Aktuality

Profil školy História školy Rada školy

 

Rada školy od 1. 9. 2017

       Titl., priezvisko, meno
     Predseda      Mgr. Jančíková Janka
     Pedagogickí zamestnanci      Adamcová Mária (MŠ)
     Ostatní zamestnanci      Jagáčová Anna
     Zástupcovia rodičov      Kačírová Marianna
       Horváth Zdenko
       Pechová Otília
       Bc. Klučárová Martina
     Zástupcovia zriaďovateľa      Holečková Viera
       Mgr. Klučár Lukáš
       Mgr. Palkovič Jozef
       Mgr. Farkalinová Miriama