ŠKD 0. ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 5. X 6. ročník 6. X 7. ročník 7. X 8. ročník 9. ročník Užitočné webstránky pre žiakov

Postup pri vyhľadávaní učiva: 1. Žiaci si najprv vyberú ročník tak, že kliknú na názov ročníka, ktorý navštevujú, napríklad žiaci 4. A, 4. B, 4. C, 4. D - kliknú na 4. ročník. 2. Ďalej kliknú na názov témy z predmetov, ktoré sa im zobrazia, napríklad v predmete Matematika v 4. ročníku je téma Násobenie (kliknúť na slovo Násobenie). 3. Obsah učiva sa im zobrazi v novom okne prehliadača.

7. ročník

Dejepis

Dejepis

Náboženská výchova

Náboženská výchova