Aktuality

Zástupkyňa materskej školy

Bc. Anna Repková

 

Učiteľky v materskej škole

Zdenka Bočkayová

Bc. Mária Malejčíková

Mária Adamcová

 

Upratovačka v materskej škole:
 
Iveta Filipová