Aktuality

Digitálne učivo na dosah Moderné vzdelávanie Teach for Slovakia eTwinning

eTwinning

V roku 2016 bola naša škola súčasťou celoeurópskej komunity pedagógov, združených v medzinárodnom programe eTwinningIde o platformu, ktorá sa zameriava na využívanie moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. Program ponúka učiteľom možnosť stretávať sa a spolupracovať na školských projektoch, v špeciálnych záujmových skupinách a online fórach. Ponúka tiež profesionálny rozvoj prostredníctvom online vzdelávacích aktivít, zameraných na kooperačné zručnosti a efektívne využívanie moderných komunikačných nástrojov. V uvedenom programe dosiahla naša škola niekoľko úspechov, z nich najvýznamnejším je prvenstvo projektu Me and my body v Národnej súťaži eTwinning 2016 (kategória Nováčik v eTwinningu).

Ďalším z úspechov je účasť na medzinárodnej konferencii s názvom Using technology in education through eTwinning, ktorá sa v apríli 2019 konala v tureckom Izmire. Na konferencii bol prezentovaný projekt s názvom Selfie (proud to be me) ako príklad dobrej praxe. Našej škole bolo, pri príležitosti konania konferencie, udelené prestížne medzinárodné ocenenie za realizáciu a prezentáciu projektu. S uvedenou aktivitou súvisí aj pozvanie na Európsky summit o vzdelávaní, ktorý sa uskutoční v septembri 2019 v belgickom Bruseli pod záštitou hlavného eurokomisára pre školstvo, mládež, občianstvo a kultúru pána Tibora Navracsicsa.