Aktuality

 • „Vysádzanie letničiek a byliniek“

   

  Pomaly sa začína sezóna pestovania rastliniek. Do nášho minuloročného kvetináča sme si dňa 6. 6. 2019 so žiakmi v rámci pozorovania života rastlín vysadili letničky, mätu a medovku. Prekyprili sme si pôdu, vyčistili ju od buriny, nasypali novú výživnú zeminu a zasiali. Rastlinky budeme chodiť pravidelne zalievať a starať sa o nich. Žiakom v priebehu tejto aktivity sme vysvetlili význam ekologického pestovania plodín a význam ochrany životného prostredia. Aktivite predchádzalo zabezpečenie vhodných rastlín a zeminy. Žiakom sa aktivita veľmi páčila.

  Pripravili: p. uč. Kašper, p. uč. Farkašovská

 • „Markušovský sklaný hríb“

      Dňa 5. 6. 2019 sa žiaci 3.B a 3.D triedy zúčastnili exkurzie na Markušovský  skalný hríb. Počas nej sme mohli pozorovať mnohé druhy živočíchov, o ktorých sme získavali teoretické vedomosti na hodinách prírodovedy- ryby, vtáky, obojživelníky , cicavce a hmyz. Prechádzali sme rôznymi krajinnými typmi - lúky, lesy, pasienky a polia. Žiaci boli disciplinovaní a tešili sa z možnosti využiť nadobudnuté teoretické poznatky z hodín prírodovedy a vlastivedy počas exkurzie.

  Pripravili: p. uč. Kašper, p. uč. Farkašovská

 • Liga rómskych žiačok Spiša, sezóna 2018/2019

  Dňa 1. júna sa 7 žiačok z našej školy zúčastnilo záverečného futbalového turnaja na multifunkčnom ihrisku v Spišskej Novej Vsi. Dievčatá z našej školy zahrali najlepšie ako vedeli a vyhrali všetky zápasy, čo im prinieslo jednoznačné víťazstvo. Dievčatá boli odmenené značkovými futbalovými loptami a peknou trofejou v podobe futbalistu, ktorá si našla čestné miesto v našej školskej presklenej vitríne.

  Mená futbalistiek:

  Katarína Žigová                7.A

  Vierka Pechová                 7.A

  Anna Pompová                  6.B

  Angela Kroščenová           8.C

  Nadežda Pechová              5.A

  Tatiana Holubová              7.A

  Ľudmila Pechová               7.A

  Mgr. Stanislava Kubovičová

 • „Beh mestom Spišská Nová Ves“

      Dňa 31. 5. 2019 sa uskutočnil beh mestom Spišská Nová Ves, do ktorého sa zapojili aj žiaci prvého stupňa základnej školy. Zaradení boli v kategórií najmladší žiaci a najmladšie žiačky, ktorí behali jeden veľký okruh po námestí. V kategórií najmladší žiaci obsadil 17. miesto Ivan Žiga z 3. D triedy, 26. miesto Timotej Laznia zo 4. A triedy a 27. miesto Samuel Šmelko zo 4. A triedy. V kategórií najmladšie žiačky 15. miesto obsadila Barborka Gurčíková zo 4. A triedy. Zúčastneným žiakom blahoželáme.

  Pripravili: zást. Elena Zekuciová, p. uč. Ján Kašper, p. uč. Petra Farkašovská

 • Koncert Belasý Kolibrík

  Kapela Gypsy terne čáve Markušovce spolu s Kristiánom sa dostala medzi prvých piatich výhercov súťaže Belasý kolibrík. Víťazi sa stretli 29. 5. 2019 na benefičnom koncerte v Bratislave a spolu zahrali pre miestne veľké publikum. Hrali perfektne, všetci ich chválili a odchádzali za veľkého potlesku. Výťažok z koncertu bude venovaný letnej škole aj pre deti z Markušoviec. Okrem koncertu sme si stihli pozrieť rieku Dunaj a po daždi sa prejsť mestom. Ďakujeme organizátorom za tento skvelý zážitok.

  Peter Rášo

 • Súťaž „Naj čitateľ“

  Dňa 29. 5. 2019 sa konala súťaž s názvom „Naj čitateľ“. O tento titul zabojovalo 14 žiakov z 2., 3., 4. ročníkov. Žiaci museli prejsť tromi kolami – dopĺňali tajničky, riešili osemsmerovky a lúštili zašifrované slová, ktoré boli ukryté v texte. Súťaž bola zameraná na čítanie s porozumením a o víťazovi sa rozhodovalo až v samom závere.

   Výhercovia: 1. Marek Pecha 3. D

                       2. Barbora Pechová 4. C

                       3. Lucia Polhošová 2. D

   Súťažiaci boli odmenení peknými cenami.

 • Exkurzia

  Exkurzia v Spišskej Sobote sa konala dňa 24.5.2019 a bola zameraná geograficko-historicky. Žiaci VI.A a VII.A navštívili múzeum, kde sa dozvedeli o remeslách a o spôsobe bývania mestského obyvateľstva v stredoveku. Prezreli si historické námestie s kostolom sv. Juraja a zvonicou, typickou pre spišský región.

 • „NAJ DIEVČA“

       Dňa 23. 5. 2019 sa pod vedením p. uč. Dzuríkovej, p. uč. Farkašovskej a p. uč. Kavuličovej  uskutočnila v priestoroch školy kultúrno-spoločenská akcia „NAJ DIEVČA“ pre prvý stupeň dievčat základnej školy. Do tejto súťaže sa prihlásilo 12 žiačok. Predstavili sa spolu v štyroch kolách, kde predviedli svoje talenty a tiež ukázali svoje vedomosti.

       V priebehu štvrtého kola súťaže dievčat o titul „NAJ DIEVČA“  sa začalo aj hlasovanie, kde žiaci školy (diváci) mohli svoj hlas dať jednej z dievčat, ktorá získala titul „ MISS SYMPATIA“ . Hlasovať mali možnosť aj učitelia spolu s hlavnou porotou. Po niekoľkých pár minútach sčítavania hlasov a chvíli napätia boli vyhlásené výsledky.
           Titul sympatia 2019 získala Sára Pechová. Následne boli vyhlásené výsledky hlasovania poroty, kde 3. miesto získala Margita Kroščenová, 2.miesto získala Veronika Pechová.

          Absolútnou víťazkou „NAJ DIEVČA 2018“ a korunku získala Vanesa Pechová zo IV. C triedy.

 • Exkurzia Slovenské technické múzeum v Košiciach

  Vedecko - technické centrum nás privítalo a vrhli sme sa objavovať fyzikálne hračky. Ohmatali sme si fyzikálne zákony mechaniky a optiky. Bolo to super. Silou sme nešetrili, všetko sme vyskúšali. Čo sa dalo poskladať, sme poskladali, iné sme rozložili, spojazdnili, uhádli, a tam, kde sa dalo súťažiť, sme súťažili. Niektorí žiaci sa aj dostali na výstavu „90 rokov slovenského hokeja“. Zvyšní čas sme využili na prechádzku cez mesto Košice, ktoré žilo hokejovými majstrovstvami. Mali sme možnosť stretnúť zahraničných divákov z Fínska, Kanady, alebo Dánska. Ani neviete, kedy využijete angličtinu.

  Peter Rášo

 • MODELUJEME...

   

  Dňa 14. 5. 2019 sa žiaci 3. C a 4. B zúčastnili hravej aktivity s názvom „MODELUJEME...“

   

  V rámci popoludnia si s využitím rôznofarebnej plastelíny vytvarovali rôznorodé obrazy podľa vlastnej fantázie a predstavivosti. Hotové výtvory sme ohodnotili a účastníkov odmenili peknými cenami.

 • Deň matiek

  Dňa 14.5.2019 sme o 16.00 hod. mali na našej škole vystúpenie k príležitosti Dňa matiek. Predstavili sa žiaci prvého stupňa – tried 1.A, 2.A, 4.A a žiaci záujmových krúžkov – mažoretky, divadlo a ľudový súbor. Žiaci mali pre svoje mamky pripravené krásne tance, piesne, scénky, básne, ktoré zožali veľký úspech a aj množstvo dojímavých sĺz. Na záver ich obdarovali kyticou kvetov, ktoré si pre nich pripravili. Príjemnú atmosféru nám urobila aj krásna výzdoba telocvične, o ktorú sa postarali pani učiteľky. Ďakujeme za hojnú účasť divákov a tešíme sa o rok.

  Mgr. Ladislava Pástorová

 • Letecko-modelárska súťaž ISKRA - školské kolo

  Letecko-modelárska súťaž ISKRA - školské kolo

  Dňa 11.5.2019 sa v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Markušovce uskutočnilo školské kolo letecko-modelárskej súťaže ISKRA. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách:

  Hádzadlá typu „ISKRA“ – papier (kategória Ih1)

  Hádzadlá typu „ISKRA“ – balza (kategória Ih2)

  Žiaci hádzali balzovým a papierovým hádzadlom na čas v niekoľkých kolách. Vyhodnotenie pozostávalo zo sčítania časov všetkých hodov u každého žiaka. Umiestnenie žiakov záviselo od súčtu časov letu hádzadla. Vecné ceny obdržali traja žiaci (v každej z kategórií) s najlepšími dosiahnutými časmi.

  Vyhodnotenie (kategória Ih1):

  1.miesto: Alexander Lipovský – 3.A

  2.miesto: Patrik Ščuka – 3.A 

  3.miesto: Patrik Horváth – 4.D

  Vyhodnotenie (kategória Ih2):

  1.miesto: Štefan Kroščen – 7.B 

  2.miesto: Ivan Ščuka – 9.B 

  3.miesto: Emil Pecha – 6.B 

   

  Súťaž organizačne pripravil a viedol: PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD.

 • Olympiáda Finančnej gramotnosti

  Dňa 7.5.2019 sa žiaci 4. 5. 6. ročníka zúčastnili olympiády z finančnej gramotnosti. V nej si okrem praktického porovnávania cien v jednotlivých obchodoch, či výpočtov spotreby domácnosti, museli poradiť aj s otázkami o euro minciach, či peniazoch.

  Žiaci tiež vyjadrovali názor na bohatstvo a chudobu. Najväčší problém robilo žiakom vysvetliť, čo je reklamácia. Všetci si ale s úlohami poradili a stali sa úspešnými riešiteľmi.

   

  Najúspešnejšou riešiteľkou žiakov 4. ročníka sa stala Barbora Gurčíková 4. A

  Najúspešnejšou riešiteľkou žiakov 5. ročníka sa stala Zuzana Klempárová 5. A

  Najúspešnejšou riešiteľkou žiakov 6. ročníka sa stala Nikola Bondirová 6. A

 • CESTY MEDI

  Dňa 7.5.2019 sa žiaci 6.D pod vedením p. uč. Hamrákovej a p. uč. Čurillovej zúčastnili predstavenia v  kine Mier v Spišskej Novej Vsi  na tému „Cesty medi“. Žiakom bol predstavený dokumentárny film , ktorý prináša neopakovateľné nahliadnutie do histórie baníctva na území Slovenska  a metalurgie medi od neskorého stredoveku až po ranný  novovek. Príbeh, ktorý zachytáva, sa začína na pobreží Namíbie. Pri ťažbe diamantov tam objavili unikátny nález 500rokov starého vraku portugalskej lode, ktorá mala na palube 22 ton medi, ktorá pochádzala zo strednej Európy –zo Spiša.

 • Les očami nulťákov

  Dňa 7.5.2019  sme sa s deťmi nultých ročníkov rozprávali o živote v lese, lesných zvieratkách a o tom, ako vyzerajú stromy v lese. Potom si deti formou kreslenia, strihania a nalepovania vytvorili listnaté a ihličnaté stromy. Obrázky sme dali do fólie a s deťmi sme spoločné výtvory s krátkym opisom pripevnili na plot do areálu školy.

  Akciu pripravili p. uč. Šimonová, p. uč. Farkalinová a p. uč. Macejková.

 • VOJACI OČAMI DETÍ

   

  Dňa 2. 5. 2019 sme žiakov 3. C a 4. B zapojili do výtvarnej súťaže organizovanej Ministerstvom obrany SR. V rámci uvedenej akcie deti stvárňovali vojakov pri rôznych činnostiach. Najkrajšie práce boli zaslané do Redakcie OBRANA v Bratislave a čakajú na vyhodnotenie.

 • Slávik Slovenska- obvodné kolo

  Dňa 25.4.2019 sa tri žiačky z našej školy zúčastnili obvodného kola speváckej súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2019.  Súťaž sa uskutočnila v Základnej umeleckej škole na Fabíniho ulici v Spišskej Novej Vsi. Súťaže sa zúčastnili :

  Ivanka  Pechová z triedy 1.A, Ivanka  Klempárová z triedy 5.B a Katarína Žigová z triedy 7.A. Dievčatá si síce nevyspievali postup do okresného kola, mali ale veľmi silný umelecký zážitok a svoju prvú skúsenosť vystúpiť pred publikom mimo našej školy a obce.

  Akciu pripravila a viedla: Mgr. S. Kubovičová

   

 • „ZVIERA NIE JE VEC“

      Dňa 25. 4. 2019 nás na našej škole navštívil Útulok šťastný psík.  Pripravili nám krásnu besedu na tému: ZVIERA NIE JE VEC. Zúčastnili sa jej žiaci I. stupňa. Rozprávali nám o rôznych spôsoboch správania sa ľudí ku psom. Rozlišovali dobré správanie sa od zlého, ako sa správane postarať o psa. Žiaci boli veľmi aktívni, pozorne počúvali a zapájali sa do súťaží, ktoré im Útulok šťastný psík pripravil. Po ukončení besedy sme im odovzdali psie koláčiky, ktoré im žiaci napiekli a aj vrece granúl pre šteniatka. Je dôležité, aby žiaci vedeli, že živá bytosť nie je ako hračka a spotrebná vec. Je na nás dospelých, aby sme dokázali žiakom vysvetliť, že zvieratá sú odkázané na pomoc ľudí, pretože sme si ich k sebe pripútali, a tým sme prevzali zodpovednosť za ich životy.

  Pripravili: p. zást. Zekuciová, p. uč. Farkašovská

 • Using technology in education through eTwinning

  Using technology in education through eTwinning

  V dňoch 18. – 20.4.2019 sa v tureckom Izmire konala mimoriadne prestížna multilaterálna konferencia, zameraná na inovácie vo vzdelávaní na platforme eTwinningu. Konferencie sa zúčastnilo približne 120 účastníkov z rôznych európskych krajín vrátane zastúpenia severnej Afriky. Cieľom konferencie bolo oboznámiť účastníkov s koncepciou eTwinningu, jeho inovatívnosťou a potenciálom učiť v štýle edukácie pre 21. storočie, vedieť naplánovať a prakticky pripraviť efektívny a kvalitný etwinningový projekt. Je mimoriadne cenné, že príležitosť zúčastniť sa takéhoto európsky významného podujatia dostala i naša škola v podobe zastúpenia pána učiteľa Dr. Michala Pankeviča. Pán učiteľ aktívne participoval na konferencii prezentáciou, na našej škole realizovaného, etwinningového projektu s názvom „Selfie (proud to be me)“ ako príkladu dobrej praxe. Okrem aktívnej účasti v podobe prezentácie projektu pred kolegami z krajín (nielen) EÚ došlo k nadviazaniu a získaniu viacerých pracovných i priateľských multilaterálnych kontaktov, čo možno hodnotiť ako významný a cenný podnet nielen pre ďalší rozvoj a perspektívu našej školy (a možnosti rozvoja profesijných kompetencií učiteľov v nej), ale i obce Markušovce, ktorá sa tak výrazne zviditeľnila v, nielen, európskom priestore. Prezentáciu z konferencie si môžete stiahnuť a pozrieť TU. Krátku fotoprezentáciu si môžete pozrieť TU.

 • Exkurzia Strasbourg

  Vďaka iniciatíve pani europoslankyne Jany Žitňanskej sme dostali príležitosť pozrieť sa do Európskeho parlamentu a mesta Strasbourg. V nedeľu večer sme nasadli do autobusu a po dlhej ceste sme boli na mieste.

  kedy: 15. až 18. Apríla 2019

  kto: Kristína Gaborová, Katarína Žigová z 7.A

   

  Za dva dni sme zažili:

  1. prehliadku stredovekého hradu Château du Haut-Koenigsbourg
  2. prechádzku po parku Montagne des Signes s voľne žijúcimi opicami
  3. návštevu Európskeho parlamentu a rokovacej miestnosti s diskusiou
  4. prehliadku historického centra mesta Strasburg (Place Gutenberg, La maison „Au Pigeon“, Palác Rohan, La masion Kammerzell, Katedrála)
  5. plavbu loďou okolo historického centra a európskych inštitúcií

  V Európskom parlamente máme zo Slovenska 13 poslancov. Títo poslanci prijímajú právne predpisy, kontrolujú a zostavujú rozpočet EU. Volíme ich my zo Slovenska. Je to dôležitá voľba, lebo zastupujú nás a naše potreby v EU.

  Peter Rášo

strana: