Aktuality

Technicko-hospodársky úsek:

Zuzana Kozáková - ekonómka školy

Jarmila Baluchová - účtovníčka školy

Agáta Melikantová - upratovačka

 Zuzana Gurčíková - upratovačka

    Lucia Tarbajová - upratovačka

      Anna Poráčová - upratovačka

Jarmila Vrbjarová - upratovačka

Vladimír Kravec - údržbár a kurič

 

Školská jedáleň

Anna Jagáčová - vedúca školskej jedálne

Iveta Pentáková - hlavná kuchárka

Andrea Gbúrová - kuchárka

Edita Janíčková - kuchárka

Kristína Bogusová - pracovníčka v prevádzke

Jarmila Bondirová - pracovníčka v prevádzke

Lucia Adamcová - pracovníčka v prevádzke