Oznam 0. ročník 1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 6. X 7. ročník 7. X 8. ročník 8. X 9. ročník

Dištančné vyučovanie COVID 19 Január 2021

Oznam

Informácie k dištančnému vzdelávaniu

Dobrý deň, v tejto sekcii nájdete pracovné listy, ktoré vám budú zverejnené počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách od 11. 1. 2021.

Pracovné listy pre jednotlivé ročníky budú v najbližšom čase postupne akutalizované.

Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Ďalšie informácie získate na telefónnych číslach uvedených na webovej stránke školy - https://zsmarkusovce.edupage.org/contact/