Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Z/01/2013 Dohoda o nájme nebytového priestoru s DPH 07.01.2013 Peter Tarbaj
Objednávka 16/2018 Objednávka pracovných zošitov pre ZŠ 107,80 s DPH 14.03.2018 Aitec s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 2/2018 Faktúry - február 2018 s DPH 28.02.2018 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 11/2018 Objednávka na opravu soc. zariadenia a výmenu obkladu a dlažby 4 662,09 bez DPH 26.02.2018 ZAVEX, s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 12/2018 Objednávka na nákup kartonových stojanov na časopisy. 56,43 s DPH 06.03.2018 Fax Copy a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 13/2018 Objednávka pracovných zošitov 863,80 s DPH 13.03.2018 Orbis Pictus Istropolitána s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 14/2018 Objednávka školských potrieb HN na II.polrok 2018/2019 10 275,40 s DPH 13.03.2018 Miva Market s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 15/2018 Objednávka pracovných zošitov pre ZŠ 821,04 s DPH 13.03.2018 Aitec s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 17/2018 Objednávka na laboratórny rozbor jedla 24,00 s DPH 19.03.2018 EL s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva Z/2/2018 Príkazná zmluva 30,00 s DPH 30.01.2018 Vincent Jusko Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 18/2018 Objednávka pracovnej obuvi 129,00 s DPH 19.03.2018 Abtex s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 19/2018 Objednávka UP pre športovú a teles. výchovu 317,09 s DPH 22.03.2018 Malunet s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 20/2018 Objednávka kníh do žiackej knižnice 226,40 s DPH 23.03.2018 Albatros Média Slovakia s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 21/2018 Objednávka na didaktické pomôcky k interaktívnej tabuli 492,00 s DPH 05.04.2018 euroDIDACTsk s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 3/2018 Faktúry - marec 2018 s DPH 30.03.2018 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 22/2018 Objednávka pracovných odevov a obuvy 150,00 s DPH 10.04.2018 Pracovné odevy, M. Repaská Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Faktúra 1/2018 Faktúry - január 2018 s DPH 31.01.2018 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Zmluva KZ 2018 Kolektívna zmluva na rok 2018 s DPH 04.01.2018 Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 23/2018 Objednávka pracov. učebníc 432,00 s DPH 26.04.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
Objednávka 3/2018 Objednávka na prístup do databázy testov ALF SK 390,00 s DPH 24.01.2018 4school s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce Ing. Iveta Dutková riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/604