• Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

   

  Olympiáda v anglickom jazyku sa konala 11.12.2019. Súťažilo sa v kategórii 1A (šiesty a siedmy ročník) a v kategórii 1B (ôsmy a deviaty ročník). Súťaž obsahovala písomnú a ústnu časť. Súčasťou písomnej časti bola slovná zásoba, gramatika, počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením. Obsahom ústnej časti bol voľný rozhovor a práca s obrázkom. Podľa získaného počtu bodov z jednotlivých častí bolo určené nasledovné poradie:

   

  Kategória 1A  

   

  Por.

  číslo

  Meno a priezvisko

   

  1.

   

  Klaudia Gromadová

   

  2.

   

  Marta Horváthová

   

  3.

   

  Michaela Sisková

   

  Kategória 1B 

   

  Por.

  číslo

  Meno a priezvisko

   

  1.

   

  Ema Kačírová

   

  2.

   

  Adrián Hofman

   

  3.

   

  Romana Gburová

   

   

  Za organizáciu, priebeh a vyhodnotenie olympiády zodpovedali  Ing. Adriana Vaľušová a Mgr. Erika Nováková.

 • Čo nám napísal Ježiško ...

  Dočkali sme sa! Ježiško si to naplánoval práve včas – na Mikuláša. V tento deň nám totiž pani poštárka doručila listy, na ktoré sme už netrpezlivo čakali. Boli od Ježiška. Aj tento rok na nás myslel, a okrem pekného listu nás potešil aj milým prekvapením v podobe papierovej vystrihovačky. Ježiško, žiaci 4. A a pán učiteľ Ti ďakujú!

 • SÚŤAŽ V SKLADANÍ PUZZLE

  Puzzle je hračka vhodná pre každú vekovú kategóriu. Skladanie rôznych motívov prispieva k rozvoju predstavivosti a vedie k zlepšovaniu postrehu pri všímaní si detailov na jednotlivých dielikoch puzzle. Ďalšími dôležitými podporovanými vlastnosťami pri práci s puzzle sú trpezlivosť, samostatnosť  a systematickosť.

  Dňa 2. decembra 2019 sme žiakom spríjemnili popoludnie súťažou v skladaní puzzle. Spolu súťažilo 15 žiakov, ktorí boli veľmi šikovní a tešili sa z úspechu. Všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťami.

 • Moje najkrajšie Vianoce – výtvarná súťaž denníka Pravda

  Moje najkrajšie Vianoce – výtvarná súťaž denníka Pravda

  Predstava najkrajších Vianoc je u každého z nás iná. Niekomu napadne stôl plný dobrôt, niekomu darčeky pod vianočným stromčekom. Niekto si predstaví, ako sa sype sneh alebo nikdy sa nekončiacu sánkovačku či guľovačku so snehuliakom za chrbtom, iný zasa pokoj a neopakovateľnú vôňu vianočnej atmosféry. A ako to vidia deti? Pýta sa to aj denník Pravda v detskej výtvarnej súťaži Moje najkrajšie Vianoce, do ktorej sa tento rok prihlásili aj niektoré triedy našej školy (2. A, 3. A, 3. C, 4. A). Žiaci mali možnosť nakresliť či namaľovať svoje najkrajšie Vianoce a v priloženom krátkom liste napísať, čo pre ne Vianoce znamenajú a čo si želajú pod stromček. Veríme, že sa výtvarníkovi Martinovi Kellenbergerovi, ktorý bude všetky práce starostlivo posudzovať, zapáči aj niektorá z našich prác a pod školským vianočným stromčekom si nájdeme peknú cenu. Držte nám palce!

 • Galéria rómskych osobností

  Galéria rómskych osobností

  Rómsky aktivista Ján Štrkáč prišiel na našu školu a porozprával nám o jeho živote. Živote dieťaťa z detského domova. Živote smetiara, kuchára a začínajúceho novinára. Človeka, čo sa stará o rodinu, chodí do práce a snaží sa zlepšiť jeho život ako aj život ľudí okolo seba.

  Peter Rášo

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo

  Dňa 27.11.2019 sa na Základnej škole Lipová v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C, ktorého sa zúčastnila i naša najúspešnejšia žiačka Romana Gburová z IX.A triedy.

              Romana v prvej časti písala test, kde vedomostné úlohy sú zostavené podobne ako na testovaní MONITOR T 9. Olympiáda ďalej pozostávala aj z písomnej časti - štylizácie textu a ústnej časti - prednesu pripraveného textu na zadanú tému, kde sa prezentovala pred porotcami školského úradu, oddelenia školstva i rovesníkmi z iných škôl. Napriek tomu, že sme neboli ocenení, získali sme bohaté skúsenosti a chuť naďalej sa zdokonaľovať.

  Romane ďakujeme za reprezentáciu školy.

                                                                                                            Mgr. Martina Kroláková

 • Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu

  Dňa 27.novembra 2019 sa uskutočnila Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu – Gymnázium, Školská 7,  Spišská Nová Ves.

  Pre žiakov boli pripravené vzdelávacie prezentácie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Žiakom boli poskytnuté informácie o študijných, resp. učebných odboroch a možnostiach duálneho vzdelávania v školskom roku 2020/2021.

 • List Ježiškovi

  List Ježiškovi

  Vianoce sa nezadržateľne blížia a všetky deti sa už tešia na darčeky, ktoré si nájdu pod ozdobeným stromčekom na Štedrý deň. Ale aby Ježiško vedel, čo má dobrým deťom priniesť, musia mu najprv svoje želania napísať. Deti z celého sveta posielajú listy so svojimi prianiami na adresu Slovenskej pošty so sídlom v Rajeckej Lesnej už takmer dve desaťročia. Vo štvrtok 21. novembra 2019 sme tak urobili aj my, žiaci 4. A triedy. Na hodine slovenského jazyka sme napísali listy Ježiškovi. V nich sme mu prezradili, čo by sme si želali pre seba i pre našich blízkych, spomenuli sme naše dobré skutky, ako sa v škole dobre učíme, ale aj to, ako sa nám niekedy niečo nechce. Na záver sme sa Ježiškovi poďakovali a na výtvarnej výchove sme mu vyrobili peknú vianočnú ozdobu. Listy sme vložili do obálok s adresou „Ježiško 999 99“ a tie pán učiteľ odniesol na poštu. Veríme, že naše listy a malý darček Ježiška potešia, a pod vianočným stromčekom si nájdeme vytúžené prekvapenie.

 • TESTOVANIE T5- 2019

  TESTOVANIE T5- 2019

  Dňa 20.novembra 2019 sa na našej škole uskutočnilo testovanie žiakov 5.ročníka – T5- 2019. Testovania sa zúčastnilo 39 žiakov V.A, V.B, V.C.

  Testovanie prebehlo pod vedením koordinátorky testovania Mgr. Š. Gánovskej a administrátorov Ing. J. Gazdurovej, Ing. A. Vaľušovej, Mgr. Ľ. Smržíka a Mgr. D. Vaškovej.

 • Deň zvierat – Útulok Šťastný psík

  Pri príležitosti Dňa zvierat bola na našej škole vyhlásená zbierka pre útulok Šťastný psík. Tento útulok sa stará o nájdené a opustené psíky. Tieto živé bytosti si častokrát nedokážu pomôcť samé a sú odkázané na pomoc nás, ľudí.

  Niekoľko dní nosili žiaci, aj učitelia svoje príspevky do pripravenej pokladničky. Za pár týždňov sme vyzbierali peknú sumu a zakúpili sme krmivo pre psíky. V týchto dňoch sme dokonca Útulok Šťastný psík navštívili a odovzdali im krmivo, aj malý finančný príspevok, ktorý sme vyzbierali. Všetkým ĎAKUJEME 😊

 • Letecko-modelárska súťaž ISKRA

  Letecko-modelárska súťaž ISKRA

  Dňa 16.11.2019 sa v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Markušovce uskutočnilo školské kolo tradičnej letecko-modelárskej súťaže ISKRA v zmiešanej kategórii Ih-03 (žiaci 1. a 2. stupňa spolu): Hádzadlá typu ISKRA – balza. Žiaci hádzali balzovým hádzadlom na čas v niekoľkých kolách. Vyhodnotenie pozostávalo zo sčítania časov všetkých hodov u každého žiaka. Umiestnenie žiakov záviselo od súčtu časov letu hádzadla. Vecné ceny obdržali žiaci s najlepšími dosiahnutými časmi.

  Vyhodnotenie:

  1.miesto: Štefan Kroščen – 8. B

  2.miesto: Alexander Lipovský – 4. A

  3.miesto: Zdeno Girga – 8.B

  Súťaž organizačne pripravil a viedol: PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD.

 • Medzinárodná internetová súťaž iBOBOR 2019

  Medzinárodná internetová súťaž iBOBOR 2019

   

  V termíne od 11. – 15. novembra 2019 sa na našej škole konala súťaž iBOBOR, ktorej sa zúčastnilo celkovo  55  žiakov 5. - 9. ročníka.

  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

  Dňa 11.11.2019 v kategórii Kadeti (8. a 9. ročník) súťažilo 10  žiakov. Žiaci riešili 15 úloh za 40 minút, mohli získať maximálne 80 bodov. V rámci školy najlepšie výsledky dosiahli:

  Gejza Pecha 9.A

  Nikola  Tomková 9.A

  Romana Gburová 9.A

  Dňa 13.11.2019 v kategórii Benjamíni (6. a 7. ročník) súťažilo 30  žiakov. Žiaci riešili 15 úloh za 40 minút, mohli získať maximálne 80 bodov. V rámci školy najlepšie výsledky dosiahli:

  Anton Pecha 6.A

  Matúš Škop 6.A

  Alina Horváthová 7.C

  Dňa 15.11.2019 v kategórii Bobríci (5. ročník) súťažilo 15  žiakov. Žiaci riešili 12 úloh za 30 minút, mohli získať maximálne 96 bodov. V rámci školy najlepšie výsledky dosiahli:

  Nikolas Pecha 5.C

  Daniela Plachetková 5.A

  Barbora Pechová 5.C

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom blahoželáme.                                            

   Mgr. Janka Oberlová

 • KOMPARO 2019

  KOMPARO 2019

  Dňa 14.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo testovanie žiakov 8. ročníka – KOMPARO 2019.Testovania sa zúčastnilo 12 žiakov VIII. A triedy. Testovanie prebehlo pod vedením koordinátorky testovania Mgr. Márie Čurillovej  a administrátorky  1. a 2. testu Ing. Janky Gazdurovej.

 • Ročné obdobia z prírodnín

  Dňa  14.11.2019 žiaci 1.A a 1 .C vytvárali z prírodnín strom, ktorý znázorňuje 4 ročné obdobia. Na kartón pani učiteľky predkreslili strom, koruna bola rozdelená na 4 časti a deti následne lepili prírodniny (fazuľu, šošovicu, otruby...). Počas práce sme sa s deťmi rozprávali o ročných obdobiach a ich charakteristických znakoch. Deťom sa práca veľmi páčila a stromy už zdobia triedy 1. A a 1. C.

  P. uč. Zuzana Šimonová

  P. uč. Zuzana Macejková

 • Stolnotenisový turnaj

  Dňa 13.11.2019 sa konal stolnotenisový turnaj pod vedením p. Mgr. Kaľavskej a p. Ing. Vaľušovej. Turnaja sa zúčastnili chlapci a dievčatá z 5. až  8. ročníka. Súťažiaci si odniesli pekný športový zážitok. Víťazi boli ocenení.

  Víťazmi sa stali: 1. miesto -  Kristián Pecha /8.B/

                                2. miesto -  František Tomko /7.D/

                                3. miesto -  Tomáš  Kroščen /7.D/                           

 • Palacinkové hody

  Dňa 12. 11. 2019 nám  chlapci z 3.C triedy v školskej kuchynke , v rámci popoludňajšieho krúžku , upiekli veľa chutných palaciniek, ktoré potom naplnili marhuľovým lekvárom a ozdobili grankom. Deti sa tejto im nezvyčajnej aktivite veľmi tešili a predbiehali sa v pečení. S láskou ich odniesli ochutnať aj  pani učiteľkám, ktoré ešte boli v škole na popoludňajšej smene.

 • Florbalový turnaj chlapcov

  Florbalový turnaj chlapcov

  Dňa 12.11.2019 sa 18 športovo zdatných chlapcov z prvého  a druhého stupňa stretlo na medzitriednom školskom florbalovom turnaji v telocvični školy. Rozdelili sa na štyri družstvá podľa tried a takto zmysluplne trávili voľný čas po vyučovaní. Súťažili v počte nastrieľaných gólov. Prvé miesto získali chlapci zo 7.C, druhé miesto chlapci zo 6.A a 5.B a tretie miesto chlapci z. 3.C.

  Chlapcom sa turnaj veľmi páčil, nakoľko šport je ich veľkou záľubou a vedia sa pritom poriadne vyšantiť.

   

  Akciu viedli: Mgr. S. Kubovičová, Ing. V. Kobydová

 • Návšteva knižnice, múzea a výstup na kostolnú vežu

  Návšteva knižnice, múzea a výstup na kostolnú vežu

  Dňa 7. 11. 2019 žiaci V.A, VII.A a IX.A navštívili hneď tri významné miesta v Spišskej Novej Vsi: Spišskú knižnicu, Spišské múzeum a najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku.

  V Spišskej knižnici nám ochotná pani knihovníčka predstavila mnoho vekuprimeraných knižných titulov, zoznámila nás s priestormi knižnice i jednotlivými oddeleniami a to najdôležitejšie - vzbudila v nás záujem o čítanie. 

  V Spišskom múzeu si deviataci pozreli výstavu s názvom Sto rokov bez Štefánika. Exponáty o Štefánikovi boli doplnené bohatým výkladom a zaujímavosťami z jeho života spätými s mestom SNV. Deviataci neostali len tichými poslucháčmi, ale sa aktívne zapájali do diskusie a prezentovali svoje vedomosti o „najväčšom Slovákovi“, za čo získali pexeso.

  Poslednou časťou nevšedného „vyučovania“ bol výstup na 87 metrovú kostolnú vežu a prekonanie 159 úzkych a strmých schodov. Napriek upršanému počasiu sa žiakom v tento deň naskytli prekrásne výhľady na mesto a zaujímavé pohľady na osobnosť M.R. Štefánika i čaro priateľstva s knihou.

  Mgr. M. Kroláková

 • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 6. 11. 2019 sa uskutočnilo školské kolo 12. ročníka olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C, ktorého sa zúčastnili žiaci IX. A triedy.

  Dôležitou časťou olympiády bol test zameraný na čítanie s porozumením, ktorým si deviataci overili svoje vedomosti pred blížiacim sa MONITOROM.  Žiaci pri riešení preukázali svoje vedomosti, pisateľskú kreativitu a komunikačné zručnosti.

  Umiestnili sa v tomto poradí:

  1. Romana Gbúrová
  2. Ema Kačírová
  3. Lenka Macinská
  4. Nikola Pechová, Nikola Tomková
  5. Adrián Hofman
  6. Gregor Bandi
  7. Alžbeta Gáborová, Miroslava Horváthová
  8. Alexandra Pompová
  9. Kristián Pompa
  10. Gejza Pecha
  11. Katarína Kroščenová

  Do okresného kola postupuje žiačka s najvyšším počtom bodov – Romana Gbúrová z IX.A triedy, ktorá bude školu reprezentovať na obvodnom kole 27.11. 2019 na ZŠ Lipová.

  Mgr. M. Kroláková

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Medzinárodný deň školských knižníc

  Dňa 29. októbra 2019 si naša škola pripomenula 145. výročie nášho významného spisovateľa Jozefa-Gregora Tajovského každoročným podujatím Medzinárodný deň  školských knižníc. To bolo tohto roku venované práve jemu, jeho tvorivej činnosti.

  Počas troch vyučovacích hodín sa žiaci venovali rôznym aktivitám na rozvoj  čitateľskej gramotnosti, práci s údajmi a kreatívnej činnosti. V spolupráci so svojimi triednymi učiteľmi riešili úlohy kvízu o J. G. Tajovskom, čítali/vypočuli si ukážku z jeho poviedky Mamka Pôstková, vyvodzovali hlavnú myšlienku a tvorili poďakovania starým rodičom prostredníctvom  vlastnoručne zhotovených pohľadníc. Nadviazali tak na myšlienky spomínaného autora šíriace  lásku k slovenskému národu, úctu k starším (cnostným) ľudom a zároveň si pripomenuli i význam mesiaca október, ktorý je venovaný práve starším.

strana: