ľuďom prajú krásne Vianoce!

 • List Ježiškovi

  Vianoce sa nezadržateľne blížia a všetky deti sa už tešia na darčeky, ktoré si nájdu pod ozdobeným stromčekom na Štedrý deň. Ale aby Ježiško vedel, čo má dobrým deťom priniesť, musia mu najprv svoje želania napísať alebo nakresliť. Deti z celého sveta posielajú listy so svojimi prianiami na adresu Slovenskej pošty so sídlom v Rajeckej Lesnej už takmer dve desaťročia. V piatok 11. decembra 2020 sme tak urobili aj my, žiaci 1. A triedy. Keďže ešte nepoznáme všetky písmenká, poslali sme Ježiškovi aspoň pekne vyfarbený vianočný pozdrav. Listy sme vložili do obálok s adresou „999 99 Ježiško“ a tie pán učiteľ odniesol na poštu. Veríme, že naše listy Ježiška potešia a pod vianočným stromčekom si nájdeme vytúžené prekvapenie.

 • Jesenná výzdoba v škole

 • Kreslenie na chodník

  Dňa 7. 10. 2020 sme pre  žiakov 3. C  zorganizovali  výtvarnú súťaž „Kreslenie na chodník“ na tému „Jeseň“. Zúčastnilo sa celkovo 8 žiakov, ktorí boli odmenení sladkým prekvapením. Už teraz sa tešíme  na ďalší ročník.

 • Európsky týždeň športu

  Už po šiestykrát odštartovala nekomerčná celoslovenská akcia Európsky týždeň športu (23. - 30. septembra 2020). Projekt Európskej komisie, ktorého koordinátorom je na Slovensku Národné športové centrum, sa snaží vyburcovať obyvateľov k fyzickej aktivite bez ohľadu na vek, pôvod či fyzické schopnosti. Jedno zaregistrované podujatie #BeActive sa konalo aj na našej škole v zastúpení žiakov z triedy 4.C pod vedením p. učiteliek Ing. Viery Kobydovej a p. uč. Mgr. Stanislavy Kubovičovej. Akcia prebehla 24. septembra 2020 v popoludňajších hodinách .Žiaci si zahrali vzájomný školský futbalový turnaj a niekoľko ďalších zaujímavých športových aktivít. Celé popoludnie nám prialo slnečné počasie, čo prispelo k vydarenému priebehu celého podujatia.

 • S vami doma (Tumenca khere)

  S vami doma (Tumenca khere)

  V súčasnej mimoriadnej situácii sa škola presunula do detských izieb, obývačiek, do domácností. Učíme sa z pohodlia domova, učíme sa online, vedomosti čerpáme zo vzdelávacích programov. K Školskému klubu, ktorý vysiela Dvojka každý pracovný deň predpoludním, pribudla nová vzdelávacia relácia určená žiakom najmä 1. stupňa z rómskych komunít. Jedna rodina, dvaja moderátori a množstvo veselých vzdelávacích aktivít aj v rómskom jazyku. Takáto je nová relácia s názvom S vami doma (Tumenca khere), ktorú RTVS vysiela na Dvojke každý štvrtok popoludní. Pozývame vás pozerať!

 • Školský klub (Hodinka z triedy bez kriedy)

  Školský klub (Hodinka z triedy bez kriedy)

  „Od pondelka 30. marca do 3. apríla bude mať Školský klub dvojnásobné trvanie a prinesie aktivity aj pre žiakov druhého stupňa," TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková s tým, že Dvojka bude reláciu vysielať od 9.15 h do 10.45 h. Uvažuje sa o pokračovaní až do Veľkej noci. 

  V pondelok bude o prírodovedných predmetoch, v utorok o informatike, v stredu o matematike, vo štvrtok sa bude venovať spoločenskovedným predmetom a v piatok sa zameria na slovenčinu a literatúru. Celý koncept je postavený na prepájaní predmetov a ročníkov, aby aj súrodenci doma mohli spolupracovať a objavovať učivo.

  Obsahovú, metodickú a organizačnú podporu Školskému klubu zabezpečuje vzdelávacia nezisková organizácia Indícia. Učitelia sú z viacerých základných škôl z rôznych slovenských miest. Reláciou bude naďalej sprevádzať jeden z moderátorov Adela Mojžišová, Ondrej Lenárth a Martina Slobodová, ktorých deti poznajú z programu Smajlíkovci. V štúdiu budú dvaja učitelia a k nim pribudne jeden metodik.

   

  Program relácie na týždeň od 30.3.2020:

   

  Deň

  Predmet

  Téma

  Pondelok 30.3.

  Prírodovedné vedy

  Ako ryba vo vode alebo Prečo nestretne kapor pstruha?

  Utorok 31.3.

  Informatika

  Prechádzky v parku

  Streda 1.4.

  Matematika

  Prvoaprílový cirkus

  Štvrtok 2.4. 

  Spoločenské vedy

  Andersen v Bratislave, 215. narodeniny H. Ch. Andersena

  Piatok 3.4.

  Slovenský jazyk a literatúra

  Dobrodružstvo

   

  Obsahová štruktúra vysielania bude nasledovná:

  • Evokácia - uvedenie do témy a vzbudenie záujmu žiakov prebehne vo forme dialógu, hier, alebo tvorivých činností (končí zadaním výziev pre jednotlivé skupiny žiakov)
  • Uvedomenie -  v tejto fáze pracujú deti na zadaných úlohách buď samostatne, alebo sledujú riešenie úloh na obrazovke (náročnosť úloh a miera interaktivity budú prispôsobené pre rôzne vekové skupiny)
  • Reflexia - učitelia zhrnú priebeh riešenia výziev, predstavia výsledky práce detí a podnietia diskusiu (metodik v tejto fáze upriami pozornosť na najdôležitejšie momenty a zistenia)
 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Dňa 11. marca sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci sa na 66. ročníku umeleckého prednesu poézie a prózy predviedli v úlohe recitátorov, kde kultivovali a formovali svoj jazykový prejav. Porotcov zaujali svojou schopnosťou pracovať s hlasom títo žiaci:

   

  1. kategória:

  - poézia:

  1. miesto: Katarína Combová II.A, Olina Kroščenová IV.A

  2. miesto: Nikola Mačeková III.A, Adela Horváthová II.A

  3. miesto: Lukáš Bondira III.A, Anička Klempárová II.A   

  - próza:

  1. miesto: Bianka Lazniová III.A

  2. miesto: Olívia Bondirová II.A  

   

  2. kategória:

  - poézia:

  1. miesto: Petra Vadelová V.A

  2. miesto: Kristína Hofmanová V.A  

  3. miesto: Laura Macinská V.A

                   

  3. kategória:

  - poézia:

  1. miesto: Nikola Bondirová VII.A  

  2. miesto: Zuzana Pechová VII.C, Roman Kroščen VII.D

  3. miesto: Klaudia Gromadová VII.A, Adriána Pechová VII.C, Marta Horváthová VII.C

                 

  Oceneným žiakom blahoželáme! Do obvodného kola v Smižanoch, ktoré bolo zrušené kvôli pandémii koronavírus by postúpili prvé dve miesta v každej kategórii.

   

  Mgr. Martina Kroláková

 • Jarná súťaž vydavateľstva Slovart

  Pomaly prichádza jar a čo nevidieť sú tu aj veľkonočné sviatky. S tými sú spojené nielen dlhšie a teplejšie dni, ale aj rôzne veľkonočné tradície, ktoré sa nám, žiaľ, zo života akoby pomaly vytrácali. A tak nám napadlo, čo keby sme si jeden veľkonočný zvyk oživili a skúsili vlastnoručne vyrobiť peknú veľkonočnú ozdobu. Kraslice, papierové, s jarou spojené zvieratká alebo veľkonočné vajíčko ako ovečka. A práve túto inšpiráciu sme my, žiaci 4. A triedy, využili ako súťažný námet. Vydavateľstvo Slovart totiž vyhlásilo jarnú súťaž o najkrajšiu veľkonočnú ozdobu. Neváhali sme a prihlásili sme sa do nej. Páči sa vám naša súťažná veľkonočná ovečka? Ak áno, držte nám palce!

 • „Živé človeče nehnevaj sa“

  Dňa 24. 2. 2020 sa popoludní uskutočnila súťaž žiakov I. stupňa v známej hre-„ Človeče nehnevaj sa.“

  Žiaci sa nachvíľu stali živými figúrkami a ponáhľali sa dostať do svojich domčekov. Ako prvým sa to podarilo družstvu modrých chlapcov. Avšak každému účastníkovi sa ušla malá sladká odmena a dobrý pocit z veselej hry.

  Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

  Akciu pripravili a zorganizovali p. učiteľky: Zeleňáková a Kaľavská

 • 3D SNEHULIACI

  Počas januára sa žiaci 1. stupňa našej školy venovali výrobe 3D snehuliakov. Snehuliakov vyrábali z rôznych materiálov, rôznymi spôsobmi a konečný výsledok bol naozaj veľmi zaujímavý. Všetky výtvory našich žiakov boli vystavené vo vestibule škole, kde aspoň takto navodili pocit zimy.

 • Vesmír očami detí

  Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove spolu s ďalšími astronomickými zariadeniami a výchovno-vzdelávacími inštitúciami už niekoľko desaťročí vyhlasuje celoslovenskú výtvarnú súťaž s názvom Vesmír očami detí. Súťaž si, za obdobie svojej existencie, získala mnohých priaznivcov z radov materských, základných, ale aj umeleckých škôl. Naša škola nie je výnimkou a aj tentokrát sme do súťaže zaslali niekoľko pestrofarebných „vesmírnych“ obrázkov. Fantázia a nápaditosť žiakov v nich bola nekonečná. Tak, ako vesmír sám. Veríme, že sa niektorá z ilustrácií zapáči aj porotcom súťaže. Vernisáž výtvarných prác sa uskutoční v priestoroch Spišského osvetového strediska v termíne od 20. februára do 20. marca 2020.

 • "SNEHULIAKOVO"

  Dňa 16. 1. 2020 sa žiaci prvých ročníkov vybrali stavať snehuliakov. Napriek nedostatku  snehu sa im podarilo vykúzliť milých maličkých snehuliačikov, ktorých vyzdobili tým, čo ponúkla príroda kamienkami, vetvičkami a dokonca aj domácou mrkvou.

  Vymrznutí , ale veselí sa ešte vyšantili a dohodli sme sa, že ak napadne sneh tak si túto akciu zopakujeme.

  Akciu pripravili pani učiteľky: Zeleňáková, Macejková, Šimonová

 • Úspech v celoslovenskej výtvarnej súťaži

  Denník Pravda už osemnásť rokov vyhlasuje pred Vianocami celoslovenskú výtvarnú súťaž detí a žiakov pod názvom Moje najkrajšie Vianoce. Teší nás, že tento rok v súťaži uspela aj naša škola. Obrázok od Martiny Kroščenovej, žiačky 4. A triedy, sa známemu slovenskému výtvarníkovi a hodnotiteľovi súťaže Martinovi Kellenbergerovi natoľko zapáčil, že ho spomedzi stoviek súťažných ilustrácií vybral do „dvadsiatky“ najkrajších a redakcia denníka ho následne ocenila knižnými cenami. Dostali sme tak pekný predvianočný darček. Ako pán Kellenberger sám hovorí, nemal to s výberom víťazných prác ľahké. Rozhovor o súťaži a o výbere víťazov jej aktuálneho ročníka nájdete tu. Všetkých dvadsať víťazných prác si môžete v pondelok 23. decembra 2019 pozrieť v novinách i na webe pravda.sk. K skvelému úspechu srdečne blahoželáme!

strana: