Aktuality

Digitálne učivo na dosah Moderné vzdelávanie Teach for Slovakia eTwinning

eTwinning

V roku 2016 bola naša škola súčasťou celoeurópskej komunity pedagógov, združených v medzinárodnom programe eTwinningIde o platformu, ktorá sa zameriava na využívanie moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. Program ponúka učiteľom možnosť stretávať sa a spolupracovať na školských projektoch, v špeciálnych záujmových skupinách a online fórach. Ponúka tiež profesionálny rozvoj prostredníctvom online vzdelávacích aktivít, zameraných na kooperačné zručnosti a efektívne využívanie moderných komunikačných nástrojov. V uvedenom programe dosiahla naša škola niekoľko úspechov, z nich najvýznamnejším je prvenstvo projektu Me and my body v Národnej súťaži eTwinning 2016 (kategória Nováčik v eTwinningu).