• ČLNKOVÝ BEH

  Dňa 23. 5. 2022 sa v areáli našej školy uskutočnil „člnkový beh“ . Žiaci 3. A a 4. A triedy si zmerali svoje sily v tretej sérii behu na multifunkčnom ihrisku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách- chlapci, dievčatá. Súťažiaci na prvých troch miestach boli odmenení vecnými cenami.

                         Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie športové podujatia.

  Pripravili: p. zást. Holečková, p. zást. Zekuciová, p. uč. Štramová

 • Svetový Deň včiel

  Vedeli ste, že včela má 5 očí a dva žalúdky? Že za svoj život nalieta toľko kilometrov, akoby obletela celú zemeguľu? A že 20. mája je Deň včiel? Žiaci 4. A venovali celý tento deň učeniu sa o tomto vzácnom zvieratku. Včielky ich sprevádzali na Slovenskom jazyku, aj matematike a na prírodovede spoznali ťažký život včely robotnice. Poznajú vývoj včely, zloženie jej tela a množstvo práce, ktorú včely urobia. Ochutnali a vyskúšali rôzne medové výrobky a na záver dňa si sami vyrobili sviečky s krásnou vôňou. Tento deň sa štvrtákom veľmi páčil a cez leto sa už budú na včielky určite inak pozerať.

                                                                        Mgr. L. Pástorová

 • “Letné kreslenie na chodník.“

  Dňa 20.5.2022 si žiaci z 2.C, 1.C a 1.D spríjemnili popoludnie školskou akciou :“Letné kreslenie na chodník.“

  Žiaci kreslili s veľkým nadšením, výsledkom čoho boli pekné obrázky.

 • Spievajte s nami

  Spievajte s nami

  Dňa 20.5.2022 sa na našej škole uskutočnila spevácka súťaž v speve slovenských a rómskych ľudových piesní s názvom Spievajte s nami. Prekvapila nás hojná účasť spevákov, ktorým sa veľmi darilo. Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov, z toho 15 žiakov z prvého stupňa a  5 žiakov z druhého stupňa. V závere speváckej súťaže nám zahrala naša školská hudobná kapela pod vedením pána učiteľa Mgr. Mariána Majzela. Spevákov hodnotila porota v zložení: Mgr. Alžbeta Sobinovská, Ing. Viera Kobydová, Mgr. S. Kubovičová.

  Víťazi: kategória 1. stupeň ZŠ:

  1. miesto: Róbert Holub                3.A
  2. miesto: Miroslav Pecha             3.B
  3. miesto: Sebastián Pecha          4.A
  4. miesto: Kristián Klempár          3.A

   

  Kategória: 2. stupeň ZŠ:

  1. miesto: Stefanie Pechová         5.A
  2. miesto:  Kornélia Viragová       6.A

   Ocenenie poroty za pekný spev:

                               Adam Kaleja                 8.B

                               Maximilián Polhoš       8.B

 • Exkurzia v Kežmarku

  Dňa 19.5.2022 sa žiaci 5.A, 5.B, 6.B a 9.A zúčastnili poznávacej exkurzie v Kežmarku. Prezreli si hrad, ktorý je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. V súčasnosti sú v ňom sprístupnené historické expozície, dokumentujúce vývoj Kežmarku a okolia. Samostatné expozičné celky predstavujú praveké a stredoveké osídlenie Kežmarku, vývoj mesta v 13. až 19. storočí, Kežmarský strelecký spolok, Spolok spišských lekárov a lekárnikov, dejiny Kežmarku v 19. a 20. storočí, historické portréty zo zbierok múzea. Prehliadka areálu hradu bola spojená s návštevou hradnej kaplnky a vyhliadkovej veže. Po návšteve hradu si žiaci prezreli historické centrum Kežmarku. Kúpili si drobné suveníry, ktoré im budú pripomínať pekne strávený deň.

 • Testovanie 5 2022

  Testovanie 5 2022

  Dňa 18.5.2022 sa na našej škole uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ – T5 2022. Testovania sa zúčastnilo 50 žiakov z troch tried piateho ročníka našej školy, ktorí boli rozdelení do 5 skupín. Pred začiatkom testovania p. riaditeľka Dutková  povzbudila piatakov a popriala im veľa úspechov pri riešení testových úloh. Administráciu testov v jednotlivých skupinách vykonávali Ing. Adriana Vaľušová, Ing. Michal Lapšanský, Mgr. Valter Kirol, Mgr. Janka Jančíková, Mgr. Dana Vašková. Externý dozor v našej škole vykonávali p. učiteľ Mgr. R. Sirko zo ZŠ Z. Nejedlého 2, SNV a p. učiteľky PaedDr. H. Boldižárová, Mgr. M. Džubáková, Mgr. L. Kovalíková zo  ZŠ  Komenského 3, Smižany.

  Testovanie prebehlo bez narušenia a podľa stanoveného harmonogramu v príjemnej atmosfére.

  Ing. Janka Gazdurová

                                                                                            koordinátor testovania

 • Výstava darov Jána Pavla II. a Svätyňa Božieho milosrdenstva

  Dňa 18. 5. 2022 (streda) sa žiaci VII. A triedy zúčastnili stálej výstavy darov Jána Pavla II., ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Nachádza sa v priľahlom rehoľno-pastoračnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch.

  Žiaci mali jedinečnú možnosť vidieť unikátne diela a zaujímavosti, ktoré dostal pápež Ján Pavol II. na svojich apoštolských cestách a daroval časť z nich duchovým otcom Pallotínom.

  Tiež si mali možnosť prezrieť samostatne Svätyňu Božieho milosrdenstva spojenú s výkladom a spoločnou modlitbou.

  Sprevádzal nás tamojší rektor svätyne dp. P. Klubert.

  Žiaci si domov odniesli nádherné zážitky.

  Pripravila: A.Dzurňáková

 • Exkurzia Prvosienka

  Dňa 13.5.2022 sa žiaci 6.B a 9.A zúčastnili poznávacej exkurzie v stredisku environmentálnej výchovy Prvosienka Správy Národného parku Slovenský raj. Vypočuli si prednášku s názvom Príbeh lesa. Dozvedeli sa o rôznorodosti stromov, ich rodnom liste a ako rastú. Deti si prezreli interiér strediska s exponátmi zvierat, tvorivou dielňou a expozíciou histórie Národného parku Slovenský raj. Vonkajší areál zahŕňal dvor so zážitkovými prvkami, náučným chodníkom so zastávkami o odpade, lese, rehabilitačnej stanici, ochrane a pomoci chráneným druhom. Exkurzia bola prínosom pre žiakov v oblasti environmentálnej výchovy.

 • Poznávacia exkurzia v Žiline

  Dňa 10.5.2022 sa žiaci 8.A a 9.A zúčastnili poznávacej exkurzie v Žiline. Navštívili a prezreli si hrad v Budatíne, ktorý slúžil v stredoveku ako strážna veža na križovatke obchodných ciest. Prezreli si aj historické centrum krajského mesta Žiliny. Exkurzia priamo nadväzovala na učivo geografie a dejepisu. Počasie nám prialo a deti si odniesli krásne zážitky. 

 • Deň Slnka

  Aj Slnko má svoj deň. Práve 3.máj je oslavovaný ako deň Slnka, ktorý vyhlásila OSN v rámci programu pre životné prostredie. Slnko je jedno z najdôležitejších prvkov, vďaka ktorému funguje svet. Bez neho by sme nemali dostatok energie pre život ani my, ani rastliny, ani živočíchy. Preto sme si aj my na našej škole pripomenuli dôležitosť Slnka. Žiaci nultých ročníkov celý deň venovali Slnku, zhotovovali slniečka z rôznych materiálov a areál školy vyzdobili kresbami na asfalt.  Naše slniečka tvorili s láskou a všetky boli výnimočné.

 • Detské divadelné Košice

  Dňa 28. 4. 2022 sa žiaci,  navštevujúci Školský divadelný klub Markušovce, zúčastnili krajského kola postupovej súťažnej prehliadky divadelnej tvorivosti v Košiciach.  Podujatie sa konalo v Centre voľného času Domino. Na prehliadke sa zúčastnilo 10 divadelných súborov košického kraja.  Náš školský klub sa prezentoval s hrou " Uletená rozprávka " .  Žiaci si vyslúžili pochvalu od poroty, získali diplom za detskú tvorivosť a keramický pohár. Žiaci mali možnosť  vidieť  a porovnať herecké výkony konkurenčných divadelných súborov a užiť si atmosféru divadelného sveta. Napriek tomu, že sme nepatrili medzi favoritov a nepostúpili sme  na celoslovenskú súťaž do Šale, veríme, že  divadelné nadšenie žiakom ostane aj do budúcnosti a naďalej budeme úspešne reprezentovať školu v tejto umeleckej činnosti.

 • Shakespeare Memorial

  Dňa 27.4.2022 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže v anglickom jazyku Shakespeare Memorial. Zúčastnili sa jej žiaci 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 9.A. Víťazom blahoželáme a všetkým prajeme veľa úspechov v štúdiu anglického jazyka.

  Víťazi: 5. ročník   1. Stefanie Pechová    

                                2. Lýdia Kroščenová

                                3. Sofia Pechová

             6. ročník    1. Fabiola Viragová

                                2. Mário Virag

                                3. Nikolas Pecha

            7. ročník     1. Jesika Holubová

                                2. Nikolas Pecha

                                3. Barbora Pechová

            8. ročník    1. Matúš Škop

                               2. Tomáš Koky

                               3. Anton Pecha

            9. ročník   1. Tomáš Koky

                               2. Nikola Bondirová

                               3. Michaela Sisková

 • Divadelné predstavenie

  Dňa 26. 4. 2022 si žiaci šiestych ročníkov pozreli v Spišskom divadle zdramatizovanú podobu obľúbenej rozprávky Janko Hraško.

  Príbeh o malom chlapčekovi zo zbierky Pavla Dobšinského v upravenej podobe zaujal čiernobielymi kulisami, vtipnými dialógmi, rytmickými piesňami a excelentnými výkonmi hercov. Tie nás vtiahli do deja tak, že sme so zatajeným dychom sledovali osudy manželov Hraškovcov a ich syna Janka, ktorý bol síce drobný, ale v živote dokázal veľké veci.

  Šiestaci sa zoznámili s prostredím divadla, javiskom, hľadiskom a pripomenuli si literárne pojmy ako rozprávač, hlavná postava, dramatizácia, rozprávka, a i.

 • Deň Zeme 2022

  Deň Zeme 2022

  Aj v tomto školskom roku sa zorganizovala celoškolská akcia Deň Zeme venovaná téme, ktorá sa týka celej Zeme – Investuj do našej planéty.

  22. 4. 2021 sa Deň Zeme začal rozhlasovou reláciou, ktorú nám prečítali žiačky z IX. A. V triedach prebiehalo vyučovanie s environmentálnym charakterom formou zábavných aktivít a pozeranie filmu Nepohodlná pravda. Vyššie ročníky absolvovali exkurziu na ČOV v Markušovciach s pánom D. Krčmárom.

  Počas dopoludnia žiaci s učiteľmi skrášľovali školský pozemok, vynovovali a čistili obec od odpadkov. A zúčastnili sa súťaže v triedení odpadkov.

  Veríme, že ochrana životného prostredia, miesta, kde žijeme, nie je nikomu ľahostajná a nebudeme si navzájom sypať a odnášať odpady k domovom. Každý chce žiť v peknom a čistom prostredí.

  Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k ochrane životného prostredia a skrášleniu nielen v našej obci.

  Mgr. Pavlína Holečková

 • „ Kreslenie na asfalt “

  Dňa 20.4.2022 sa  uskutočnila jedna menšia akcia „ Kreslenie na asfalt “ žiakov špeciálnych tried.

  Naši žiaci sa s veľkým elánom  pustili do kreslenia. Výsledkom ich usilovnej práce boli pekné obrázky na asfalte. Ďakujeme žiakom a samozrejme si zaslúžili aj sladkú odmenu.

      Akciu pripravili Mgr. Dana Vašková a Mgr. Ľudovít Smržík

 • Kto sa vracia späť?

  Dňa 13. 4. 2022 žiaci VI.A a VI.C v rámci poznávacej exkurzie navštívili Stredisko environmentálnej výchovy Prvosienka patriace pod Správu národného parku Slovenský raj v SNV.

  Formou prednášky, premietnutím náučno-propagačného filmu a powerpointovej prezentácie si žiaci vštepili množstvo spôsobov a metód ako chrániť prírodné aj samotné životné prostredie. Počas zaujímavej prednášky Kto sa vracia späť? sme sa pozreli na život bocianov, dozvedeli sme sa, ktoré vtáky migrujú a prečo, ako dlho trvá let bocianov, spoznali sme migračné trasy a útvary, v ktorých letia, čo je ich spoľahlivou navigáciou i najväčším ohrozením počas dlhých ciest.

  Pozitívne dojmy umocnil zážitkový areál s bocianím hniezdom, kde sme vnímali prírodu aj cez zvuky (lesný xylofón) i vône (bylinky). Praktické poznatky boli pre našich „ochrancov prírody“ veľmi zaujímavé, podnetné a náučné. Najúčinnejší spôsob ako vštepiť deťom environmentálne cítenie a lásku k prírode je určite prostredníctvom zážitkov či aktivít priamo v prírode.

 • MATEMATICKÝ KLOKAN 2022

  Úlohy najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže  MATEMATICKÝ KLOKAN rieši každoročne niekoľko miliónov žiakov po celej zemeguli. Tento rok sa 11.4.2022 zapojilo do súťaže desať žiakov aj z našej školy .

  V kategórií KLOKANKO 3  súťažili žiaci z triedy 3 . A  : 

  1. Kristián Klempár

  2. Oliver Koky

  3. Rastislav Klempár

  V kategórií KLOKANKO 4  súťažili žiaci z triedy 4 . A  : 

  1. Albín Kroščen

  2. Ján Klempár

  3. Fabián Virag

  4. Ján Pecha

  V kategórií ŠKOLÁK 6 súťažili žiačky z triedy 6 . A :

  1. Sára Klempárová

  2. Laura Pechová

  3. Kornélia Viragová

  Najúspešnejším riešiteľom našej školy bol Kristián Klempár, ktorý dosiahol 60% úspešnosť.

   

  Ďakujeme aj pani učiteľkám

  Mgr. Zuzane Macejkovej, Mgr. Ladislave Pástorovej a Mgr. Márii Čurillovej,

  ktoré žiakov pripravili na túto matematickú súťaž.

 • Prírodovedná exkurzia v Múzeu Spiša

  Prírodovedná exkurzia v Múzeu Spiša

       Dňa 8.4. 2022 sa žiaci VI.A a VI.C zúčastnili prírodovednej výstavy Jarná hravá príroda v Spišskom múzeu so zábavnými úlohami.

  Žiaci sa dozvedeli mnoho nových zaujímavých poznatkov o prírode, jej fungovaní a pripomenuli si už nadobudnuté vedomosti z nižších ročníkov, napríklad o kolobehu vody. Vybraní žiaci s pomocou indícií pani sprievodkyne zoradili a poskladali vrstvy atmosféry, dozvedeli sme sa o ich teplotách i výške nad Zemou. Prezreli sme si známe i menej známe preparované zvieratá, vtáky a živočíchy žijúce v našom okolí. Obdivovali sme rôznorodé typy nerastov a ich výskyt v blízkych lokalitách. Niektorí prvýkrát videli „ozajstného“ medveďa, vlka či diviaka.

  Nakoniec sme si prezreli dokument o sopečnej činnosti a jej pôsobení. Výstava sa nám páčila.

 • Testovanie 9 2022

  Testovanie 9 2022

  Dňa 6. 4. 2022 sa na našej škole uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - T9 2022. Testovania sa zúčastnilo 20 žiakov IX. A triedy, ktorí boli rozdelení do 3 skupín. Pred začiatkom testovania p. riaditeľka Dutková popriala deviatakom veľa úspechov a dosiahnutie čo najlepších výsledkov v obidvoch testoch. Administráciu testov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry v jednotlivých skupinách vykonávali Ing. Michal Lapšanský, Ing. Adriana Vaľušova, Mgr. Dana Vašková. Externým dozorom v našej škole boli poverené p. učiteľky zo ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves - Mgr. Jana Miklasová, Mgr. Zuzana Kováčová.

  Testovanie prebehlo podľa stanoveného harmonogramu bez narušenia a v príjemnej atmosfére.

   

  Ing. Janka Gazdurová

  koordinátor testovania

 • Prekážkový beh 4. 4. 2022

   Dňa 4. 4. 2022 sa v budove našej školy uskutočnil „Prekážkový beh“ . Súťažilo sa v dvoch kategóriách- chlapci, dievčatá. Žiaci museli prekonať tri poschodia, švédsku debnu, tréningové prekážky a zbeh dole schodmi do cieľa. Súťažiaci na prvých troch miestach boli odmenení vecnými cenami.

  ​​​​​​​                       Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie športové podujatia.

  Pripravili: p. zást. Holečková, p. zást. Zekuciová, p. uč. Štramová

strana: